Folkehøgskolerådet søker ny daglig leder

Daglig leder i Folkehøgskolerådet er en nøkkelperson i norsk folkehøgskole.. Nåværende leder Odd Arild Netland går av for aldersgrensen etter 21 års virke 1. februar neste år. Folkehøgskolerådet søker nå hans etterfølger.

Daglig leder og sekretær i Folkehøgskolerådet vil som viktigste oppgave ha ansvar for det løpende politisk arbeid overfor myndighetene ved Storting, regjering/departement og Utdanningsdirektoratet – til beste for folkehøgskolene. Samtidig ligger det fellesoppgaver for folkehøgskolene og koordineringsoppgaver for Utdanningsdirektoratet til stillingen i tillegg til å forberede saker til Folkehøgskolerådsmøtene og effektuere vedtak i rådet, avtaler, informasjon mm.

Søknadsfristen er 15. november. Utlysningen finner du vedlagt eller på https://www.folkehogskole.no/fhsr/ eller på finn.no. For flere opplysninger kan Øyvind Brandt, for tiden leder i Folkehøgskolerådet, kontaktes på tlf 90077694.