Mentorordningen i folkehøgskolen

Hvert år er det mellom 20-30 % av elevene på folkehøgskolene som ikke har fullført videregående opplæring (vgo). Folkehøgskolene er i en unik posisjon til å kunne hjelpe de som ønsker det, til avklaring og motivasjon for å fullføre vgo. Pilotprosjektet Mentorordning i folkehøgskolen i 2016-2018 viser at skolene med noen enkle grep og litt mer systematiske tilnærming kan hjelpe flere unge til å starte og fullføre vgo etter året på folkehøgskole.
Studenter
(Foto: Dylan Gillis)

Vi tar med oss det beste fra pilotprosjektet og tilbyr nå dagskurs i etablering av et overkommelig mentortilbud for elever uten fullført VGO. Kurset er et samarbeid med Noregs Kristelege Folkehøgskolelag, og er for lærere, ledelse og andre ansatte som ønsker å tilrettelegge og gjennomføre tilbudet på egen skole. Kurset kan også gjennomføres helt eller delvis lokalt på en skole eller regionalt, for eksempel på distriktvise drøftingsdager.

 

Selve kurset er gratis, og ordningen vil ikke belaste skolen i vesentlig grad, men hjelpe den enkelte som trenger det med å komme til en avklaring om og ev. økt motivasjon til å fullføre VGO. Dette vil også bidra til fellesskapet og til legitimiteten til skoleslaget. Altså en meningsfull og givende innsats.

Første kurs ble gjennomført analogt i Oslo torsdag 19.08.2021. Kurset ble streamet og kan ses her: https://vimeo.com/586744704/4a84ad37e5  
(Dette er foreløpig et råopptak, hvor kurset starter ca 14:40 min inn i opptaket og har med alle pauser)
Under finner du lenker til de enkelte foredragsfilene, loggskjema og annen informasjon.

Neste kurs: (under planlegging)

Kalender