Miljø: Fana folkehøgskole tar grep

Publisert

Vi besøkte Fana folkehøgskole som nå setter inn et nytt gir for å bli troverdig i miljøkampen. Nå legger de opp til treårige framdriftsplaner for å få ned sitt karbonavtrykk.

Med kjøkkenet inn i framtiden

Publisert/Oppdatert

Ingun Skaar (54) er kjøkken- og renholdsleder ved Follo folkehøgskole. Hun kom til skolen i 2017 og har satt sitt stempel på kjøkkenet der. Med seg hadde hun lang fartstid fra Statens kantiner og ISS-systemet, hvor hun har vært kjøkkenleder, produksjonsleder, driftssjef – drevet med salg og markedsføring, og ikke minst med utvikling av nye konsepter.

Sanksjoner i folkehøgkolen

Publisert/Oppdatert

Det er mange bort- og utvisninger ved norske folkehøgskoler hvert år. Ikke alle som starter på et folkehøgskoleår takler det nye skolelivet og mestrer ikke å innordne seg i de rammer og regler som gjelder. La oss slå det fast - dette er et vanskelig landskap å orientere seg i. Det er mange hensyn å ta. Det er medelever, skolens rykte, skolemiljøet etc.

Selv om vi kan – er det ikke nødvendigvis danning

Publisert/Oppdatert

Bortvisning i folkehøgskolen: «Det finnes ikke vanskelige elever, bare elever som har det vanskelig» er et flott og sterkt utsagn som passer godt med folkehøgskolens menneskesyn. Elevene opplever motstand, utenfra som innenfra, og strever seg fremover, utvikles. Vi griper mulighetene, støtter og veileder dem, og etter hvert som vi blir kjent og relasjoner skapes, kommer også tilliten og ofte forklaringer. Disse elevsakene er krevende, til tider frustrerende, men også svært givende og meningsfylte. Spesielt krevende er sakene der elevene ikke griper mulighetene de får, bryter løfter og noen ganger også regler.

Kjører kampanje for Globalvettreglene

Publisert/Oppdatert

Det er mye godt globalt engasjement i folkehøgskolen – og det håper Internasjonalt utvalg vil fortsette! Som med alt utviklingsarbeid, er det viktig å jevnlig vurdere hva som fungerer, hva konsekvensene av arbeidet er og hvilke prioriteringer vi tar. Fjellvettreglene har som mål å forebygge. Det gjelder også for Globalvettreglene, som skal bidra til mer bevissthet, økt refleksjon og diskusjon rundt vårt globale engasjement. I uke 1-9 i 2020 lanserer IU ett tekstbidrag om hver regel hver uke. Tekstene er skrevet med ansatte i folkehøgskolen som målgruppe og intensjonen er at tekstene skal bidra til økt refleksjon rundt de ulike reglene.

Klimasatsing på Sandefjord folkehøyskole – Skiringssal

Publisert/Oppdatert

Mange folkehøyskoler har i tråd med landsmøtet allerede valgt å redusere antall flyreiser for å signalisere et grønt skifte. Sandefjord folkehøyskole, Skiringssal, valgte i tillegg å vie en hel uke til bevisstgjøring om klimaeefekter og FNs bærekraftsmål. Et av virkemildene var et heldags klima-rollespill parallelt med toppmøtet i Madrid.

Svært god respons på det nye søknadsskjemaet

Publisert/Oppdatert

Det nye søknadsskjemaet på folkehogskole.no har blitt meget godt mottatt av både folkehøgskolene og søkerne.

Folkehøyskole er internatliv og spennende opplevelser , men hva er egentlig intensjonen

Publisert/Oppdatert

I den tidligere omtalte masteroppgaven «Fri som i frilynt» (2018) fremkom det jo at Grundtvigs skoletanker fortsatt er aktuelle. Derfor blir resultatet av denne undersøkelsen nå også testet i praksis. Det begynte tidlig i 2019 med en ganske omfattende reisevirksomhet på kryss og tvers i landet, medbragt foredrag og seminarer inspirert av Grundtvigs skoletanker - slik de kan komme til uttrykk i folkehøyskolene i dag.

Hjelp meg å bli et godt menneske – om folkehøgskolens verdi for generasjon depresjon

Publisert/Oppdatert

Kunst og kreativitet skaper unike rom for et prosessorientert prestasjonsfokus, for refleksjon, samarbeid, forståelse og utvikling. Som første folkehøgskole i Norge starter vi på Solbakken derfor opp en linje med bakgrunn i teaterpedagogikk – teaterterapi og psykososial forskning. Lær om hvordan teater kan gjøre verden bedre, påvirke samfunnet og bidra positivt i menneskers liv - dette forteller Siri Thorson ved Solbakken folkehøgskole.

Bevilgning til ny folkehøgskole på Stord

Publisert/Oppdatert

Regjeringa har bestemt at Stord folkehøgskule blir tildelt 750.000 kroner i planleggingsmidler for 2020. – Planleggingsmidlar betyr ikke at vi er garantert oppstart. Men det betyr at myndighetene liker søknaden og konseptet og ber oss vise at prosjektet faktisk lar seg realisere, melder Geir Angeltveit. Dette vil ifølge han bety driftstilskudd over statsbudsjettet som vil tilsvara ca. 14 millionar årlig.