Fellesprosjekt uavhengig av linje

Her er tips og råd til fjernundervisning om opplegg rom ikke er knyttet til et spesielt fag.
Tipsene er beregnet for ansatte i norske folkehøgskoler.

Du finner flere gode tips i Facebookgruppen Koronarammede folkehøgskoleansatte.

Tips til hjemmeundervisning på tvers av linjene. Bilde: Folkehøgskolen Sørlandet.

Min time

Lagt ut av Marit Moberg, Sund folkehøgskole   marit.moberg@sundfhs.no

Vi har tatt opp igjen en gammel tradisjon og hatt noe som vi kaller «min time» – hvor elevene selv holder opplegg for hverandre. Vi har gjort det live på en egen Facebook gruppe som vi bruker til fellesundervisning, men dette kan jo gjøres på andre måter også.

Måten vi har gjort det på er rett og slett at vi har spurt elevene hvem som kunne tenke seg å ha opplegg/presentasjon/foredrag eller lignende for de andre elevene. Det kan være hva som helst; noe de har jobbet med på linja gjennom året, en hobby de har, et tema de er interessert i eller ønsker å ta opp, vise frem hjemstedet sitt, osv.

Veldig lavterskel og de har selv fått bestemme hvor lang tid det skal vare, 10 min eller en time, det er opp til de. Det har kommet mange spennende opplegg ut av dette. Vi har erfart at når det kommer til fellesundervsining virker elevene mer motiverte og engasjerte når det er andre elever som har opplegget for hverandre. De synes det er spennende å høre hva andre er interesserte i og kan noe om, og blir imponerte over hverandres kunnskap.

Lærerne har vært med og møtt opp som deltakere og kommentert og delt tanker underveis på lik linje med elevene. Vi har gjort det som direktesending på Facebook.

Karantenevennlig fotomaraton

Lagt ut av Marit Moberg, Sund folkehøgskole   marit.moberg@sundfhs.no

https://www.facebook.com/events/557955315068482/

Dette arrangementet som i utgangspunktet ble laget av fotolærer som en del av udnervisningen til fotoelevene ble en stor suksess. Hver dag la fotolærer Janne ut en oppgave som man løste i løpet av dagen. Lavterskel og åpent for alle. Mange deltok, både elever på andre linjer, tidligere elever, ansatte og venner. Det var gøy og spennende for både elever og andre å følge det andre hadde laget. Det var rom for å være kreativ og tenke annerledes på både ting og mennesker man hadde rundt seg, enten i inne eller ute. Janne brukte en del tid hver dag på å komme med tilbakemeldinger til alle, og det ble satt stor pris på.

Digital elevkveld

 Lagt ut av Birgitte Kaufmann Olsen, Trøndertun       birgitte@trondertun.no

Tlf : 93642494

Vi møttes på zoom. To lærere hadde hovedansvar for å Booste eventen på facebook.
Lagde altså egen event på opplegget.
Vi hadde tema: Påske.
Premie for beste kostyme.
Lov å ha med familemedlemmer.
Vi var ca 30 på det meste som sto og danset i stua/kjøkkenet/div. rom.
Vi har en DJ på skolen som hadde forberedt spilleliste og som hadde «lydprøver» og testing dagen før sammen med lærer.
(DJ spilte over zoom)

Elevene kunne chatte med hverandre på zoom.

Satte av en halv time.

Vi kommer til å kjøre flere felles opplegg på fredager som en avslutning på uka. Disco/quiz etc.

Vis oss ditt hjemsted!  

Lagt ut av Oddvar Sæter, Molde folkehøgskole   oddvar@molde.fhs.no

 Oppgaven deres på onsdag og torsdag blir som følger:  

Vi tenker det er veldig gøy for alle oss i klassen å se litt mer om hvordan dere har det hjemme i deres kommune. Dere skal derfor lage en humoristisk Vlog hjemmefra!  

Vi vil se:  

 Gata du bor i 

  • Rom og hus 
  • Turer du pleier å gå 
  • Kanskje noen søsken, venner eller familie.  
  • Hva du bedriver tiden med under Koronaen, kanskje noen tips 
  • Hvor du gikk på skole 
  • Handler mat 
  • Etcetc 

Vær kreative og gjør det originalt.  

Alle skal publisere sin video på Facebooksiden vår innen fredag klokken 12:00. Vi kårer de tre beste Vloggene, som får ekstrapoeng i poengkonkurransen.  

Her kan du få inspirasjon til hvordan man kan lage vlogg:  

https://medium.com/@muhammadnoor/9-vlogging-tips-for-beginners-to-start-a-youtube-vlog-in-2020-e7ec99e3f2a4 

Fotobok

Lagt ut av Synnøve S. Tjora, Rødde folkehøgskole. Inspektor@rodde.fhs.no

På Rødde lager alle elever sin egen fotobok i stedet for en felles årbok. Dette er enkelt å få til mens man har #fhshjemme, også! Bruk f eks CEWE fotobok sitt program, del bilder med alle på linja og alle på kullet, vi har google disk.

Undervegs følger læreren opp prosjektet ved at elevene sender læreren «så langt jeg er kommet på fotoboka nå» av og til. Bestem en sum som linja betaler for, vi har sagt at linja dekker 350 kr. Dette er en meningsfull aktivitet å jobbe med hjemme!

