Kurs for nye ledere

Som ny, eller relativt ny skoleleder (rektor, assisterende rektor/inspektør) i folkehøgskolen er du nå
leder i et annerledes skoleslag, og har derfor en særegen lederutfordring. Vi tilbyr dette kurset under Folkehøgskoleuka hvert år.

Hverdagen på en folkehøgskole er ikke helt som på andre skoler, spesielt siden elevene bor på skolen, som fører til
utvidet arbeidsdag for lærerne, og at du har flere ansatte i gruppen praktisk personale som jobber i
turnus. Folkehøgskolen har egen lov og tilskuddsmodell, som skiller seg fra andre skoleslags
lovregulering på flere punkter.
Gjennom foredrag, samtaler og sosialt samvær vil du lære mer om skoleslagets tradisjon og historie,
lov og forskrift, økonomi, hvor du kan hente hjelp i ulike saker, perspektiver på dannelse i
folkehøgskolen, etiske utfordringer og ellers dele forventninger og utfordringer om din nye jobb med
kolleger i samme situasjon. Med andre ord vil du bli kjent med grunntenkningen og rammevilkår i
norsk frilynt folkehøgskole, noe som vil bidra til at du blir litt tryggere i din nye jobb.
Kurset ledes av generalsekretær Angelina Christiansen og varer i 2 dager.

Rektorlykke
(Foto: Kraken images)
Kalender