Bøker på lager til utsending eller salg

Bestill bøker ved å sende mail til fhf@folkehogskole.no eller ring kontoret: (+47) 22 47 43 00
Bøker på lager som er gratis må du kun betale frakt for. Bøker for salg må du betale bokpris + frakt for å få tilsendt.
 

Norsk Sangbok, utgave 4, 2021

 

 

Redigert av Folkehøgskoleforbundet ved Sangboknemnda (Roar Bøye fra Seljord fhs., Heidi Granlund fra Toneheim fhs., Arild Sveum fra Elverum fhs. og
Trond Instebø fra Hardanger fhs).

Utgitt av Cappelen Damm AS, 2021 (Kommer november 2021)

Pris: Kontakt sekretariatet  (tlf 22 47 43 00)

 

Norsk Sangbok, utgave 3, 2012

Redigert av Norsk Folkehøgskolelag ved Sangboknemnda (Åsmund Mjelva, Heidi Granlund, Christian Killengreen og Johny Fosse)

Utgitt på Cappelen Damm AS, 2012

Pris: Kontakt sekretariatet  (tlf 22 47 43 00)

 

   Frihet til å lære – frilynt folkehøgskole i 150 år

Av Arild Mikkelsen

Boka presenterer tilblivelsen av de norske folkehøgskolene på 1860-tallet, og utviklingen fram til i dag. Boka risser opp det idéhistoriske bakteppet for folkehøgskolene, og viser hvordan nye ideer om kultur, læring og menneskesyn manifisterer seg i opprettelsen av en skolke som var – og fortsatt er – mer opptatt av danning og personlig vekst enn tradisjonell utdanning.

Boka drøfter også folkehøgskolenes rolle og betydning på ulike stadier i norgeshistorien. Helt fra starten av var nemlig folkehøgskolebevegelsen en viktig pådriver for endringer i storsamfunnets syn på så vel pedagogikk som mer politiske anliggender, om målsak, nasjonsbygging, kristendom og demokrati. Samtidig har den også selv blitt påvirket av skiftende politiske, økonomiske og sosiale konjunkturer, slik forfatteren viser.

Utgitt av Cappelen Damm Akademisk, 2014

Pris NOK 498,- + frakt

Bestilles direkte hos Cappelen Damm

 

  Grundtvig for begynnere.. og oss andre

Av Arild Mikkelsen

Med denne boka gir Arild Mikkelsen en innføring i Grundtvig og hans kjernebegreper samt et konsentrat av norsk folklehøgskoles mer enn 150 års historie, der han drar linjer fra starten med Sagatun folkehøgskole i 1864 og helt fram til i dag. I slutten av boka peker Arild på noen sentrale utfordringer norsk frilynt folkehøgskole må forholde seg til i framtiden. I tillegg inneholder boka en tidslinje over Grundtvigs liv og virke samt tips til videre lesning. Boka er en gjennomgripende revidert utgave av bok med samme tittel fra 2002.

Utgitt av Folkehøgskoleforbundet, 2016

Pris NOK 275,- + frakt

Bestilling: Kontakt sekretariatet  (tlf 22 47 43 00)

 

 

Menneskesynet og det frilynte

 

Tema i Folkehøgskolens skriftserie nr 2, 2000
Syv artikler om det frilynte. Forord av redaktør Frede Dyrby Christensen

Utgiver: Norsk Folkehøgskolelag

Utsolgt, men kan lastes ned som PDF her

 

Læringskoden – fra karakterer til karakter

Av Tom Tiller,professor i pedagogikk ved Universitetet i Tromsø 

Boka Læringskoden diskuterer aktuelle pedagogiske læringsspørsmål og fokuserer blant annet på årsaker til det store frafallet i den videregående skolen. Forfatteren er i boka på jakt etter selve læringskoden. Han mener at det er best sjanse til å finne denne i folkehøgskolen, en skole som fyller 150 år i 2014, med lange tradisjoner for å ivareta eleven som hel person, der menneskets karakter står i sentrum, og der karakterene ikke har fått noen plass.
Utgangspunktet for boka er brev fra nåværende og tidligere elever og lærere der de skriver til forfatteren om sine erfaringer fra folkehøgskoleåret. I brevene forteller elevene om hva som skal til for at undervisning og læring skal kunne oppleves som magi, der de får ny tro på at de kan mestre skolen på en god måte, og der de finner fram til skjulte evner og anlegg.

Utgitt av Cappelen Damm, 2014

Pris NOK 250,- + frakt

Kontakt sekretariatet  (tlf 22 47 43 00)

 

Å sende et menneske til månen – en praktisk metodebok for folkehøgskolen

Av Benedicte Hambro

«Å sende et menneske til månen» er delt inn i åtte hovedkapitler, med en påfølgende praktisk del med opplegg, leker og spill.  Målet er å gjøre skolene og den enkelte ansatte mer bevisst på det som skjer på skolen. Boka tar også kort for seg prosjektet «Mellom solskinn og ruskevær», med forslag til opplegg som kan være med på å styrke elevenes psykiske helse og motvirke uhelse. Fortelling som pedagogisk metode, med en samling historier er blant annet også med.

