Enighet i lønnsoppgjøret med Virke

Onsdag 19. juli ble det enighet i forhandlingene på HUK-området i Virke om hovedoppgjøret for Landsoverenskomst for utdanning. Denne korresponderer med KS-området.

I årets forhandlinger forhandlet daglig leder i NKF Andreas Melberg for praktisk personale, mens generalsekretær i FHF Angelina K. Christiansen var sammen med vår samarbeidspartner i Utdanningsforbundet Bjørg Melbø Ratvik og forhandler for undervisningspersonalet i UNIO-delegasjonen. Forhandlingsløsningen ble anbefalt av alle parter.

Unios forhandlingsleder Eirik Rikardsen fra NSF (Norsk Sykepleierforbund) kommenterte resultatet slik:

– Medlemmene våre er sikret et resultat som er på nivå med det medlemmene i henholdsvis KS og Spekter har fått. Forhandlingene har vært krevende, vi fikk ikke til alt vi ønsket oss, men vi er fornøyde med at vi har kommet frem til en forhandlingsløsning. For Unio er det et viktig  at resultatet i Virke forblir i tråd med den bransjestandarden som er etablert i offentlig sektor.

Les utdrag fra protokollen, som omhandler Landsoverenskomst for utdanning, her.

Kalender