Les mer om fotoboken til Rødde folkehøgskole:

Fotobok Rødde folkehøgskole – hvordan skal den se ut_

Modultilbud

Lagt ut av Geir Ertzgård, Solborg folkehøgskole geir@solborg.fhs.no

Modultilbud på Solborg – andre fag. Hver modul er vektet med poeng, der 1 poeng tilsvarer 1 times arbeid. Hver modul fungerer forskjellig, avhengig av læreren. Men mye av arbeidet kan du gjøre når du vil innenfor en fastsatt tidsramme, f.eks. 1 til 2 uker.
Din linjelærer bestemmer hvor mange poeng du må fylle av disse modulene. Din linjelærer kan f.eks. bestemme at du skal ha moduler tilsvarende 12 poeng på linja, og at du må fylle opp resten av poengene fra tilbudet du ser nedenfor.

Se modultilbudet til Solborg folkehøgskole her

Allmøter

Lagt ut av Fredrik Møller-Hansen, Sandefjord folkehøgskole  fredrik.moller@vtk.no

Allmøter i FB-direkte m chat har vært positivt.

Etter skoletid

Lagt ut av Fredrik Møller-Hansen, Sandefjord folkehøgskole  fredrik.moller@vtk.no

Minecraft/Discord-server laget av elevene med rom og steder på skolen, et sted der elevene er uten ansatte som fungerer som «etter skoletid».

God-ord-gave

Sendt inn av Gøril Fauske, Ringerike folkehøgskole   goril.fauske@bfk.no

Dette opplegget er initiert av en elev på Gørils linje.  Hun ba alle elevene sende inn en hyggelig hilsen om hver elev og lærerne til henne.  Deretter fordelte hun alle tekstene til den enkelte og laget et hyggelig dokument (se bilde).  En fantastisk overraskelse for lærerne, men dette kan jo settes i gang av lærerne også.  En minnebok fra linjen.

Les mer om god-ord-gave:

God ord hilsen

Musikkbingo og musikkquiz

Sendt inn av Trond Instebø, Hardanger folkehøgskole   trond.insteboe@hardanger.fhs.no
Vi møtes på Meet. Invitasjon blir lagt ut her på torsdag.
Lag eit spelebrett med 5 x 3 ruter.
Vel 15 låtar frå lista med 65 valg eg har lagt ved og fyll dine 15 inn i spelebrettet ditt.
Kryss ut kvar gong du høyrer ein låt du har på brettet ditt.
  1. Først speler vi om ei linja vannrett
  2. Runde 2 spelar vi om to linjer vannrett
  3. I siste runde speler vi om fullt brett
Dersom du har bingo skriv du Bingo i chatten!
Oppgi kva låtar du har slik at eg kan sjå om du har rett bingo.
Involvere gjerne fleire i husstanden til å vera med. Dei kan laga sine eigne spelebrett.
Det er også ein musikkquiz i chatten samtidig.
Det er sjølvsagt premie for begge konkurransene.
Tok ca 70 min å spela ferdig.

 

 

Skoleavslutning i Grundtvigs ånd

Lagt ut av Benedicte Hambro, Ringerike folkehøgskole  benedicte.hambro@bfk.no

Dette var den første historien jeg hørte som ny i folkehøgskolen. Historien står i Nicolai Fredrik Severin Grundtvigs store verk om det norrøne, og viser at Grundtvig ikke går ut på dato.
Nornene
I riktig gamle dager visste man at alt liv gikk ut fra asken Yggdrasil, selve livets tre.
Ved en av røttene til Yggdrasil satt skjebnegudinnene eller nornene Urd, Skuld og
Verdande.
De vevet på livsveven. En vevnad for hvert menneske som ble født.
Det tente også livslyset for det nye mennesket.
I begynnelsen av livet måtte de voksne hjelpe barnet med å passe på livslyset.
Så en dag vil det unge mennesket selv ta ansvaret for lyset.
Da får det med seg tre gaver fra nornene:
troen på det gode liv,
håp og
visjoner for fremtiden.
Men det må mer til for å leve et liv. Når det unge mennesket skjønner det, får det
tre nye gaver:
nederlag,
motgang og
skuffelser.
Lyset brenner ned uansett hvordan mennesket lever livet sitt.
Når lyset er nesten nedbrent og mennesket er gammelt, får det de tre siste
gavene fra skjebnegudinnene:
visdom,
erkjennelse og
evnen til å fortelle historier.
Forslag til opplegg:
Alle i personalet filmer seg selv mens de tenner et lys og ber elevene bli med ut, så forsvinner de ut av bildet med det tente lyset. De små filmsnuttene settes sammen til en liten film der
den siste som tenner lyset tar med elevene ut til en plass på skolen det er tent et lys/fakkel for hver elev på skolen. Lysene er satt sammen til et hjerte. Fint hvis stedet også kan filmes ovenfra slik at hjertet kommer tydelig frem.
Rund av med å si noe om skoleåret og livet som venter. Avslutt med å si at elevene må ta vare på livslyset og holde det høyt slik at omgivelsene kan se dem tydelig, og at de kan se veien de velger – å gå selv om deres symbolske lys på skolen blåses ut.

 

 

Kalender