Folkehøgskoleuka

Folkehøgskoleuka arrangeres i uke 32 hvert år. Vertsskole for 2023 - 2024 offentliggjøres snart!Gruppe smilende menensker i solen fra Fana folkehøgskole 2022.
Gjengen fra kurs for nye lærere 2022. (Foto: Espen Bråten Kristoffersen)

Om Folkehøgskoleuka

Det har blitt en tradisjon at vi kombinerer våre mangeårige kurs for nye i folkehøgskolen med spennende og aktuelle kurs for deg som har vært i skoleslaget en stund. Ved at vi legger opp til en rekke kurs i andre uken av august sørger vi for at flere kan møtes på tvers av fag, stilling og geografi.
Gjennom foredrag, kurs, samtaler, felles måltider, morgensamlinger, festligheter, quiz, konsert, nye bekjentskaper og mere til, skal vi sørge for inspirasjon og faglig påfyll som en kickstarter på nytt skoleår.

 

Kalender