Folkehøgskolens lederutdanning

Folkehøgskoleforbundet og Noregs Kristelege Folkehøgskolelag har sammen med Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) og NLA Høgskolen (NLA) utarbeidet en lederutdanning for ansatte i folkehøgskolen.

Studiet passer for skoleledere, enten du er rektor eller mellomleder/inspektør, samt dere som ønsker en lederutdanning med utgangspunkt for folkehøgskolens hverdag og virke.

Folkehøgskolens lederutdanning veksler mellom teori, refleksjon og erfaringsdeling på samlingene og aktivt arbeid i egen folkehøgskole med kvalitetsutvikling i periodene mellom samlingene.

Studiet er samlingsbasert og har følgende samlinger 2019-20:

Sommer og høst 2019:
Oppstart 1. samling: 12.-13. juni 2019 (USN Drammen)
2. samling: 23.-25. september 2019 (NLA Bergen)
3. samling: 26.-27. nov 2019 (USN Drammen)

Vår 2020:
4. samling: 21.-22. januar 2020 (NLA Bergen)
5. samling: 8.-10. juni 2020 (USN Drammen)

Høst 2020:
6. samling: 21.-22. september 2020 (NLA Oslo)
7. samling: 23.-24. november 2020 (USN Drammen)

For mer informasjon, ta kontakt med:
• Marie Wiland (marie@ikf.no) eller Angelina Christiansen (angelina@folkehogskole.no)

Kalender