Utlysning av PU-midler til frilynte folkehøgskoler 2018

Publisert/Oppdatert

Folkehøgskoleforbundet lyser ut midler til pedagogiske utviklingsarbeid for skoleåret 2018-19. Frist for søknad er 15.03.2017.

Nytt kull i Verdibasert endringsledelse for folkehøgskolen starter i juni

Publisert/Oppdatert

Deltakerne på første kull av lederutdanningen for folkehøgskolene er svært fornøyde med studiet (se noen av uttalelsene fra deltakere lenger nede i teksten). Folkehøgskoleforbundet har sammen med Noregs Kristelege Folkehøgskolelag, Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) og NLA Høgskolen (NLA) utarbeidet en lederutdanning for ansatte i folkehøgskolen. Første kull er nettopp avsluttet.

Utlysing av midler fra Solidaritetsfondet

Publisert/Oppdatert

Det vil i år deles ut inntil totalt NOK 120.000 fra Solidaritetsfondet til FHF. Styret har ikke gitt utfyllende prioriteringer knyttet til årets utlysning. Søknadsfrist 10. februar 2018.

Selvevalueringskonferansen 2018 med vekt på psykisk helse og forholdet mellom verdigrunnlag og praksis

Publisert/Oppdatert

Folkehøgskoleforbundet i samarbeid med Noregs Kristelege Folkehøgskolelag inviterer til erfaringsutveksling og faglig påfyll, den 16. februar 2018. Dette er et møtested for dere som har ansvar for skolens selvevalueringsarbeid. Vår intensjon er at dere får møte representanter fra andre skoler som arbeider med det samme tema som dere gjør og…

Seniorlaget og Jæren folkehøgskule inviterer til Seniortreff 2018

Publisert/Oppdatert

I uke 24, nærmere bestemt fra 11. til 15. juni, inviterer Seniorlaget i samarbeid med Jæren folkehøgskule, til Seniortreff 2018.

Landsmøtet i FHF oppfordrer folkehøgskolene til å etablere utviklingsmål og klimaplan

Publisert/Oppdatert

Landsmøtet i Folkehøgskoleforbundet (FHF) vedtok i sommer en uttalelse om etablering av utviklingsmål og klimaplaner ved norske folkehøgskoler (se under). Med henvisning til siste avsnittet er FHF i dialog med de øvrige organisasjonene om aktuelle programpost under kommende rektormøte.

Rektor som medlem – e-brosjyre

Publisert/Oppdatert

Rektorutvalget har sammen med sekretariatet, utarbeidet en brosjyre om rektor som medlem. Brosjyren ble introdusert og delt ut under Lederforum på Gardermoen i år.

Bærekraftig reiselykke – bli med på årets internasjonale seminar

Publisert/Oppdatert

Internasjonalt utvalg inviterer til internasjonalt seminar 7. og 8. desember i Oslo. Vi kommer til å legge til rette for erfaringsdeling og diskusjoner rundt Globalvettreglene i praksis og studiereisen. Vi vil også feire at IU er 35 år, med et historisk tilbakeblikk. Hva har det internasjonale arbeidet hatt å si…

Folkehøgskolerådet søker ny daglig leder

Publisert/Oppdatert

Daglig leder i Folkehøgskolerådet er en nøkkelperson i norsk folkehøgskole.. Nåværende leder Odd Arild Netland går av for aldersgrensen etter 21 års virke 1. februar neste år. Folkehøgskolerådet søker nå hans etterfølger.

Invitasjon til dagskurs for vaktmestre/driftsansvarlige på folkehøgskoler

Publisert/Oppdatert

Vaktmestre/driftsansvarlige i folkehøgskolen har ikke mange arenaer å møtes på seg imellom for å utvikle sin egen praksis videre. Det gjør vi nå noe med. Du inviteres herved til dagskurs for vaktmestre/driftsansvarlige i folkehøgskolen. Kurset blir på Best Western Karl Johan Hotell, Karl Johansgate 33 i Oslo, torsdag 16. november…

Det skjer