Sårbare elever

Her er tips og råd til fjernundervisning for sårbare elever.
Tipsene er beregnet for ansatte i norske folkehøgskoler.

Du finner flere gode tips i Facebookgruppen Koronarammede folkehøgskoleansatte.

Tips og råd til hjemmeundervisning av sårbare folkehøgskoleelever. Bilde: Fredly folkehøgskole

Koronatips til folkehøgskolene med tanke på for de mer sårbare elevene:  

 • de som sliter med motivasjonen 
 • de som ikke oppsøker de digitale rommene eller griper alle de oppfordringer og muligheter skolene legger til rette for uten at de får ekstra oppfølging. 

Lagt ut av Marie Wiland, NKF   marie@nkf.no 

Skolen/de ansatte kan: 

Undervisning: 

 • Lage nye, mindre undervisningsgrupper for de elevene som har litt andre behov. 
 • Fleksible løsninger og valgmuligheter på fellesopplegg.  Kanskje ikke alle har lyst til å se inspirasjonsforedrag om livsmestring, men heller en film, ta en treningsøkt, gå tur.  
 • Morgensamling: kan elever holde noen av morgensamlingene?  De trenger å se medelever.  Er det aktuelt å legge det litt senere på dagen – vil det nå flere? 
 • Linjelærer lager en læringsplan i dialog med eleven.  Elevene blir utfordret på hva de er interessert i og kan tenke seg å lære mer om/arbeide med.  Elever som er komfortable med det blir utfordret på å dele dette med en gruppe elever. 
 • Elever blir utfordret på å undervise medlever.  En medelev kan i noen situasjoner treffe riktigere enn en lærer.  I tillegg savner de hverandre og trenger meningsfulle måter å omgås på. 
 • Lage minnebok fra året (se vedlagt opplegg fra Rødde) 

Sosialpedagogikk: 

 • Ansatte lager en plan for å være i kontakt med hver elev etter en tidsplan – å oppleve at skolen fortsatt bryr seg er vesentlig.  Tenk om kokken ringte og spurte om eleven har fått spist ok? 
 • Ha egen elevsamtaledag hver uke?  Uansett viktig at hver enkelt blir sett. 
 • Film og diskusjon etterpå 
 • Samtaletilbud – Rådgivertilbud – veiledning videre studier tilbud.  15. april er rett etter påske 

Elevene kan 

Undervisning: 

 • Lage egne læringsmål for perioden sammen med linjelærer 
 • Komme med tips og innspill til fellesopplegg 
 • Undervise medelever i noe de har lært på folkehøgskolen eller kan fra før – tilby egne valgfag. 
 • Delta på gruppechat, individuell oppfølging. 

Sosialpedagogikk – internatliv: 

 • Elevstyrte klubber med snevre tema som fanger interessen hos noen.  
 • Anbefale bøker, filmer og musikk – anmeldelser 
 • Filme sin egen hjemplass (vedlagt oppgave fra Molde fhs) 

Refleksjoner fra tre elever i en sårbar situasjon: 

Under finner dere noen refleksjoner fra tre forskjellige elever som alle er i en sårbar situasjon og kanskje ikke er så motivert for fjernskole.  Vi spurte dem noen spørsmål om hvordan de opplever situasjonen nå og hva de vil trenge videre.  Vi ba dem også se for seg at de ikke fikk reise tilbake til sin folkehøgskole rett etter påske, men måtte gjennomføre enda flere uker med fjernskole.  

Struktur: 

Hvordan fungerer morgensamlingene for deg: 

Elev 1:  

Veldig bra at det er lagt til 10.00 og ikke tidligere.  Har ikke fått så mye ut av det.  Men det gjorde jeg ikke alltid på skolen heller.  Bra når det får oss ut av senga.  Synes det blir mye lærere som gir råd om f.eks. gode bøker vi kan lese og sånt..  Men artig å se hvordan lærerne har det hjemme og at f.eks. et lite barn leker i bakgrunnen.  En morgensamling viste hvordan skolen ser ut nå.  Det var fint å se skolen igjen.  Det er ok med morgensamling om de har noe viktig å fortelle oss. 

Elev 2:  

Det er viktig at noen bryr seg og følger meg opp.  Jeg har valgt å delta på det meste av det skolen tilbyr – også morgensamlinger. 

Elev 3:  

Morgensamlingene er litt trege til tider, men det gir mye mer rom for at elevene kan vise mer av sitt liv hjemme. Noe som er veldig gøy å se på. 

Stikkord: struktur, oppfølging, relevans og nærhet 

 

Læringsglede: 

Hvordan fungerer undervisningen for deg nå og hva tenker du om undervisningen etter påske? 

