Medlemsnytt

Medlemsnytt sendes ut på epost flere ganger i året til Folkehøgskoleforbundets medlemmer. Det inneholder nyheter, artikler og informasjon om kurs og arrangementer for medlemmer.

2024

Medlemsnytt 1 2024

Påmelding til Folkehøgskoleuka, idéhefte til Uten fasit, Bærekraftprisen til Fana folkehøgskule og m.m.

2023

Medlemsnytt 4 2023

Stopp krigen i Gaza!, Kjersti Versto Roheim ny leder i NKF, bedre pensjonsløsning på plass, Grønt spatak og m.m.

Medlemsnytt 3 2023

Danningsreisa, Trall-appen, minneord Lars Sigve Meling, Benedicte Hambro takket av, rettigheter for organiserte arbeidstakere og m.m.

Medlemsnytt 2 2023

Landsmøtet i Sogndal, Folkehøgskoleuka, tariffnyheter, heftet Ytringsfrihet og deltagelse, vandalisering av Pride-flagg og m.m.

Medlemsnytt 1 2023

Sakspapirer til landsmøtet i Sogndal, årsmelding folkehøgskoleuka, Øyvind Brandts bok Uten Fasit og andre bøker m.m.

2022

FHF Medlemsnytt nr. 2 2022

Påmelding folkehøgskoleuka, Frilyntpride, utdeling av ærekraftprisen og kurs for styrer, tillitsvalgte og mentortilbudet m.m

FHF Medlemsnytt nr. 1 2022

Webinar om elevdemokrati, utlysning solidaritetsfondet, nytt idé- og prinsipprogram og ny sangbok m.m

2021

FHF Medlemsnytt nr. 4 2021

Ny leder i Folkehøgskoleforbundet, redusert kontigent, mandat for NOUen, Drag på timeplanen m.m.

FHF Medlemsnytt nr. 3 2021

Invitasjon til digitalt landsmøte og folkehøgskoleuka og Regjeringen setter ned utvalg om folkehøgskolen  m.m

FHF Medlemsnytt nr. 2 2021

Ledervalg, webinar for tillitsvalgte, introduksjon til Frirommet og kurs i etablering av mentortilbud m.m

FHF Medlemsnytt nr. 1 2021

Innkalling til landsmøtet, høring nytt Idé- og prinsipprogram, veiledere fra Unge Funksjonshemmede og studie i folkehøgskolepedagogikk m.m

 

Eldre medlemsnytt finner du i boksen under:

Kalender