Magasinet Folkehøgskolen nr 2 2018

Publisert/Oppdatert

Nytt nummer av magasinet Folkehøgskolen er ute. Vi var på rektormøtet hvor reiser i folkehøgskolen og kortkurs ble diskutert. Bærekraftsprosjektet, oppsummering og veien videre. Vi møter musikeren Solfrid Molland - som synger for livet. Og følger sekretær i Folkehøgskolerådet, Odd Arild Netland, ut porten etter 22 års kamp for skoleslaget. Dette og mye mer i det 56 siders fyldige bladet.

Samstemte rektorer for lokale bærekraftsplaner

Publisert/Oppdatert

Under det nylig avholdte rektormøte på Olavsgaard ble det uttrykt enighet om å utvikle lokale bærekraftsplaner på hver enkelt skole. Dette viser at Folkehøgskolene tar sitt samfunnsoppdrag på alvor i det grønne skiftet, og drar i samme retning som FNs bærekraftsmål. Fra et utenfra perspektiv kunne det virke som stemningen for å kunne komme til enighet rundt noe, var overmoden.

Kjempesøkning til folkehøgskolene fortsetter

Publisert/Oppdatert

Interessen for å søke folkehøgskole ser stadig ut til å være glødende. Pr 1. februar var det kommet inn 10.480 søknader mot 10.123 på samme tidspunkt i 2017. Det er en økning på 3,53 prosent.

Tidsskriftet – Nordic Studies in Education, nr. 2 2017 med spesialutgave – Nordic folk high schools.

Publisert/Oppdatert

Nordic studies in Education er et nordisk forskningstidsskrift med en utgivelsesfrekvens på fire nummer pr år, og som utgis på Universitetsforlaget. Siste nummer av tidsskriftet er viet forskning om folkehøyskolen i Norden, et område som, i følge prosjekt-redaktørene, Johan Løvgren og Henrik Nordvall, i alt for liten grad har vært gjenstand for utforsking fram til nå.

Rektormøtet: Forslag om å innføre CO2-kalkulator for flyreiser

Publisert/Oppdatert

Det var satt av rikelig tid til programposten; Folkehøgskolens utfordringer og muligheter i en bærekraftig verden under rektormøtet på Olavsgaard nord for Oslo. Torkjel Solem oppfordret skolene til å stå sammen og innføre en CO2-kalkulator under studieturer på folkehogskole.no.

Folkehøgskoleforbundet: Ønsker fortsatt mulighet for kurs av ulik lengde

Publisert/Oppdatert

Den utvidede Solbergregjeringen følger opp budsjettforliket fra i fjor når det i regjeringserklæringen står at regjeringen vil gå i dialog med folkehøgskolene med sikte på å finne en modell for å fase ut kortkurs i tråd med budsjettavtalen for 2018. Samme sted heter det også at regjeringen vil tilpasse folkehøyskoletilbudet til studentenes valg slik at tilbud med lave søkertall fases ut og nye tilbud kommer til.

Nytt magasin i ny drakt

Publisert/Oppdatert

Nytt nummer av magasinet Folkehøgskolen Da presenterer vi Folkehøgskolen i ny drakt - med ny design. I det 52 siders store nummeret kan du lese om: Da folkehøgskolen sa nei til kutt, du møter Jon-Roar Bjørkvold med "Det musiske menneske", vi presenteres for dialogmetoden som Nansen Fredssenter bruker.

Best i alt – hele tiden

Publisert/Oppdatert

«Generasjon perfekt» sliter. Tenåringene, «YouTube-generasjonen», sender ut nødmeldinger om prestasjonskrav de ikke makter å leve opp til. Veldig mange av det som skulle vært sunne og velfungerende ungdommer sliter med søvn, angst og depresjoner. Noen blir skolevegrere. Av Annelise Fjeld Knutsen…

Den nye Folkehøgskolekatalogen er klar

Publisert/Oppdatert

Folkehøgskolekatalogen 2018/19 er nå klar på nett. Her finner du alle de 77 norske folkehøgskolene og en svensk. Skolene presenteres og du kan studere det store fagtilbudet. Du finner også spennende magasinstoff og faktasider. Hva er nytt i år? Katalogen sendes ut fra trykkeriet 15. november - på papir!…

Høyre og folkehøgskolen

Publisert/Oppdatert

I Trønder-Avisa 23. oktober forsøker Elin Agdestein (Stortingsrepresentant for Nord-Trøndelag Høyre) å tilbakevise at regjeringa Solberg vil gjennomføre kutt i statsbudsjettet som rammer folkehøgskolene med ca. 45 millioner kroner.