Dagsseminar om hvordan arbeide med globale utviklings- og bærekraftspørsmål fremover

(Under planlegging: dagskonferanse, hvor skolene inviteres til å utvikle forslag til hva som skal være det sentrale ledds bidrag til skolenes arbeid med internasjonale utviklings- og bærekraftspørsmål frem over. Dagen vil legges opp i samarbeid med Fundatum, som også vil lede oss gjennom dagen. Mer informasjon kommer)

Arrangementsdetaljer:

Fra:
Til:
Sted:
Kommer senere (sentrale Østland)
Kalender