Folkehøgskolepedagogikk: Nytt studium ved Universitetet I Sørøst-Norge

Publisert/Oppdatert

Det er virkelig jubel i folkehøgskoleleiren når det nå startes opp et studie i Folkehøgskolepedagogikk ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN). Tre års hardt arbeid har gitt resultater.

Folkehøgskolene stenges

Publisert

Det er en særs krevende situasjon norsk folkehøgskole nå står i. Det er mange avgjørelser som skal tas på kort tid. Det er elever ute og hjemme, elever i karantene og elever som ikke umiddelbart har noe sted å reise.  

Trine Sandberg det store trekkplasteret på kjøkkenkurs

Publisert/Oppdatert

Trines Sandberg som driver Trines matblogg er det store trekkplasteret når 32 deltakere fra hele landet møtes på Folkehøgskoleforbundets 2-dagers kurs for kjøkkenansatte i frilynt folkehøgskole i Oslo.

Utlysning av stipend for kompetanseutvikling

Publisert

Utlysing av midler fra Stipend og forskningsfondet

Skal frilynt folkehøgskole introdusere Frirommet i Norge?

Publisert

Er din skole med på en felles frilynt demokratisk satsning?

Arbeidslivet: Permisjoner

Publisert/Oppdatert

Vi har alle behov for å be om fri fra jobb av og til utenom ferie og avspasering, for eksempel for tilvenning av barn i barnehagen, for å delta i begravelse eller for eget bryllup. Dette er eksempler på velferdspermisjon, og disse krever ofte en skjønnsmessig vurdering

Solidaritetsfondet

Publisert/Oppdatert

I 1999 vedtok Landsmøtet å opprette et fond til støtte for frilynt folkehøgskoles internasjonale solidaritetsprosjekter. Fondet bygges opp av et 0,05 % påslag på medlemskontingenten. Styret har gitt utfyllende prioriteringer knyttet til årets utlysning: Søknader som knytter sine prosjekter opp mot bærekraft vil bli prioritert i tildeling av midler fra Solidaritetsfondet. Bildet er fra Skjeberg Folkehøyskoles solidaritetsprosjekt i Lusaka.

Folkehøgskoleforbundets strategiske mål for arbeidet med økt bærekraft

Publisert/Oppdatert

Landsmøtet i 2017 ba forbundet om å intensivere arbeidet for økt bærekraft. Landsmøtet på Skogn i 2019 fulgte opp, blant annet ved å vedta styrets forslag til strategiske mål for økt bærekraft frem mot 2030.

Konferanse: Sang gjør underverker

Publisert

Organisasjonen Krafttak for sang jobber for sangens plass i det norske samfunnet. I går deltok Folkehøgskoleforbundet på deres konferanse - Stemmer som forandrer - om sang og omsorg.

Lederforum med årsmøte i IF 20. – 22. november

Publisert/Oppdatert

Lederforum er vår felles, årlige arena for rektorer og assisterende rektorer/inspektører i frilynt folkehøgskole, og over 60 deltagere er allerede påmeldt til årets samling. I tillegg til årsmøte i IF skal vi samles om temaer som bærekraft, vårt politiske bakteppe, krisekommunikasjon, lederrollen og sangen. Inspektørene har ønsket seg psykisk helse som tema, så vi er glade for å annonsere at de får kurset "Oppmerksom på selvmordstanker" OPS!. Vel møtt!