Ressurser

Som medlem i Folkehøgskoleforbundet får du fortløpende informasjon om saker som berører din arbeidssituasjon. Dette skjer gjennom tillitsmannsapparatet, elektronisk nyhetsbrev, Folkehøgskoleforbundets hjemmesider og medlemsbladet “Folkehøgskolen”.

Folkehøgskoleordbok

«Folkehøgskolen fra A til Å» er en samleside over vanlige spørsmål om lov, forskrift, rundskriv, avtaleverk – fra Aldersgrense til Økonomistyring. Dersom du mener at noe mangler kan du bruke tilbakemeldingsknappen på siden.

Lover og regler

En liste med lenker til for oss viktige lover og regler.

Lønn og arbeidsvilkår

Avtaleverket med våre kommentarer og forklaringer.

Oppgaver om folkehøgskolen

En rekke studenter har skrevet interessante oppgaver knyttet til folkehøgskolene. Et utvalg finner du her.

Tariff og maler

En oversikt over tariff og særavtaler, samt noen skjemaer, som for eksempel ansiennitetsberegning.

Viktige lenker

En liste med lenker til samarbeidspartnere og ressurser.

 

Kalender