Folkehøgskolerådet søker ny daglig leder

Publisert/Oppdatert

Daglig leder i Folkehøgskolerådet er en nøkkelperson i norsk folkehøgskole.. Nåværende leder Odd Arild Netland går av for aldersgrensen etter 21 års virke 1. februar neste år. Folkehøgskolerådet søker nå hans etterfølger.

Dramatisk kutt for folkehøgskolene

Publisert/Oppdatert

Regjeringens forslag til Statsbudsjett for 2018 innebærer kutt på 45 millioner. - Vi er svært skuffet over forslaget Regjeringen legger frem i dag, sier Odd Arild Netland, daglig leder i Folkehøgskolerådet. – Kuttet vil få store konsekvenser for enkeltskoler og elever, og rammer usolidarisk i en tid der folkehøgskolene har…

Lederforum med fokus på idé, skoleutvikling og informasjonsarbeid

Publisert/Oppdatert

Årets Lederforum med årsmøte i IF 2017 er lagt til dagene mandag 30. oktober til onsdag 1. november på Best Western Oslo Airport Hotell, Gardermoen. Lederforum innledes mandag med foredraget Frihetens demokratisering og generasjon lydig ved professor i sosiologi Gunnar C. Aakvaag.

Folkehøgskoler kan nå foreslås til klimapris

Publisert/Oppdatert

Etter møte med Utdanningsforbundet i vinter er det nå åpnet for at folkehøgskoler også kan foreslås som kandidater til Utdanningsforbundets klimapris. Folkehøgskolenes kandidater vil bli vurdert sammen med barnehager, grunnskoler og videregående skoler.

Produksjonsfeil i noen eksemplarer av boka «Grundtvig for begynnere…»

Publisert/Oppdatert

Det er oppdaget produksjonsfeil i noen eksemplarer av boka «Grundtvig for begynnere… og oss andre» (2016). I noen eksemplarer mangler sidene fra og med side 53 til og med side 60.

Styret ber om innspill fra lokallagene før forhandlingene om nye særavtaler

Publisert/Oppdatert

Det har i mange år vært inngått særavtaler som regulerer arbeidstid og kompensasjonsordning for lærerne i folkehøgskolen. Særavtalene for de private folkehøgskolene (tilknyttet Virke) og for de fylkes- og kommunalt eide folkehøgskolene (tilknyttet KS) er nesten identiske. Etter planen skal særavtalene reforhandles denne høsten. Det trenger vi lokallagenes hjelp til.

Tillitsvalgtkonferansen – årets viktigste arena for tillitsvalgte

Publisert/Oppdatert

Folkehøgskoleforbundet og NKF inviterer til tillitsvalgtkonferanse på Sanner Hotell, Gran på Hadeland 19. – 21. september 2017. Det blir forkurs for nye tillitsvalgte fra ettermiddagen 18. september. Dette er årets viktigste arena for tillitsvalgte, hvor en rekke viktige og aktuell saker blir tatt opp.

Frilynt folkehøgskole med fornyet hjemmeside

Publisert/Oppdatert

Hjemmesidene til Folkehøgskoleforbundet og Informasjonskontoret for medlemmer og skoler ble etablert for drøyt 10 år siden. Det bar de preg av. På landsmøtet ble de nye sidene (som du er inne på her) elektronisk 'avduket'.  Sidene er nå mer moderne og skal være lettere å og mer tiltalende å…

Lønnsoppgjøret i Virke som i KS

Publisert/Oppdatert

Partene i Virkeoppgjøret har blitt enige om de sentrale lønnstilleggene for 2017. Rammen for lønnsoppgjøret ble 2.4%. De sentrale tilleggene skal utbetales fra 1. juli. Dette er en måned tidligere enn det som ble avtalt i forhandlingene i fjor vår. Det er i tillegg avsatt 0,9 prosent til lokale forhandlinger.

Styret de neste to årene

Publisert/Oppdatert

Landsmøtet fulgte innstillingen fra valgnemnda og valgte følgende til å sitte i styret de kommende to årene:…

Det skjer