Utgitt av FHF

Pris: 375,- + frakt

 

MetodeJam 1.0 – metoder og opplegg som blir brukt i folkehøgskolen

Heftet er starten på et dokumentasjonsprosjekt, som forsøker å skriftliggjøre en del av det vi driver med i folkehøgskolen hver dag. MetodeJam 1.0 tar utgangspunkt, ikke i spesielle fag, men i den felles hverdag vi har med elevene, om det er ved skolestart, på internatene, eller i andre sammenhenger.

Utgitt av NF/PUF

Pris: 298,- + frakt

Kontakt sekretariatet  (tlf 22 47 43 00)

 

Reisens pedagogikk – en håndbok om skoleturer og studiereiser

Antologi ved Geir Ertzgaard og Odd Haddal.

Utgitt av NKF

Pris: Kontakt sekretariatet  (tlf 22 47 43 00)

 

Med livet som pensum – danning og læringsprosesser i folkehøgskolen

Antologo red. av Sigurd Ohrem og Odd Haddal.

Utgitt på Cappelen Damm Akademisk 2011. 235 sider.

Pris: Kontakt sekretariatet (tlf 22 47 43 00)

 

Sigmund Skard: Det levande ordet

Biografi over faren, Mathias Skard.

Utgitt av Det norske samlaget  1972.

Innbunden 461 s – Få eksemplarer.  Ingen eks på forlaget. Gratis.

Kontakt sekretariatet  (tlf 22 47 43 00)

 

Slumstrup, Akerlie, Ternring og Björkestrand: Grundtvigs opplysningstanker og vor tid.

Utgitt av Nordisk Folkehøgskoleråd 1983.  Hefta, 127 s

Få eksemplarer. Gratis.

Kontakt sekretariatet  (tlf 22 47 43 00)

 

Sigurd Sandvik – Menneskelivet.  Grundtvig i norsk målbunad

Omsettingar av Grundtvigsalmer – og songar med kommentarar frå Grundtvigs liv.

Norsk bokreidingslag 1988.  Hefta. 83 s.

Få eksemplarer. Gratis.

Kontakt sekretariatet  (tlf 22 47 43 00)

 

Festskrift til Olav Akerlie

Diverse artiklar om folkeopplysning og folkehøgskole.

Utgitt av Norsk Folkehøgskolelag og Informasjonskontoret for folkehøgskolen 1991.  Red Arild Mikkelsen.  Hefta 233 s.

Pris: Kontakt sekretariatet  (tlf 22 47 43 00)

 

Olav Klonteig: «Menneskelivet er underlig» – Menneskesyn i grundtvigsk folkehøgskole og folkeopplysning.

Utgitt av Det norske samlaget 1992.  Hefta  180 s. NF har restopplaget. Kr. 50.-.

Kontakt sekretariatet  (tlf 22 47 43 00)

 

På kant med Europa? – om demokrati og nordisk folkeopplysning. («Milleniumsboka»).

Utgitt av Nordisk  Folkehøgskoleråd 2000, red.: Niels Buur Hansen, Ove Korsgaard, Bosse Bergstedt.  Hefta. 176 s.

Få eksemplarer. Gratis.

Kontakt sekretariatet  (tlf 22 47 43 00)

 

Olav Akerlie: Frilynt folkehøgskole 1864 – 2001

Ei populær-historisk framstilling av den frilynte folkehøgskolen i Norge.

Utgitt av Norsk Folkehøgskolelag 2001. Innbunden 175 s.  Kr. 100.-

Kontakt sekretariatet  (tlf 22 47 43 00)

 

Per Warming: Menneskelighed i markedets tid – fragmenter af en folkehøjskolepostil

Debattbok om folkehøgskolen i Norden.

Genmæleserien nr 12. Utgitt 2003.  Hefta 111 s –  Få eksemplarer. Gratis.

Kontakt sekretariatet  (tlf 22 47 43 00)

 

Olav Klonteig: Folkehøgskolen i medspel og motspel

Aktuell studiebok om folkehøgskolen.

Utgitt av Norsk Folkehøgskolelag 2005, Hefta. 135 s. Kr. 100.-.

Kontakt sekretariatet  (tlf 22 47 43 00)

 

Kåre Grytli: Dokument frå eit folkehøgskoleliv

Folkehøgskoleartiklar skrive eller samla av Kåre Grytli.

Utgitt av Norsk Folkehøgskolelag og Informasjonskontoret for folkehøgskolen 2005. Hefta. 156 s.  Kr. 150.-

Kontakt sekretariatet  (tlf 22 47 43 00)

 

Livslyst og skolelyst – Norsk Folkehøgskolelag 100 år.

Jubileumsantologi med 15 artiklar

Utgitt av Cappelen 2005.  Red.: Arild Mikkelsen.  Innbunden 240 s.

Boka kan tingast gjennom Cappelen-Damm.

Kalender