Fjernundervisning

Her finner du ideer og tips fra folkehøgskolene til å undervise elever som er hjemme. Denne siden er en felles side for ansatte på alle norske folkehøgskoler. Den er et samarbeidsprosjekt mellom IF, IKF, FHF, NKF og Folkehøgskolerådet.

Du finner flere gode tips i Facebookgruppen Koronarammede folkehøgskoleansatte.

Har du flere forslag som burde ligge her? Send dem til espen@folkehogskole.no, marie@ikf.no eller dorte@folkehogskole.no.

På denne siden finnes tips og råd til hjemmeundervisning av folkehøgskoleelever. Bilde: Ringebu folkehøgskole
Kalender