3D-veiledning

Hvordan veilede folkehøgskoleelever på best mulig måte? Heftet «Veiledning av elever i norsk folkehøgskole» gir en praktisk innføring i veiledning i 3 dimensjoner.

Heftet «Veiledning av elever i norsk folkehøgskole» ble utgitt i 2010 etter et 4 årig samarbeid mellom Folkehøgskoleforbundet (FHF) og Norsk kristelege folkehøgskolelag (NKF) om det pedagogiske utviklingsprosjektet 3D-veiledning. En rekke skoler var med på prosjektet, som ble ledet av  Rune Sødal og Odd Haddal stod bak arbeidet. Hensikten med 3D-prosjektet var å styrke folkehøgskolen som veiledningsarena og å gi elevene et best mulig folkehøgskoleår.

Heftet, som du kan laste ned nedenfor, er skrevet for å inspirere deg som er i en veilederrolle. I folkehøgskolen er alle ansatte på skolene veiledere i ulike situasjoner. Målet med veiledningen er at elevene skal forstå seg selv bedre (selvinnsikt), forstå sine medmennesker bedre (sosial kompetanse) og forstå sin rolle i samfunnet bedre (samfunnsengasjement).

Heftet sier noe om hva som legges i 3D-veiledning, og gir eksempler på hvordan skolene gjennom refleksjon og handling har utviklet sin måte å møte elevene på. Sentrale aspekter med 3D-veiledning beskrives, og til slutt kommer det to eksempler på konkrete og ulike veiledningsopplegg for folkehøgskolelærere.

I folkehøgskolen søker vi å møte vi hele mennesket, og 3D-veiledningen gjenspeiler dette. 3D står for de tre fysiske dimensjonene lengde, bredde og dybde, og disse dimensjonene er et bilde på at skolen tar med hele mennesket i veiledningen av elevene.

 

Lengde

Lengde viser til veiledning omkring studier, yrke og andre framtidsvalg. Elevene er på folkehøgskolen i en situasjon hvor valg skal tas! De ansatte som voksenpersoner har tatt valg og kan legge til rette for gode refleksjoner rundt valg, samtidig som prøving og feiling kan foregå i trygge rammer. Elevene vet at resten av livet venter. Skolen vil bevisstgjøre dem: ”Hva skal jeg bli? Hvem skal jeg bli?”

Bredde

Bredde viser til veiledning omkring interesser, engasjement og demokratisk deltakelse. Folkehøgskolen utfordrer elevene til å utfolde seg både på skolen og i samfunnet, samtidig som de blir kjent med seg selv gjennom veiledning i autentiske situasjoner. Folkehøgskole i seg selv er bredde. Elevene utvikler seg sosialt på skolen, de kan lære engasjement og ansvar i et fellesskap: «Livet er mer enn skolen og jobben. Hvilke interesser har jeg? Hva skal jeg engasjere meg i?»

Dybde

Dybde viser til veiledning omkring livssyn, verdier, eksistensielle og personlige temaer. Vi må kjenne oss selv for å ta gode valg. Hele mennesker i møte med hele mennesker kan tilrettelegge for møter som handler om livet, livssyn ogviktige verdier. Samtaler i formelle og uformelle situasjoner kan bidra til å avklare de store eksistensielle og religiøse valg i livet. Skolen vil legge til rette for at elevene kan bli bevisste på et eget verdibasert ståsted: ”Hva skal jeg bygge mitt liv på?”

Kalender