Kurs i psykisk førstehjelp for unge 13. – 14. februar 2023 (NB: få plasser igjen)

Publisert/Oppdatert

Flere og flere rammes av psykisk sykdom. Også på folkehøgskolene opplever vi at elever har ulike psykiske utfordringer. Nå kan vi endelig invitere til kurs i psykisk førstehjelp for unge.

Vertsskole søkes!

Publisert

Folkehøgskoleforbundet søker nå vertsskole for Folkehøgskoleuka 2023 og 2024.

Medarbeidersamtalen

Publisert

Medarbeidersamtaler gjennomføres på mange folkehøgskoler årlig. Den er ikke direkte lovpålagt, men medarbeidersamtalen er et verktøy som kan brukes til å sikre arbeidsmiljøloven §4-2 Krav til tilrettelegging, medvirkning og utvikling og § 4-3 Krav til det psykososiale arbeidsmiljøet.

Særavtale for undervisningspersonale i skoler tilknyttet Virke

Publisert/Oppdatert

Den 22. juni var det forhandlinger mellom Virke og arbeidstakerorganisasjonene som er part i Særavtale for undervisningspersonale i folkehøgskolen. Partene er enige om viktigheten av at det partssammensatte utvalget snarest viderefører arbeidet med forslag til revisjon av særavtalen, avtalens gyldighet er derfor satt til 31. desember i år.

FOLKEHØGSKOLEUKA 2022

Publisert/Oppdatert

Nå er årets program klart!

Studie i Folkehøgskolepedagogikk

Publisert/Oppdatert

Nå er det igjen mulig å søke seg til studiet i Folkehøgskolepedagogikk ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Rørsleglede

Publisert

Eg har vore heldig i mi gjerning som inspektør og rektor og vore omgitt av kreative og entusiastiske lærarar og medarbeidarar. Ein av mine tidlegare kollegaer, ein dyktig og engasjert friluftlivslærar, hadde eit godt auge for folkehøgskulen si tilnærming til både danning og aktivitet.

Arbeidslivet: Bytting av tilsyn og andre vakter

Publisert

Fleksibilitet og stor grad av frihet er noe av det ansatte på folkehøgskoler verdsetter høyt. Det er vanlig praksis at man internt bytter vakter seg imellom etter behov, dette oppleves som et gode. Jeg skal ikke advare mot en slik ordning, men bare peke på noen ting dere må være oppmerksomme på, da det finnes begrensninger for denne friheten.

Syng for Ukraina!

Publisert/Oppdatert

Syng med klassen eller koret i solidaritet med det ukrainske folk. Her har vi samlet noen forslag til sanger.

Song som danningsarena

Publisert/Oppdatert

Motstanden er til å ta og føle på når vi på min skule set i gang eit song- og korprosjekt over fire dagar ei regntung novemberveke. Aktive friluftlivselevar argumenterer med at «Vi kom ikkje hit for å synge i kor». Det kan stemme at dette ikkje er det som står øvst på skulen sine web-sider, men lange tradisjonar og mange gode erfaringar driv dette arbeidet vidare framover. For dei som er opptatt av friluftsliv er dette ein ny måte å bruke kroppen på.

Kalender