Veiledere fra Unge funksjonshemmede

Hvordan kan folkehøgskolene best skape et inkluderende tilbud for unge med funksjonsnedsettelser og kronisk sykdom? Unge funksjonshemmede har laget gode ressurser for arbeid med tilrettelegging og inkludering.

I 2019 gjennomførte Unge funksjonshemmede et kartleggingsprosjekt der de undersøkte hvor tilgjengelig den norske folkehøgskolen er for elever med funksjonsnedsettelser og kroniske sykdommer. I etterkant har de utviklet tre veiledere om folkehøgskole: For unge som ønsker å gå på folkehøgskole, for veiledere i VGS og for folkehøgskoler som vil skape et mer tilgjengelig tilbud.

Du kan lese mer og laste ned rapporten og veilederne på Unge funksjonhemmedes temaside.

Kalender