Folkehøgskolens lederutdanning

Folkehøgskoleforbundet og Noregs Kristelege Folkehøgskolelag har sammen med Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) og NLA Høgskolen (NLA) utarbeidet en lederutdanning for ansatte i folkehøgskolen.

Les mer om studiet her: https://www.usn.no/studier/finn-studier/larer-lektor-og-pedagogikk/verdibasert-endringsledelse-for-folkehogskolene/

Studiet passer for skoleledere, enten du er rektor eller mellomleder/inspektør, samt dere som ønsker en lederutdanning med utgangspunkt for folkehøgskolens hverdag og virke.

Folkehøgskolens lederutdanning veksler mellom teori, refleksjon og erfaringsdeling på samlingene og aktivt arbeid i egen folkehøgskole med kvalitetsutvikling i periodene mellom samlingene.

Studiet er samlingsbasert og har følgende samlinger 2018-20:

Sommer og høst 2018:
Oppstart 1. samling: 11-12 juni 2018 (HSN Drammen)
2. samling: 25-27 sept2018 (NLA Bergen)
3. samling: 27-28 nov 2018 (HSN Drammen)

Vår 2019:
4. samling: 29-30 jan 2019 (NLA Bergen)
5. samling: 11-12 juni 2019 (HSN Drammen)

Høst 2019:
6. samling: 24-25 sept2019 (NLA Oslo)
7. samling: 26-27 nov 2019 (HSN Drammen)

Vår 2020:
8. samling: 7-8 jan 2020 (HSN Drammen)

 

Meld deg gjerne på allerede i dag!
Påmeldingsfrist 15. april 2018.

For mer informasjon, ta kontakt med:
• Marie Wiland (marie@ikf.no) eller Sindre Vinje (sindre@folkehogskole.no)
• Anya S. Andersen (Anya.S.Andersen@usn.no /tlf. 31009187) for administrative spørsmål
• Inge Vinje (Inge.Vinje@usn.no/ tlf. 95053220) for faglige avklaringer