Typer medlemskap

Folkehøgskoleforbundet har fire former for medlemskap: vanlig medlem, student/stipendiatmedlem, pensjonistmedlem og støttemedlem.

VANLIG MEDLEMSSKAP

Alle som arbeider i folkehøgskolen, uansett stilling, får ved innmelding vanlig medlemskap i Folkehøgskoleforbundet. Dette medlemskapet beholder du også dersom du tar permisjon fra din stilling. Som vanlig medlem har du fulle rettigheter i organisasjonen. Les mer om vanlig medlemskap her: https://www.frilyntfolkehogskole.no/fhf/medlem/medlem-i-folkehogskoleforbundet/

STUDENT-/STIPENDIATMEDLEMSKAP

Dersom du er student eller andreårselev i folkehøgskolen kan du tegne Student-/stipendiatmedlemskap i Folkehøgskoleforbundet. Du kan beholde medlemskapet så lenge du er student, selv etter at du har sluttet på folkehøgskole. Det er en rekke medlemsfordeler du får inkludert i prisen på kun kr. 500,- per år.

Du får også anledning til å tegne forsikring med svært gode vilkår gjennom vårt samarbeid med Utdanningsforbundet. Les mer i vår brosjyre Student-/Stipendiatmedlemskap.

PENSJONISTMEDLEMSKAP

Når du går av med pensjon er du ikke lengre vanlig medlem, men hvis du vil kan du fortsette medlemskapet som pensjonistmedlem. Som pensjonistmedlem beholder du også parallellmedlemskapet i Utdanningsforbundet.

Pensjonistmedlemmer organiserer seg i et landsdekkende lokallag (Seniorlaget). Vedtektene i forbundet gir lokallaget (Seniorlaget) rett til å velge delegater til landsmøtet i Folkehøgskoleforbundet som holdes hvert annet år.

Som pensjonistmedlem får man bladet Folkehøgskolen. Fram til fylte 75 år beholder man også gunstige forsikringsvilkår. Medlemskap koster kr. 500.- pr. år.

STØTTEMEDLEMSKAP

Dersom du ikke tilhører noen av gruppene over, og fremdeles ønsker å arbeide for de idéer Folkehøgskoleforbundet bygger på, så kan du tegne støttemedlemskap i Folkehøgskoleforbundet. Som støttemedlem vil du motta bladet “Folkehøgskolen” med nyheter og informasjon om relevante folkehøgskolesaker fem ganger i året. Du vil også motta vårt elektroniske medlemsbrev. Støttemedlemskap koster kr. 500,- pr. år.

Kalender