Nordisk jubileumskonferanse: Utfordringer til folkehøgskolen

I 2019 fejres, at verdens første folkehøjskole blev etableret for 175 år siden – og dermed blev også grundstenen til de nordiske folkehøjskoler lagt. Dette fejres blandt andet med en Nordisk Konference 1. maj 2019 på Rødding Højskole, som var den første. Konferencen har overskriften: ”Udfordringer til Højskolen”.

Arrangementsdetaljer:

Fra:
Til:
Sted:
Rødding Højskole, Flors Alle 1 DK-6630 Rødding

Konferencens centrale spørgsmål er, hvordan dagens nordiske højskole kan indgå mere tydeligt i samfundsudviklingen de kom­mende 175 år. Kan og vil højskolen i de nordiske lande, sådan som det var tilfældet i anden halvdel af 1800-tallet, medvirke til at skabe et oplyst samfund, hvor ansvaret for og hensynet til fællesskabet og planeten er et hovedsigte? Kan højskolen medvirke til en styrkelse af det levede demokrati, hvor også de mindre fællesskaber får plads og betydning? Kan højskolen placere sig centralt i udviklingen af vores uddannelsessystem, så der bliver mere plads til dannelsesdimensionen? Med andre ord: Hvordan kan højskolen som idébåren skoleform – og de nordiske højskoler hver for sig – bidrage til samfundsudviklingen?

I kan læse mere om programmet her, hvor I også kan finde tilmelding: https://ffd.nemtilmeld.dk/134/

Kalender