FOLKEHØGSKOLEUKA 2022

Publisert/Oppdatert

Nå er årets program klart!

Studie i Folkehøgskolepedagogikk

Publisert/Oppdatert

Nå er det igjen mulig å søke seg til studiet i Folkehøgskolepedagogikk ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Rørsleglede

Publisert

Eg har vore heldig i mi gjerning som inspektør og rektor og vore omgitt av kreative og entusiastiske lærarar og medarbeidarar. Ein av mine tidlegare kollegaer, ein dyktig og engasjert friluftlivslærar, hadde eit godt auge for folkehøgskulen si tilnærming til både danning og aktivitet.

Arbeidslivet: Bytting av tilsyn og andre vakter

Publisert

Fleksibilitet og stor grad av frihet er noe av det ansatte på folkehøgskoler verdsetter høyt. Det er vanlig praksis at man internt bytter vakter seg imellom etter behov, dette oppleves som et gode. Jeg skal ikke advare mot en slik ordning, men bare peke på noen ting dere må være oppmerksomme på, da det finnes begrensninger for denne friheten.

Syng for Ukraina!

Publisert/Oppdatert

Syng med klassen eller koret i solidaritet med det ukrainske folk. Her har vi samlet noen forslag til sanger.

Song som danningsarena

Publisert/Oppdatert

Motstanden er til å ta og føle på når vi på min skule set i gang eit song- og korprosjekt over fire dagar ei regntung novemberveke. Aktive friluftlivselevar argumenterer med at «Vi kom ikkje hit for å synge i kor». Det kan stemme at dette ikkje er det som står øvst på skulen sine web-sider, men lange tradisjonar og mange gode erfaringar driv dette arbeidet vidare framover. For dei som er opptatt av friluftsliv er dette ein ny måte å bruke kroppen på.

Lokallaget er viktig

Publisert

Folkehøgskoleforbundet er både en fag- og en idéorganisasjon. Som fagorganisasjon arbeider vi sentralt for gode lønns- og arbeidsvilkår for alle ansatte i folkehøgskole, og fremmer krav ovenfor myndighetene på skoleslagets vegne gjennom fast plass i ledelsen av Folkehøgskolerådet.

Favoritter fra Norsk Sangbok

Publisert/Oppdatert

Norsk Sangbok har kommet i ny, revidert utgave. Her er det mange godbiter å velge mellom. Sangfolk i folkehøgskolen har plukket ut noen av sine favoritter.

Ny leiar i rektorlaget

Publisert/Oppdatert

Rektorlaget sitt årsmøte vart gjennomført under Lederforum på Hasle Linie Hotel i Oslo i november 2021. Ketil Foss frå Pasvik folkehøgskule, vart valt som ny leiar.

Idé- og prinsipprogram for FHF 2021 – 2025.

Publisert/Oppdatert

Frilynt folkehøgskole vektlegger grunnleggende humanistiske verdier, som respekt for menneskeverdet og naturen, åndsfrihet, likeverd, solidaritet og aksept for den enkeltest integritet.

Kalender