Magasinet Folkehøgskolen arkiv

Her finner du magasinet FOLKEHØGSKOLEN i pdf-format (noen få i bladutgave Issuu).
Her kan du også lese mer om de ulike utgavene: https://www.frilyntfolkehogskole.no/blogg/katagori/magasinet/

Magasinet Folkehøgskolen:

Folkehøgskolen nr 1 2023 PDF        TEMA: NOU

Folkehøgskolen nr 1 2023 – responsive

2022

Folkehøgskolen nr 5 2022   Les! Bokas plass i folkehøgskolen

Folkehøgskolen nr 5 2022 – bladeksemplar/responsive

Folkehøgskolen nr 4 2022 

Folkehøgskolen nr 3 2022   Svalbard

Folkehøgskolen nr 2 2022

Folkehøgskolen nr 1 2022      Grønn mat

2021

Folkehøgskolen nr 5  2021     Tema: Frilynt

Folkehøgskolen nr 4 2021

Folkehøgskolen nr 3 2021

Folkehøgskolen nr 2 2021        Tema: Grønt nummer

Folkehøgskolen nr 1 2021

2020

Folkehøgskolen nr 5 2020  

Folkehøgskolen nr 4 2020  

Folkehøgskolen nr 3 2020

Folkehøgskolen nr 2 2020      Tema: Sang

Folkehøgskolen nr 1 2020   

2019

Folkehøgskolen nr 5 2019    

Folkehøgskolen nr 4 2019

Folkehøgskolen nr 3 2019

Folkehøgskolen nr 2 2019

Folkehøgskolen nr 1 2019

2018

Folkehøgskolen nr 5 2018   Tema: Kjønnsidentitet

Folkehøgskolen nr 4 2018

Folkehøgskolen nr 3 2018

Folkehøgskolen nr 2 2018

Folkehøgskolen nr 1 2018

2017

Folkehøgskolen nr 5 2017

Folkehøgskolen nr 4 2017    Tema: Pasvik folkehøgskole og nordområdene

Folkehøgskolen nr 3 2017 

Folkehøgskolen nr 2 2017

Folkehøgskolen nr 1 2017

2016

Folkehøgskolen nr 5 2016

Folkehøgskolen nr 4 2016

Folkehøgskolen nr 3 2016

Folkehøgskolen nr 2 2016  

Folkehøgskolen nr 1 2016    Tema: Ledelse

2015

Folkehøgskolen nr 5 2015   Tema: Kunst

Folkehøgskolen nr 4 2015

Folkehøgskolen nr 3 2015

Folkehøgskolen nr 2 2015

Folkehøgskolen nr 1 2015  

2014

Folkehøgskolen nr 5 2014   Tema: Demokrati

Folkehøgskole nr 4 2014

Folkehøgskolen nr 3 2014

Folkehøgskolen nr 2 2014   

Folkehøgskolen nr 1 2014

2013

Folkehøgskolen nr 5 2013    Tema: MAT

Folkehøgskolen nr 4 2013

Folkehøgskolen nr 3 2013

Folkehøgskolen nr 2 2013

Folkehøgskolen nr 1 2013

2012

Folkehøgskolen nr 5 2012    Tema: Med Gud i bagasjen, blikk på eksistensielle spørsmål

Folkehøgskolen nr 4 2012

Folkehøgskolen nr 3 2012

Folkehøgskoolen nr 2 2012

Folkehøgskolen nr 1 2012

2011

Folkehøgskolen nr 5 2011 

Folkehøgskolen nr 4 2011    Tema: 22.07.11

Folkehøgskolen nr 3 2011 

Folkehøgskolen nr 2 2011

Folkehøgskolen nr 1 2011

2010

Folkehøgskolen nr 5 2010

Folkehøgskole nr 4 2010

Folkehøgskolen nr 3 2010 

Folkehøgskolen nr 2 2010     Tema: Dannelsesoppdraget i folkehøgskolen

Folkehøgskolen nr 1 2010

2009

Folkehøgskolen nr 5 2009

Folkehøgskolen nr 4 2009

Folkehøgskolen nr 3 2009

Folkehøgskolen nr 2 2009   

Folkehøgskolen nr 1 2009