Prosjekter

Pedagogisk utvikling er viktig for skoleslaget. Vi skal være et nyskapende og pedagogisk alternativ, derfor har vi alltid flere pedagogiske utviklingsprosjekter gående.
Bibliotek
(Foto: Redd F)

Aktuelle prosjekter: 

 • Krenokrama
 • KoRus
 • Krafttak for sang
 • Frirommets debattmodell
 • Danningsreisa
 • Demokratisk dannelse
 • Trall – allsang for alle
 • Psykisk førstehjelp for unge
 • Uten fait – bokprosjekt
 • Folkehøgskolepedagogikk i et nordisk perspektiv

 

Tidligere prosjekter:

 • Aksjonsforskning og bærekraft
 • Filosofisk praksis
 • Dannelse i undervisning og elevsamvær
 • 3D-veiledning
 • MetodeJam
 • Praksisbrua – forholdet mellom verdigrunnlag, praksis og formål
 • Mellom solskinn og ruskevær- psykisk helse og livsmestring i frilynte folkehøgskoler
 • Frirommets debattmodell
 • Mentorordningen

 

Midler til pedagogisk utvikling.

Vi utlyser midler til pedagogiske utviklingsprosjekter hvert vår.

Kalender