Magasinet Folkehøgskolen arkiv

Her finner du magasinet FOLKEHØGSKOLEN i pdf-format (noen få i bladutgave Issuu).

Fra og med nr 5 2022 har du også muligheten for å laste opp en responsive utgave for pad, smarttelefon og PC.

Her kan du også lese mer om de ulike utgavene: https://www.frilyntfolkehogskole.no/blogg/katagori/magasinet/

Nå har vi også digitalisert alle utgivelser av magasinet Folkehøgskolen siden 2009. Det betyr at du kan søke på ord og tema fra alle 15 årene. Klikk på forstørrelsesglasset, øverst til høyre, og kom i gang.

Her er linken til søket: Søk på tema og ord her

 

Magasinet Folkehøgskolen:

2024

Folkehøgskolen nr 1 2024  oppslag

Folkehøgskolen nr 1 2024     responsive for pad og smartphone

2023

Folkehøgskolen nr 5 2023  oppslag PDF

Folkehøgskolen nr 5 2023 – responsive for pad og smartphone

Folkehøgskolen nr 4_2023_oppslag PDF

Folkehøgskolen nr 4 2023   responsive for pad og smarttelefon

Folkehøgskolen nr 3 2023

Folkehøgsolen nr 3 2023   responsive for pad og smarttelefon

Folkehøgskolen nr 2 2023

Folkehøgskolen nr 2 2023   responsive for pad og smarttelefon

Folkehøgskolen nr 1 2023    Tema: NOU

Folkehøgskolen nr 1 2023 – responsive

2022

Folkehøgskolen nr 5 2022   Les! Bokas plass i folkehøgskolen

Folkehøgskolen nr 5 2022 – bladeksemplar/responsive

Folkehøgskolen nr 4 2022 

Folkehøgskolen nr 3 2022   Svalbard

Folkehøgskolen nr 2 2022

Folkehøgskolen nr 1 2022      Grønn mat

2021

Folkehøgskolen nr 5  2021     Tema: Frilynt

Folkehøgskolen nr 4 2021

Folkehøgskolen nr 3 2021

Folkehøgskolen nr 2 2021        Tema: Grønt nummer

Folkehøgskolen nr 1 2021

2020

Folkehøgskolen nr 5 2020  

Folkehøgskolen nr 4 2020  

Folkehøgskolen nr 3 2020

Folkehøgskolen nr 2 2020      Tema: Sang

Folkehøgskolen nr 1 2020   

2019

Folkehøgskolen nr 5 2019    

Folkehøgskolen nr 4 2019

Folkehøgskolen nr 3 2019

Folkehøgskolen nr 2 2019

Folkehøgskolen nr 1 2019

2018

Folkehøgskolen nr 5 2018   Tema: Kjønnsidentitet

Folkehøgskolen nr 4 2018

Folkehøgskolen nr 3 2018

Folkehøgskolen nr 2 2018

Folkehøgskolen nr 1 2018

2017

Folkehøgskolen nr 5 2017

Folkehøgskolen nr 4 2017    Tema: Pasvik folkehøgskole og nordområdene

Folkehøgskolen nr 3 2017 

Folkehøgskolen nr 2 2017

Folkehøgskolen nr 1 2017

2016

Folkehøgskolen nr 5 2016

Folkehøgskolen nr 4 2016

Folkehøgskolen nr 3 2016

Folkehøgskolen nr 2 2016  

Folkehøgskolen nr 1 2016    Tema: Ledelse

2015

Folkehøgskolen nr 5 2015   Tema: Kunst

Folkehøgskolen nr 4 2015

Folkehøgskolen nr 3 2015

Folkehøgskolen nr 2 2015

Folkehøgskolen nr 1 2015  

2014

Folkehøgskolen nr 5 2014   Tema: Demokrati

Folkehøgskole nr 4 2014

Folkehøgskolen nr 3 2014

Folkehøgskolen nr 2 2014   

Folkehøgskolen nr 1 2014

2013

Folkehøgskolen nr 5 2013    Tema: MAT

Folkehøgskolen nr 4 2013

Folkehøgskolen nr 3 2013

Folkehøgskolen nr 2 2013

Folkehøgskolen nr 1 2013

2012

Folkehøgskolen nr 5 2012    Tema: Med Gud i bagasjen, blikk på eksistensielle spørsmål

Folkehøgskolen nr 4 2012

Folkehøgskolen nr 3 2012

Folkehøgskoolen nr 2 2012

Folkehøgskolen nr 1 2012

2011

Folkehøgskolen nr 5 2011 

Folkehøgskolen nr 4 2011    Tema: 22.07.11

Folkehøgskolen nr 3 2011 

Folkehøgskolen nr 2 2011

Folkehøgskolen nr 1 2011

2010

Folkehøgskolen nr 5 2010

Folkehøgskole nr 4 2010

Folkehøgskolen nr 3 2010 

Folkehøgskolen nr 2 2010     Tema: Dannelsesoppdraget i folkehøgskolen

Folkehøgskolen nr 1 2010

2009

Folkehøgskolen nr 5 2009

Folkehøgskolen nr 4 2009

Folkehøgskolen nr 3 2009

Folkehøgskolen nr 2 2009   

Folkehøgskolen nr 1 2009