Seniorlaget

Seniorlaget er lokallag i Folkehøgskoleforbundet.

Medlemmene i Seniorlaget kan velje å stå som medlem i lokallaget Seniorlagetdirekte,
eller å stå som medlem i Seniorlaget og betale kontingent, fastsett av årsmøtet i Seniorlaget, direkte til Seniorlaget.

Folkehøgskoleforbundet krev inn kontingent for lokallaget, fastsett av styret i Folkehøgskoleforbundet, og lokallaget vil få økonomisk tilskot, til liks med lokallaga på folkehøgskolane.

Alle medlemmene i lokallaget Seniorlaget i Folkehøgskoleforbundet vil få blada «Folkehøgskolen» og «Utdanning», gunstige forsikringsavtaler som for eksempel ulykkesforsikring fram til 75 år, og elles alle medlemsfordeler som dykk finn i den vedlagte foldaren. Kontingenten er for tiden NOK 500,- per medlem eller husstand.

 

Styret i Seniorlaget:

Leder: Terje Garvik. E-post ter-garv@frisurf.no

Kasserer: Helge Furnes

Sekretær: Gerd Nystad

 

 

Kalender