Seniorlaget

Seniorlaget er lokallag i Folkehøgskoleforbundet.

Medlemmene i Seniorlaget kan velje å stå som medlem i lokallaget Seniorlagetdirekte,

eller å stå som medlem i Seniorlaget og betale kontingent, fastsett av årsmøtet i Seniorlaget, direkte til Seniorlaget.

Folkehøgskoleforbundet krev inn kontingent for lokallaget, fastsett av styret i Folkehøgskoleforbundet, og lokallaget vil få økonomisk tilskot, til liks med lokallaga på folkehøgskolane.

Alle medlemmene i lokallaget Seniorlaget i Folkehøgskoleforbundet vil få blada «Folkehøgskolen» og «Utdanning», gunstige forsikringsavtaler som for eksempel ulykkesforsikring fram til 75 år, og elles alle medlemsfordeler som dykk finn i den vedlagte foldaren.Kontingenten er for tiden NOK 500,- per medlem eller husstand.

 

Styret i Seniorlaget:

Terje Garvik leder. E-post ter-garv@frisurf.no

Helge Furnes kasserer

Gerd Nystad  sekretær

 

Meldingsbladet for Seniorlaget

I siste medlemsblad  for Seniorlaget (desember 2016) finner du referat fra seniortreffet på Lofoten Folkehøgskole i juni. Her finner du også program for treffet på Møre folkehøgskole, som også er gjengitt her under.

 

Seniortreff Møre folkehøgskole 12.-16.juni 2017:

 

«Sunnmøre i norsk skole, språk og utdanning.

  Sunnmøres natur.

  Sunnmøre i verden»

 

Program

Mandag 12. juni

Ankomst utover ettermiddagen – Innkvartering

18:00 Middag

19:30 Velkomstprogram, allsangv/Einar Opsvik. Om Ørsta v/ Gunnar Ellingsen

Suppe som kveldsmat

 

Tirsdag 13. juni

08:00 Frokost

09:00 Morgensamling (MF)

09:30 Av sted til Aasentunet

Lunsj på Høgskulen i Volda

13:00 – Nynorsk i dagens skole

«Volda i Noregs-pedagogikken»

«Skulevandring i Volda» (supplert med buss)

16:30 Årsmøte i Seniorlaget

18:00 Middag på Møre Folkehøgskule

20:00 Kveldssete v/Bjørg M. Garvik

 

Onsdag 14. juni.

08:00 Frokost

NB: 08:50 Morgensamling (MF)

NB 09:20  Av sted til Ålesund

Ålesund – Jugendbyen

Byvandring supplert med buss

Besøk i Jugendsenteret

Lunsj i Ålesund

1-2 timers pause til egen disposisjon

15:00 Retur til Møre Folkehøgskule

18:00 Middag – Internasjonal Buffet-

Fortsetter inn i kveldssetet

 

Torsdag 15. juni.

08:00 Frokost

09:00 Morgensamling (SL)

09:30 Ørsta og Volda – omgivelsene

Om Sunnmørsalpene og engelskmenn

Tur via Brudevolltunet til Urke/Øye

Lunsj på Union Øye Hotel – Norangsdalen

18:00 Middag: Lokale spesialiteter

20:00 Kveldssete med Ørstakoret, konsert/allsang

 

Fredag 16. juni

08:00 Frokost

09:00 Morgensamling (SL)

09:30 «Leseboka i norsk skole» v/ Kjell Arild Madsen

10:45 «Folkehøgskolen i pakt med tiden?» v/Øyvind Brandt

12:00 lunsj – avreise

 

Innkvartering

Skolen disponerer kun to rom med dusj og toalett. Disse rommene befinner seg i 3. etasje i internatet. De øvrige rommene har dusj og toalett i gangen.

 

Priser

Kr 4 700.- pr pers i dobbeltrom m/dusj og toalett

Kr 3 800.- pr pers i dobbeltrom med dusj og toalett i gangen

Kr 4 200.- alene med dusj og toalett i gangen

 

Bankkontonr: 3910 52 51290

 

Påmelding til Møre Folkehøgskule,
postboks 14, 6151 Ørsta,

e-post: kontor@more.fhs.no

telefon: 700 41 999

 

Navn: __________________________________________________________________

 

Adresse:  _______________________________________________________________

 

e-post:  _______________________________

 

Telefon: ________________________________

 

 

________________________________

Sign.

 

 

Spesielle behov:

Det skjer