Prosjekter

Pedagogisk utvikling er viktig for skoleslaget. Vi skal være et nyskapende og pedagogisk alternativ.
Vi har og har hatt flere større utviklingsprosjekter de siste årene.
Det jobbes med flere spennende prosjekter som lanseres fortløpende på denne siden.

Våre pågående prosjekter: 

  • Praksisbrua – forholdet mellom verdigrunnlag, praksis og formål
  • Mellom solskinn og ruskevære – psykisk helse og livsmestring i frilynte folkehøgskoler
  • Frirommets debattmodell
  • Mentorordningen

 

Tidligere prosjekter:

  • Aksjonsforskning og bærekraft
  • Filosofisk praksis
  • Dannelse i undervisning og elevsamvær
  • 3D-veiledning
  • MetodeJam

 

Midler til pedagogisk utvikling.

Vi utlyser midler til pedagogiske utviklingsprosjekter hvert vår.

Kalender