Introduksjonskurs i Frirommets debattmodell

Friromsdebatten er en ny debattform som gjennom sin metodikk søker å styrke den demokratiske samtalen. IF og FHF inviterer til det første kurset i debattmodellen, som vil sette deg i stand til å planlegge og gjennomføre Friromsdebatter på skolen og i lokalsamfunnet. Kurset holdes i første omgang for ansatte ved de ni skolene som allerede har visst interesse. Kurset legges til Fana folkehøgskole som del av Folkehøgskoleuka 2021.
Spørsmål kan rettes til prosjektleder Øyvind Brandt: ob@folkehogskole.no.

Arrangementsdetaljer:

Fra:
Til:
Sted:
Fana folkehøgskule, Bergen
Kalender