Utvalg

Vi har egne utvalg for ulike yrkesgrupper innenfor folkehøgskolene.

Utvalg for praktisk personale

Utvalg for praktisk personale er en intern interessegruppe for praktisk personale i Folkehøgskoleforbundet og referansegruppe for styret i Folkehøgskoleforbundet.

Lærerutvalget

Lærerutvalget er en intern interessegruppe i Folkehøgskoleforbundet for lærere og ansatte med pedagogisk ansvar.

Kalender