Folkehøgskolepedagogikk

Folkehøgskolen er et unikt skoleslag med et læringslandskap som rommer både undervisning og internat, og den skal fremme allmenndanning og folkeopplysning.
Kor på Buskerud folkehøgskole. Foto: Jeanett Bækkevold

 

Folkehøyskoleloven gir skolene stor frihet, men også noen klare pedagogiske føringer. Skolene skal være eksamensfri og internatet (tiden utenom undervisning) skal være en integrert del av skolens læringsprogram.

Undervisning i og med fag

I folkehøgskolen bruker vi fag som et verktøy for å jobbe med mennesket. Vi tilbyr mange ulike linjefag og valgfag, og gjennom elevenes interesser skaper vi gode arenaer for dannelsesprosesser. Vi sier derfor at vi underviser i faget og tilbyr muligheter for faglig utvikling, men også at vi underviser med faget, der vi bruker undervisningen aktivt for å fremme allmenndanning og folkeopplysning.

Sosialpedagogikk og elevsamvær

Elevene har skolen som sitt hjem under den tiden de er elever på folkehøgskolen. Alle ansatte i folkehøgskolen har et ansvar for å bruke sin arena for å skape gode elevmøter. Elevsamværet er sentralt i folkehøgskolen.

Lærerne i folkehøgskolen har et ekstra mandat da de har sosialpedagogisk arbeid som en del av sin arbeidsavtale.

 

 

 

 

Kalender