Seniorlaget

Seniorlaget er lokallag i Folkehøgskoleforbundet.
Seniorlaget og Nestor Seniorutvikling i Melsomvik inviterer til seniortreff 2019 (se lenger ned på sida).

Medlemmene i Seniorlaget kan velje å stå som medlem i lokallaget Seniorlagetdirekte,
eller å stå som medlem i Seniorlaget og betale kontingent, fastsett av årsmøtet i Seniorlaget, direkte til Seniorlaget.

Folkehøgskoleforbundet krev inn kontingent for lokallaget, fastsett av styret i Folkehøgskoleforbundet, og lokallaget vil få økonomisk tilskot, til liks med lokallaga på folkehøgskolane.

Alle medlemmene i lokallaget Seniorlaget i Folkehøgskoleforbundet vil få blada «Folkehøgskolen» og «Utdanning», gunstige forsikringsavtaler som for eksempel ulykkesforsikring fram til 75 år, og elles alle medlemsfordeler som dykk finn i den vedlagte foldaren. Kontingenten er for tiden NOK 500,- per medlem eller husstand.

 

Styret i Seniorlaget:

Terje Garvik leder. E-post ter-garv@frisurf.no

Helge Furnes kasserer

Gerd Nystad  sekretær

 

Meldingsbladet for Seniorlaget:

Les bladet FHS SENIOREN 12 2018 . I bladet finner du blant annet Åse_Marie Nesse sin tekst ‘Det levande ordet’ og referat fra Seniortreffet i juni i 2018 på Jæren folkehøgskule. Videre finner du invitasjon og program til Seniortreff 2019, som finner sted i dagene 3.-7. juni på Nestor Seniorutvikling i Melsomvik i Vestfold.

medlemsblad  for Seniorlaget (desember 2016) finner du blant annet referat fra seniortreffet på Lofoten Folkehøgskole i juni 2016.

 

Invitasjon til Seniortreff 2019 på Nestor Seniorutvikling 3.-7. juni 2019

Se invitasjon/program og annen informasjon her under:

 

Kalender