Forslag til mal for lokal særavtale for undervisningspersonale

På tillitsvalgtkonferanasen i september (2015) ble det fremmet ønske om at Folkehøgskoleforbundet kunne utarbeide og sende ut forslag til mal for lokal særavtale for undervisningspersonale. En slik mal er nå laget sammen med Noregs Kristelege Folkehøgskolelag og sendt ut til lokallagene.

Forslag til mal er gjort med utgangspunkt i sentrale særavtaler. Opplistingen av hvilke vilkår som kan tas inn i avtalen er kanskje ikke fyllestgjørende, men er ment som noen forslag det kan være smart å få inn i en lokal avtale. Vi ønsker lykke til med gode forhandlinger og vi mottar gjerne tilbakemeldinger med tanke på forbedringer av malen.

Kalender