Aktuelle tariffavtaler

Virke:

Hovedavtalen, Virke-området: Hovedavtale 2022-2025

Landsoverenskomst for utdanning, Virke-området: Landsoverenskomst for utdanning 2020-2022

Særavtale for undervisningspersonalet i folkehøgskolene (Virke-området): Særavtale for undervisningspersonalet i folkehøgskolen 2018-2020

 

Fylkeskommunale folkehøgskoler/ KS:

Hovedtariffavtalen KS-området: https://www.ks.no/globalassets/fagomrader/lonn-og-tariff/Hovedtariffavtalen-2020-2022-interaktiv.pdf

Hovedavtale KS-område:  Hovedavtalen-KS-2022-2023-.pdf 

Særavtale for undervisningspersonale i kommunale og fylkeskommunale folkehøgskoler:   Særavtale for undervisningspersonale i kommunale og fylkeskommunale folkehøgskoler

Kalender