Typer medlemskap

Folkehøgskoleforbundet har fire former for medlemskap: vanlig medlem, student- og stipendiatmedlem, pensjonistmedlem og støttemedlem.

Bli medlem av Folkehøgskoleforbundet.

 

Vanlig medlemskap

Alle som arbeider i folkehøgskolen, uansett stilling, får ved innmelding vanlig medlemskap i Folkehøgskoleforbundet. Dette medlemskapet beholder du også dersom du tar permisjon fra din stilling. Som vanlig medlem har du fulle rettigheter i organisasjonen. Som medlem av Folkehøgskoleforbundet har du også et parallellmedlemskap i Utdanningsforbundet. Les mer om vanlig medlemskap her.

 

Student- og stipendiatmedlemskap

Dersom du er student (lærerutdanning relatert til folkehøgskole) eller andreårselev i folkehøgskolen kan du tegne student- eller stipendiatmedlemskap i Folkehøgskoleforbundet. Har du over 20 prosent stilling på en folkehøgskole er det arbeidsgivertrekk (1,38% av brutto lønn) som gjelder. Du kan beholde medlemskapet så lenge du er student og tar lærerutdanning relatert til folkehøgskole, selv etter at du har sluttet på folkehøgskole. Det er en rekke medlemsfordeler du får inkludert i prisen på kun 500 kr per år.

Du får også anledning til å tegne forsikring med svært gode vilkår gjennom vårt samarbeid med Utdanningsforbundet.

 

Pensjonistmedlemskap

Når du går av med pensjon er du ikke lengre vanlig medlem, men hvis du vil kan du fortsette medlemskapet som pensjonistmedlem. Som pensjonistmedlem beholder du også parallellmedlemskapet i Utdanningsforbundet.

Pensjonistmedlemmer organiserer seg i et landsdekkende lokallag (Seniorlaget). Vedtektene i forbundet gir lokallaget rett til å velge delegater til landsmøtet i Folkehøgskoleforbundet som holdes hvert annet år.

Som pensjonistmedlem får du bladet Folkehøgskolen. Fram til fylte 75 år beholder du også gunstige forsikringsvilkår. Medlemskap koster 500 kr per år.

 

Støttemedlemskap

Dersom du ikke tilhører noen av gruppene over, og fremdeles ønsker å arbeide for de idéer Folkehøgskoleforbundet bygger på, så kan du tegne støttemedlemskap i Folkehøgskoleforbundet. Som støttemedlem vil du motta bladet «Folkehøgskolen» med nyheter og informasjon om relevante folkehøgskolesaker fire ganger i året. Du vil også motta vårt elektroniske medlemsnytt. Støttemedlemskap koster 500 kr per år. Du får ikke parallellmedlemskapet i Utdanningsforbundet som støttemedlem.

 

Bli medlem av Folkehøgskoleforbundet.

Kalender