Ledig stilling som generalsekretær i Folkehøgskoleforbundet

Publisert/Oppdatert

Da vår generalsekretær går av for aldersgrense søker vi nå hans etterfølger. Som daglig leder/generalsekretær i Folkehøgskoleforbundet rapporterer du til styret og vil ha ansvar for å lede organisasjonens arbeid innad og utad til det beste for medlemmene og skolene, etter vedtektene, idé- og prinsipprogram og de retningslinjer styret i FHF ellers trekker opp.

Styrekurs for skolestyremedlemmer, styreledere og rektorer i folkehøgskolen

Publisert

Folkehøgskole er en idébasert virksomhet. Å sitte i et skolestyre for en folkehøgskole er ikke helt det samme som å sitte i styret for en vanlig hel-kommersiell bedrift. Styret skal forvalte et skole– og verdisyn, økonomi, personal, bygningsmasse og samtidig forholde seg til lov om folkehøgskoler og andre lover og forskrifter. Kravene til det å sitte i et styre er også generelt skjerpet de seneste årene. Det vil dette kurset bringe eksempler på.

Rektorskolen utsettes til neste år

Publisert/Oppdatert

Oppstart av andre kull av studiet "Verdibasert endringsledelse i folkehøgskolen" ved HSN, nå Universitetet i Sørøst-Norge (USN), utsettes til juni neste år. Ved utsatt opptaksfrist i år, manglet det noen søkere for at USN kan starte studiet i år.

Ny hovedtariffavtale på plass i KS

Publisert

Partene i lønnsoppgjøret i kommunesektoren har kommet til enighet om ny hovedtariffavtale for perioden 2018 til 2020. Totalrammen for oppgjøret i KS-området er på 2,8 prosent, mens høgskolegruppene/lærere fikk en ramme på 2,95 prosent.

Forhandlingene om særavtale utsatt til september

Publisert

Forhandlingene om ny særavtale for lærerne skulle vært forhandlet før nyttår som var. Organisasjonene har imidlertid blitt enige om å utsette forhandlingene om ny særavtale for undervisningspersonale i folkehøgskolene til september. Avtalen vi har er nå forlenget og gjort gjeldende til forhandlingene eventuelt kommer til justerte avtaler.

Velkommen til FOLKEHØGSKOLEUKA 2018

Publisert/Oppdatert

For andre gang har vi gleden av å ønske velkommen til FOLKEHØGSKOLEUKA. Med FOLKEHØGSKOLEUKA kombinerer vi våre mangeårige kurs for nye i folkehøgskolen med aktuelle kurs for de som har vært i folkehøgskolen en stund. Ved å legge en rekke kurs samtidig i andre uke av august, kan flere møtes, for gjennom foredrag, samtaler, felles måltider, morgensamlinger, og sosialt samvær, få inspirasjon og faglig påfyll rett før oppstarten av nytt skoleår.

Økonomikonferanse for folkehøgskolene i april

Publisert/Oppdatert

Folkehøgskolerådet inviterer til folkehøgskolenes økonomikonferanse 18.-20. april 2018 på Sanner Hotell på Gran i Hadeland. På konferansen vil en rekke aktuelle økonomiske og administrative anliggender tas opp.

Utlysning av PU-midler til frilynte folkehøgskoler 2018

Publisert/Oppdatert

Folkehøgskoleforbundet lyser ut midler til pedagogiske utviklingsarbeid for skoleåret 2018-19. Frist for søknad er 15.03.2017.

Nytt kull i Verdibasert endringsledelse for folkehøgskolen starter i juni

Publisert

Deltakerne på første kull av lederutdanningen for folkehøgskolene er svært fornøyde med studiet (se noen av uttalelsene fra deltakere lenger nede i teksten). Folkehøgskoleforbundet har sammen med Noregs Kristelege Folkehøgskolelag, Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) og NLA Høgskolen (NLA) utarbeidet en lederutdanning for ansatte i folkehøgskolen. Første kull er nettopp avsluttet. Nå er det klart for påmelding til neste kull.

Utlysing av midler fra Solidaritetsfondet

Publisert/Oppdatert

Det vil i år deles ut inntil totalt NOK 120.000 fra Solidaritetsfondet til FHF. Styret har ikke gitt utfyllende prioriteringer knyttet til årets utlysning. Søknadsfrist 10. februar 2018.

Kalender