Reiseregning

Her kan du laste ned skjema til bruk ved reiseregning.

Dette skjemaet brukes av de som sitter i styret eller i utvalgene, eller av de som har et oppdrag for oss. På landsmøte, tillitsvalgtkonferansen og andre arrangementer med reisedekning deles det ut egne reiseregningskjemaer til deltagerne.

Kalender