Elev 1: 

Nå får jeg en oppgave av lærer og så må jeg gjøre noe, skrive noe eller filme noe og levere det.  Er ikke glad i å skrive og vet ikke helt hvordan jeg skal besvare de oppgavene.  Friluftsliv alene blir for stusselig. 

En ide var om jeg kunne utforske noe jeg alt kan litt om og er interessert i.  Kunne bestemme dette sammen med lærer.  Men da måtte vi jo snakke sammen.  Jeg hadde likt om en lærer ringte meg som faktisk bryr seg om meg.  Om jeg fikk en slik oppgave– og de andre i klassen også fikk det, kunne vi hatt et zoom møte og snakket om det vi hadde jobbet med.  Da hadde jeg fått oppleve at vi er her alle sammen enda. 

Elev 2:  

Jeg har valgt å være aktiv, svart på alle oppgaver, meldt meg på valgfag – også helt nye valgfag, fellesfag og sos.ped.-livet. 

Elev 3:  

Jeg vet ikke, det er greit å ha ting som skjer, men føler ikke at det er veldig motiverende å bli bedt å vaske rommene og greier, også bedt om å sende bilder av det, ettersom dette er mitt private rom og når en bor så oppå hverandre på skolen, så liker jeg å ha litt privatliv. Romvasken føltes litt som krenkelse av privatliv. Jeg syntes også det er litt vanskelig å gjøre oppgavene man får, ettersom jeg glemmer at det er skole. Når jeg bare går hjemme som en vanlig ferie. Jeg vet egentlig ikke helt hva jeg syntes, skoleåret er liksom ikke det samme nå som vi ikke er sammen. Folkehøgskole handler jo lite om undervisningen, det er jo det sosiale det dreier seg om så klart. Det er jo det som gjør folkehøgskole så gøy som det gjør. Fått beskjed å jobbe med det prosjektet. Jeg har en artbook jeg skal tegne i, det er det dette året er viet til. 

Stikkord: læringsglede, dialog, ta utgangspunkt i noe eleven alt kan og er interessert i, elevmedvirkning, tilpasset, fellesskap. 

 

Digital sosialpedagogikk: 

Hva med etterskole aktiviteter? 

Elev 1: 

Kahoot er kjedelig! 

Jeg ville likt om vi så en film sammen og så hadde en samtale om filmen etterpå.  Vi hadde et sånt Netflix party hvor vi så en film sammen og chattet under filmen.  Det var fint.  Var sammen igjen liksom 

Vi kunne også ha noen klubber med gruppe chatter hvor en elev hadde hovedansvaretf.eks Star Wars klubUSA valg klub, spilleklub, eller en TV serie noen liker som f.eks Breaking Bad. 

Elev 2:  

Jeg hadde blitt enda mer deprimert om jeg ikke hadde fått tilbudet fra skolen. Jeg er helt avhengig av lærere som motiverer og følger opp. «Det er ikke bra for min psyke at jeg er hjemme-elev, desto viktigere at skolen følger opp. 

 

Elev 3:  

Jeg spiller ikke så mye de andre nå nei. Men har daglig kontakt med folk.  

 

Stikkord: Nærhet i tema og til mennesker, meningsfylt aktivitet og fellesskap. 

 

Tenk deg at..: 

Tenk deg at skolen ikke åpner før lenge etter påske eller kanskje bare sånn at dere henter tingene deres. Foretrekker du da at skolen fortsatt bryr seg og lager morgensamlinger, undervisningsopplegg og sosiale aktiviteter (Selv om ikke oppleggene alltid helt passer deg)?  Eller er det best om skoleåret da avsluttes og du kan bestemme og styre tiden din selv? 

Elev 1: 

Jeg vil at de (skolen) fortsatt skal bry seg!  Og så vil jeg så utrolig gjerne få litt tid sammen med vennene mine og avslutte året med dem. 

Elev 2:  

Hvis skolen ikke starter opp er det viktig at skolen følger opp og at de fortsetter å gi oppgaver som gir meg noe å gjøre i hverdagen. Det er bedre å ha noe å gjøre – selv om det ikke er sånn jeg ønsket at folkehøgskoleåret skulle være – enn ikke å ha noe å gjøre. 

 

Elev 3: 

Det jeg savner mest nå er vel alle folkene, savner å ha noen å henge med og snakke med hver dag. Savner å tilbringe tid og se på film med folka jeg har der. Litt stusselig å tenke på at vi kanskje ikke møtes igjen, men vi får jo ikke gjort noe med det. Jeg savner også middagene, så klart! 

Stikkord: Sorg, ensomhet, omsorgsbehov, håp, behov for avslutning. 

 

Teamsgruppe

Levert av Fredrik Møller-Hansen, Sandefjord folkehøgskole  fredrik.moller@vtk.no

En gruppe i teams med de elevene som har ekstra behov for å bli sett og ha noen å snakke med.

Kalender