Distriktsinndeling

Rundt omkring på folkehøgskolene er Folkehøgskoleforbundet organisert som lokallag, og landet er delt inn i 8 distrikter.

Distriktsinndeling:

Distrikt 1 Nord-Norge

Folkehøgskolen Nord-Norge, Harstad, Lofoten, Nord-norsk pensjonistskole, Pasvik

Skole Tillitsvalgt e-post
FHS Nord-Norge Øyvind Hansen oyha@fhsnordnorge.no
Harstad Monicha Jakobsen monicha@harstadfolkehogskole.no
Lofoten Ole Roger Jespersen sk@lofoten.fhs.no
Nord-norsk pensjonistskole Sølvi Antonsen solvi@nnps.no
Pasvik Thor-Atle Svortevik Thor.Atle.Svortevik@tffk.no

Distrikt 2 – Trøndelag

Fosen, Namdals, Nordmøre, Peder Morset, Skogn, Sund, Torshus, Trøndertun, Vefsn

Skole Tillitsvalgt e-post
Fosen Grethe Garvik gregarvik@hotmail.com
Namdals Kurt Are Lona kurtare@namdals.fhs.no
Nordmøre Raymond Grøvdal Hansen film@nordmore.fhs.no
Peder Morset Sigrun Sletner Sigrun.Sletner@pedermorset.no
Skogn Jørgen Botero Mardal Jbm@skognfhs.no
Sund Jakob S. Thompson jakob.thompson@sundfhs.no
Torshus
Trøndertun Line Cecilie Tirslaug line@trondertun.no
Vefsn Alf Marius Valand alfmarius@vefsnfolkehogskole.no
Øyrekka

Distrikt 3 – Nord-Vestlandet

Fjordane, Møre, Sogndal

Skole Tillitsvalgt e-post
Fjordane Stig Gunnar Myren Stig.gunnar.myren@fjordane.fhs.no
Møre Hilde Maria Nicolaisen hilde.maria.nicolaisen@more.fhs.no
Sogndal Sivelin Kjølstad sivelin@sogndal.fhs.no

Distrikt 4 – Vestlandet

Bømlo, Fana, Hardanger, Manger, Stord, Sunnhordland, Voss, Åsane

Skole Tillitsvalgt e-post
Bømlo Kjetil Berger Falk kjetil@bomfolk.no
Fana Andreas E Nygjerd andreas@fanafolk.no
Hardanger Eivind Mortensen eivind.mortensen@hardanger.fhs.no
Manger Helga Vetås helgavet@icloud.com
Stord Marte Rykkje Halstensen marte@stordfhs.no
Sunnhordland Tom Klovholt tom.klovholt@shadow-embryo.com
Voss Jon Grendahl Jon.Grendahl@voss.fhs.no
Åsane Cato Jensen cato.jensen@asanefolk.no

Distrikt 5 – Sør-Vestlandet

Jæren, Karmøy

Skole Tillitsvalgt e-post
Jæren Marianne Nordås koreu@online.no
Karmøy Gunnar F. Eide gunnareide@hotmail.com
Stavanger Urban

Distrikt 6 – Sør- og Østlandet

Buskerud, Hadeland, Hallingdal, Idrettsskolen Numedal, Ringerike, Sandefjord, Seljord, Ål

Skole Tillitsvalgt e-post
Buskerud Hans-Thore Kjelsrud vaktmester@buskerud.fhs.no
Hadeland Jon Lennart Løbak jon@hafos.no
Hallingdal Petter Jacobsen snilen.pj@gmail.com
Idrettsskolen Numedal Hilde Grymyr hilde.grymyr@idrettsskolen.com
Ringerike Einar Lindhjem einar.lindhjem@viken.no
Sandefjord Marit Lien Homme oddeinar.ingebretsen@vtfk.no
Seljord Roar Bøye Roar.boye@seljord.fhs.no
Ål Monica S. Lundahl

Agnes Stueflaten

monica.s.lundahl@al.fhs.no

agnes.stueflaten@al.fhs.no

Distrikt 7 – Østlandet

Arbeiderbevegelsen, Elverum, Follo, Oslofjord, Nansenskolen, Ringebu, Romerike, Skjeberg, Solbakken, Toneheim, Toten

Skole Tillitsvalgt e-post
Arbeiderbevegelsen Benecicte Hambro benedicte@arbfhs.no
Elverum Marius Bergan marius@elverumfhs.no
Follo Ronnie MAG Larsen ronniel@viken.no
Nansenskolen Kari Birkeland

Vara: Jannecke Lønne Christiansen

kari.birkeland@nansenskolen.no

jannecke.l.christiansen@nansenskolen.no

Oslofjord Kari Cecilie Wedum Barman kari.cecilie@oslofjord.fhs.no
Ringebu
Romerike Nils Haagendrud nilsha@viken.no
Skjeberg Jan Tore Tjøstheim Jensen janje@viken.no
Solbakken Lasse Lindberg lasse.lindberg@solbakken.fhs.no
Toneheim Heidi Granlund heidi@toneheim.no
Toten Linn Jeanette Nymoen

Kristian Aspelien (vara)

linn.jeanette.nymoen@oppland.org

kristian.aspelien@oppland.org

Distrikt 8 – Agder

Agder, Evje, Setesdal og SKAP

Skole Tillitsvalgt e-post
Agder Morten Ohme mortenohme@hotmail.com
Evje Thomas Hodne Th@evjefhs.no
Setesdal Stina Brandin Stina.Brandin@setesdal.fhs.no
SKAP kreative fhs. Kristin Vold Kelly kristin@skapfhs.no

 

Lokallaget på Folkehøgskolekontoret

Tillitsvalgt Astrid Fuhr astrid@folkehogskole.no

Kalender