Utfordringer til folkehøgskolen – Bli med på nordisk jubileumskonferanse

Publisert

I 2019 markerer det at verdens første folkehøgskole - Rødding Højskole - ble etablert for 175 år siden. Dermed ble også grunnsteinen til de nordiske folkehøgskolene lagt. Dette feires blant annet med en nordisk konferanse 1. mai 2019, nettopp på Rødding Højskole, syd i Jylland. Konferansen tar for seg et svært dagsaktuelt tema og har overskriften: ”Utfordringer til folkehøgskolen”.

Ber om skolenes hjelp ti lå fornye sangboka

Publisert

Sangen er en viktig kulturbærer og felleskapsbygger i det norske samfunnet generelt og i folkehøgskolen spesielt. Folkehøgskoleforbundets mål er å bidra til å fremme sangen. Nåværende hvite utgave av Norsk Sangbok kom ut i 2011/12. Det er derfor styrets vurdering at det er tid for fornyelse av sangboka igjen. Til dette trenger vi skolenes hjelp.

Invitasjon til Landsmøtet 2019: Folkehøgskole i front for det grønne skiftet

Publisert/Oppdatert

Folkehøgskoleforbundet inviterer til landsmøte på Skogn Folkehøgskole 27. – 29. mai.

Utlysning av stipend til forskning på folkehøgskolen

Publisert

Det lyses ut NOK 30.000 fra Folkehøgskoleforbundets Stipend og forskningsfond. Stipendet skal gå til personer som i sin forskning vil arbeide med ulike sider ved folkehøgskolen, både pedagogiske og historiske. Forskningen skal ha et praktisk siktemål, ved bl.a. å vise til områder der det er behov for kompetanseutvikling i relasjon til annen voksenopplæringsteori.

Utlysning av kunstgave konkurranse

Publisert

Folkehøgskoleforbundet og Informasjonskontoret for folkehøgskolen gir hvert år ‘gaver’ til eksterne foredragsholdere og skoler/institusjoner i forbindelse med innlegg, jubileer eller andre tilsvarende anledninger. I 2014 lyste vi ut en konkurranse blant ansatte ved skolene våre om å skape og produsere folkehøgskole-relaterte gaver. Det kom den gangen inn ett forslag, som vi inngikk avtale med forslagsstiller om levering av. Siste gaven i denne serien ble delt ut i år.

90 000 lyst ut i midler fra Solidaritetsfondet

Publisert/Oppdatert

Det er i rundskriv fra Folkehøgskoleforbundet lyst ut inntil 90 000,- i midler til støtte til solidaritetsprosjekter neste år.

Valgnemnda har startet arbeidet fram mot landsmøtet

Publisert

Det begynner så smått å nærme seg landsmøtet på Skogn folkehøgskole (27.-29. mai 2019). Ettersom det er to-årig landsmøteperiode, er alle styremedlemmer og varamedlemmer på valg. Valgnemnda har startet arbeidet med å finne gode kandidater, og de ber nå om innspill fra lokallagene.

Styret vedtar strategiske mål for arbeidet med bæredyktighet i forbundet

Publisert/Oppdatert

All menneskelig virksomhet har et avtrykk, men må være bæredyktig! Dette er et ansvar vi alle deler. Folkehøgskolene har i sin tradisjon et selvpålagt mandat til å bidra til en mer rettferdig og bæredyktig verden. Samtidig er folkehøgskolene i en særlig gunstig posisjon overfor unge som skal møte de utfordringer og muligheter menneskelig aktivitet byr på for vårt felles livsrom. Derfor har folkehøgskolene også et spesielt ansvar for å være pådriver for en grønnere fremtid.

Nå har Angelina overtatt som generalsekretær

Publisert

Angelina K. Christiansen overtar fra i morgen lørdag 1. desember som generalsekretær i Folkehøgskoleforbundet. Alle henvendelser skal nå rettes til henne. Angelina nås på:

Angelina, vår nye generalsekretær fra årsskiftet

Publisert

Ved årsskiftet overtar Angelina K. Christiansen som Folkehøgskoleforbundets nye generalsekretær etter Knut Simble som etter 13 år går av for alder. Angelina er 49 år, født og vokst opp i Bergen og bor nå i Holmestrand. Det var 24 søkere til stillingen.

Kalender