Utfordringer til folkehøgskolen – Bli med på nordisk jubileumskonferanse

I 2019 markerer det at verdens første folkehøgskole - Rødding Højskole - ble etablert for 175 år siden. Dermed ble også grunnsteinen til de nordiske folkehøgskolene lagt. Dette feires blant annet med en nordisk konferanse 1. mai 2019, nettopp på Rødding Højskole, syd i Jylland. Konferansen tar for seg et svært dagsaktuelt tema og har overskriften: ”Utfordringer til folkehøgskolen”.
Konferansens sentrale spørsmål er hvordan dagens nordiske folkehøgskoler tydeligere kan innvirke på samfunnsutviklingen de kommende 175 år. Kan og vil folkehøgskolen i de nordiske land, slik som det var i andre halvdel av 1800-tallet, medvirke til å skape et opplyst samfunn, hvor ansvaret for og hensynet til fellesskapet og planeten er et hovedsikte? Kan folkehøgskolen bidra til å styrke et levende demokrati, hvor også de mindre fellesskapene får plass og betydning? Kan folkehøgskolen posisjonere seg sentralt i utviklingen av våre utdanningssystem, så det blir mer plass til danningsdimensjoner? Med andre ord: Hvordan kan folkehøgskolen som idébasert skoleslag – og de nordiske folkehøgskoler hver for seg – bidra til samfunnsutviklingen?

Du kan lese mer om programmet her, hvor du også kan melde deg på konferansen: https://ffd.nemtilmeld.dk/134/

Kalender