Prosjekter

Pedagogisk utvikling er viktig for skoleslaget. Vi skal være et nyskapende og pedagogisk alternativ.
Vi har og har hatt flere større utviklingsprosjekter de siste årene.

Våre pågående prosjekter: 

  • Praksisbrua – forholdet mellom verdigrunnlag, praksis og formål
  • Mellom solskinn og ruskevære – psykisk helse og livsmestring i frilynte folkehøgskoler

 

Andre prosjekter:

  • Aksjonsforskning og bærekraft
  • Filosofisk praksis
  • Dannelse i undervisning og elevsamvær
  • 3D-veiledning
  • MetodeJam

 

Midler til pedagogisk utvikling.

Vi utlyser midler til pedagogiske utviklingsprosjekter hver vår. Her er utlysningen som gjelder for skoleåret 2018-19.

Kalender