EPSI: Fornøyde elever på tross av korona

Publisert/Oppdatert

Rett før jul fikk vi resultatene av årets EPSI-undersøkelse og den viser at også fjorårets elever var svært godt fornøyd med sitt år på folkehøgskole.

Min intensjon er å stille spørsmål heller enn å konkludere

Publisert/Oppdatert

Kristin Smith svarer Jon Krognes: Vi reiser ikke landet rundt for å møtes, om vi bare skal være enige. Vi møtes gjerne fordi vi ønsker å bli klokere, for å bli opplyst eller med et ønske om endring.

Folkehøgskoler villeder søkere om pris

Publisert/Oppdatert

I disse dager studerer unge mennesker og kanskje deres foreldre folkehogskole.no nøye. Det er 86 skoler og 880 linjer å velge mellom. Noen og enhver kan bli overveldet av mindre. Og hvis de setter seg ned og studerer hva det faktisk koster å gå på folkehøgskole, blir forvirringen enda større.  

Minneord om Tor Grønvik

Publisert/Oppdatert

Det var et sjokk da beskjeden kom om at Tor Grønvik brått gikk bort natt til 1. nyttårsdag. Han hadde over 20 års fartstid som daglig leder for IKF og NKF. Begravelsen ble holdt i Hurdal kirke 11. januar. Tidligere leder i Folkehøgskoleforbundet, Arild Mikkelsen, skriver her et minneord fra Grundtvigselskapet.

Hvor frisinnet er de frilynte?

Publisert/Oppdatert

Frilynt folkehøyskole, sier vi, og mener tilsynelatende noe helt presist, nemlig medlemsskolene i Informasjonskontoret for folkehøgskolen. Men hva kommer først, høna eller egget: Er det slik, som litt ondskapsfullt ble sagt om et herværende, nyvalgt regjeringsparti, at sosialdemokrati - det er den politikk Arbeiderpartiet til enhver tid fører? Eller, som Gro sa, at det er typisk norsk å være god. Må det ikke være noe mer vesentlig enn forankringen i en midlertidig organisasjonsstruktur som utgjør vårt skoleslags vesen?

Debatt: Disiplinærsaker i folkehøgskolen

Publisert/Oppdatert

Viser til Kristin Smiths artikkel: Vi er annerledesskolen i alt vi gjør, hvorfor ikke også i disiplinærsaker? Jeg følger Smith i mange av synspunktene innledningsvis i artikkelen. Det er viktig å basere vår praksis i forhold til brudd på skolens reglement på dialog og gode samtaler. Adferdsendringer skal komme som følge av forståelse av hvordan egen adferd virker på omgivelsene, og et ønske om å vise hensyn til medelevene.

Utan empati og likeverd går det ikkje

Publisert/Oppdatert

Seljord folkehøgskule feiret 50-års jubileum 4. desember med fullt program - konsert, festmiddag og taler. Vidar Ytre-Arne, tidlegare lærar ved Seljord folkehøgskule (29 år), komponist og musiker holdt hovedtalen som vi gjerne gjengir her.

Innspill: Omstrukturering av folkehøgskolerådet

Publisert

Redaktøren av Folkehøgskolen, Øyvind Krabberød har som overskrift i nr. 2/21 av magasinet Folkehøgskolen: Folkehøgskolerådet må styrkes, og begrunner overskriften godt i lederen. Han viser til Folkehøgskolerådets vedtekter og innspill fra Christian Tynning Bjørnø om Rådets arbeidsområder og rolle i det politiske landskapet. Med rette peker redaktøren på at Folkehøgskolene har mye å vinne på et sterkt Folkehøgskoleråd som kan hjelpe skolene og sikre skoleslaget i framtiden. I Steg nr.4/21 har Leon Haugsbø en historisk artikkel med overskriften Folkehøgskulen i endring. Jeg er også kjent med at organisasjonene i disse tider drøfter Rådets framtid.

Utvider mandatet til folkehøgskoleutvalget

Publisert/Oppdatert

Regjeringen.no: I juni ble det satt ned et offentlig utvalg som skal se på folkehøgskolene. Nå har regjeringen besluttet å utvide mandatet til utvalget for å få et godt grunnlag for å følge opp ambisjonene på folkehøgskolefeltet i Hurdalsplattformen. Utvalget skal blant annet vurdere hva slags prinsipper som skal ligge til grunn når nye folkehøgskoler skal etableres og hva slags finansieringsordninger folkehøgskolene skal ha. Regjeringen har også oppnevnt Christian Tynning Bjørnø, som nytt medlem. 36 år gamle Tynning Bjørnø har tidligere sittet på Stortinget for Arbeiderpartiet og vært daglig leder i Folkehøgskolerådet.

– Klart vi kan påvirke!

Publisert/Oppdatert

Over 50 folkehøgskoleelever fra tolv forskjellige skoler har de siste tre dagene vært samlet til seminar på Jeløy folkehøyskole. Samlingen resulterte i en tydelig markering utenfor Stortinget onsdag formiddag.