Årshjul – Informasjon og markedsføring

Årshjulet er et utgangspunkt for planlegging av informasjons- og markedsføringsaktiviteter på din skole.

Årshjulet er delt inn etter månedene, med oppgaver knyttet til blant annet nettside, katalog, markedsføring og sosiale medier. Det er viktig å betrakte det som et utgangspunkt. Det vil være aktiviteter som ikke er aktuelle for din skole, og du kan selv redigere og tilpasse det til dine behov.

Bakerst finner du vedlegg med utfyllende informasjon om folkehogskole.no og tips til sosiale medier.

Vi i IF er aldri lenger unna enn en epost eller telefon. Ta kontakt enten det gjelder korte spørsmål eller om du ønsker at vi skal bidra i større informasjonsprosesser.

 

Kalender