Nyttig informasjon

Som medlem i Folkehøgskoleforbundet får du fortløpende informasjon om saker som berører din arbeidssituasjon. Dette skjer gjennom tillitsmannsapparatet, elektronisk nyhetsbrev, Folkehøgskoleforbundets hjemmesider og medlemsbladet “Folkehøgskolen”.