Utlysning av kunstgave konkurranse

Publisert

Folkehøgskoleforbundet og Informasjonskontoret for folkehøgskolen gir hvert år ‘gaver’ til eksterne foredragsholdere og skoler/institusjoner i forbindelse med innlegg, jubileer eller andre tilsvarende anledninger. I 2014 lyste vi ut en konkurranse blant ansatte ved skolene våre om å skape og produsere folkehøgskole-relaterte gaver. Det kom den gangen inn ett forslag, som vi inngikk avtale med forslagsstiller om levering av. Siste gaven i denne serien ble delt ut i år.

90 000 lyst ut i midler fra Solidaritetsfondet

Publisert/Oppdatert

Det er i rundskriv fra Folkehøgskoleforbundet lyst ut inntil 90 000,- i midler til støtte til solidaritetsprosjekter neste år.

Valgnemnda har startet arbeidet fram mot landsmøtet

Publisert

Det begynner så smått å nærme seg landsmøtet på Skogn folkehøgskole (27.-29. mai 2019). Ettersom det er to-årig landsmøteperiode, er alle styremedlemmer og varamedlemmer på valg. Valgnemnda har startet arbeidet med å finne gode kandidater, og de ber nå om innspill fra lokallagene.

Styret vedtar strategiske mål for arbeidet med bæredyktighet i forbundet

Publisert/Oppdatert

All menneskelig virksomhet har et avtrykk, men må være bæredyktig! Dette er et ansvar vi alle deler. Folkehøgskolene har i sin tradisjon et selvpålagt mandat til å bidra til en mer rettferdig og bæredyktig verden. Samtidig er folkehøgskolene i en særlig gunstig posisjon overfor unge som skal møte de utfordringer og muligheter menneskelig aktivitet byr på for vårt felles livsrom. Derfor har folkehøgskolene også et spesielt ansvar for å være pådriver for en grønnere fremtid.

Nå har Angelina overtatt som generalsekretær

Publisert

Angelina K. Christiansen overtar fra i morgen lørdag 1. desember som generalsekretær i Folkehøgskoleforbundet. Alle henvendelser skal nå rettes til henne. Angelina nås på:

Angelina, vår nye generalsekretær fra årsskiftet

Publisert

Ved årsskiftet overtar Angelina K. Christiansen som Folkehøgskoleforbundets nye generalsekretær etter Knut Simble som etter 13 år går av for alder. Angelina er 49 år, født og vokst opp i Bergen og bor nå i Holmestrand. Det var 24 søkere til stillingen.

Statsbudsjettet 2019: Folkehøgskolerådet er takknemlig for to nye folkehøgskoler

Publisert

– Vi gleder oss over den satsingen på folkehøgskole som Regjeringen viser i budsjettet de har lagt frem i dag, sier Christian Tynning Bjørnø, daglig leder i Folkehøgskolerådet. – De to nye folkehøgskolene på Evje og Svalbard blir et flott supplement til dagens 80 folkehøgskoler, sier Tynning Bjørnø.

Lederforum med årsmøte i IF midt i november

Publisert

Velkommen til Lederforum 2018 med årsmøte i IF for rektorer, ass. rektorer/inspektører ved de frilynte folkehøgskolene. Lederforum er vår årlige felles arena for rektorer og assisterende rektorer/inspektører i frilynt folkehøgskole. Også i år legges forumet til Best Western Oslo Airport Hotell, Gardermoen i dagene 13. til 15. november.

Styrekurs for skolestyremedlemmer, styreledere og rektorer i folkehøgskolen

Publisert

Folkehøgskole er en idébasert virksomhet. Å sitte i et skolestyre for en folkehøgskole er ikke helt det samme som å sitte i styret for en vanlig hel-kommersiell bedrift. Styret skal forvalte et skole– og verdisyn, økonomi, personal, bygningsmasse og samtidig forholde seg til lov om folkehøgskoler og andre lover og forskrifter. Kravene til det å sitte i et styre er også generelt skjerpet de seneste årene. Det vil dette kurset bringe eksempler på.

Rektorskolen utsettes til neste år

Publisert/Oppdatert

Oppstart av andre kull av studiet "Verdibasert endringsledelse i folkehøgskolen" ved HSN, nå Universitetet i Sørøst-Norge (USN), utsettes til juni neste år. Ved utsatt opptaksfrist i år, manglet det noen søkere for at USN kan starte studiet i år.

Kalender