Ressurser

Her samler Informasjonskontoret nyttige ressurser for skolene i markedsførings- og informasjonsarbeidet.

Årshjul – informasjons og markedsføring

Årshjulet er et utgangspunkt for planlegging av informasjons- og markedsføringsaktiviteter på din skole. Oppdatert versjon for  2021/2022.

 

Webinarer

IF har, sammen med IKF, laget en rekke webinarer høsten 2020 og våren 2021 med tips og råd rundt informasjon og markedsføring.

 

Veiledere fra Unge Funksjonshemmede 

I 2019 gjennomførte Unge funksjonshemmede et kartleggingsprosjekt der de undersøkte hvor tilgjengelig den norske folkehøgskolen er for elever med funksjonsnedsettelser og kroniske sykdommer. I etterkant har de utviklet tre veiledere om folkehøgskole: For unge som ønsker å gå på folkehøgskole, for veiledere i VGS og for folkehøgskoler som vil skape et mer tilgjengelig tilbud. Du finner rapporten og veilederne på deres temasider.

Kalender