Konferanse: Sang gjør underverker

Publisert

Organisasjonen Krafttak for sang jobber for sangens plass i det norske samfunnet. I går deltok Folkehøgskoleforbundet på deres konferanse - Stemmer som forandrer - om sang og omsorg.

Lederforum med årsmøte i IF 20. – 22. november

Publisert/Oppdatert

Lederforum er vår felles, årlige arena for rektorer og assisterende rektorer/inspektører i frilynt folkehøgskole, og over 60 deltagere er allerede påmeldt til årets samling. I tillegg til årsmøte i IF skal vi samles om temaer som bærekraft, vårt politiske bakteppe, krisekommunikasjon, lederrollen og sangen. Inspektørene har ønsket seg psykisk helse som tema, så vi er glade for å annonsere at de får kurset "Oppmerksom på selvmordstanker" OPS!. Vel møtt!

Dansens dannende potensial

Publisert/Oppdatert

Birgitte Kaufmann Olsen er dansepedagog og avdelingsleder på Trøndertun folkehøgskole. Hennes masteroppgave tar utgangspunkt i problemformuleringen: Hvordan kan dannelsesperspektivet i dans diskuteres gjennom å undersøke forstudium i dans på folkehøgskole?

Mange kommer til Folkehøgskoleuka i august!

Publisert/Oppdatert

Folkehøgskoleuka 2019 tilbyr hele 12 kurs 5.-8. august! Folkehøgskolefolk fra hele landet har meldt seg på, og uka er nå i ferd med å befeste sin posisjon som den viktigste møteplassen for oss i folkehøgskolen - både faglig og sosialt. Selv om mange allerede er påmeldt, holder vi og Ringerike folkehøgskole dørene åpne for enda flere.

Kurs i HMS, risikovurdering og ansvar

Publisert/Oppdatert

Under Folkehøgskoleuka 2019 vil vi tilby kurs for lærere som jobber med friluftsliv, der fokus vil være på HMS, risikohåndtering og ansvar.

Velkommen til Folkehøgskoleuka 2019

Publisert/Oppdatert

Velkommen til Folkehøgskoleuka og Ringerike Folkehøgskole den 5.-8. august. Under Folkehøgskoleuka kombinerer vi våre mangeårige kurs for nye i folkehøgskolen med aktuelle kurs for de som har vært i folkehøgskolen en stund. Ved å legge en rekke kurs samtidig i andre uke av august, kan flere møtes, for gjennom foredrag, samtaler, felles måltider, morgensamlinger, og sosialt samvær, få inspirasjon og faglig påfyll rett før oppstarten av nytt skoleår. Alle kurs varer i to dager, bortsett fra kurs for nye lærere som vare i fire dager. Dermed har du muligheten for å delta på opp til to kurs denne uka, dersom det skulle passe. Utøya ligger i umiddelbar nærhet til Ringerike FHS og det vil bli mulighet for å delta på guidet tur på tirsdagen.

Ber om skolenes hjelp ti lå fornye sangboka

Publisert

Sangen er en viktig kulturbærer og felleskapsbygger i det norske samfunnet generelt og i folkehøgskolen spesielt. Folkehøgskoleforbundets mål er å bidra til å fremme sangen. Nåværende hvite utgave av Norsk Sangbok kom ut i 2011/12. Det er derfor styrets vurdering at det er tid for fornyelse av sangboka igjen. Til dette trenger vi skolenes hjelp.

Invitasjon til Landsmøtet 2019: Folkehøgskole i front for det grønne skiftet

Publisert/Oppdatert

Folkehøgskoleforbundet inviterer til landsmøte på Skogn Folkehøgskole 27. – 29. mai.

Utlysning av stipend til forskning på folkehøgskolen

Publisert

Det lyses ut NOK 30.000 fra Folkehøgskoleforbundets Stipend og forskningsfond. Stipendet skal gå til personer som i sin forskning vil arbeide med ulike sider ved folkehøgskolen, både pedagogiske og historiske. Forskningen skal ha et praktisk siktemål, ved bl.a. å vise til områder der det er behov for kompetanseutvikling i relasjon til annen voksenopplæringsteori.

Utlysning av kunstgave konkurranse

Publisert

Folkehøgskoleforbundet og Informasjonskontoret for folkehøgskolen gir hvert år ‘gaver’ til eksterne foredragsholdere og skoler/institusjoner i forbindelse med innlegg, jubileer eller andre tilsvarende anledninger. I 2014 lyste vi ut en konkurranse blant ansatte ved skolene våre om å skape og produsere folkehøgskole-relaterte gaver. Det kom den gangen inn ett forslag, som vi inngikk avtale med forslagsstiller om levering av. Siste gaven i denne serien ble delt ut i år.