Nytt nummer av magasinet Folkehøgskolen

Publisert/Oppdatert

Nytt nummer av magasinet Folkehøgskolen. Sund folkehøgskole feirer 150 år, den er Norges eldste i drift, og er fremdeles er sprell levende. I portrettet møter du generalsekretæren i Folkehøgskoleforbundet, den røde diplomat, Knut Simble. I serien Pedagogisk hverdag ser vi hvordan Hiphop-linja ved Follo folkehøgskole blir drevet. Det er teaterstoff. På Romerike radbrekker de klassikerne - noen ganger. Dette og mye mer i det 52-sider store magasinet. God lesning!…

Engasjementet til Anders Hals skaper debatt

Publisert

Er det riktig av folkehøgskolelærer Anders Hals å signere en artikkel som forfekter et politisk standpunkt med «Anders Hals, lærer på Sund folkehøgskole»? Er dette rolleblanding eller faglighet i folkehøgskolen? Det er ulike meninger om dette. Rektor Tore Haltli gir full støtte til Hals.

Skjeberg folkehøyskole med fredsprosjekt mot atomvåpen

Publisert/Oppdatert

Linjene Grafisk design og Filmproduksjon skal til Japan på linjetur. Et av stedene som skal besøkes er fredssentret i Hiroshima. I den forbindelse har alle elevene på skolen i fellesfag brettet 1000 papirtraner.

Miljøpartiet De Grønne bedriver selvskading i ACER-saken

Publisert/Oppdatert

Så er det avgjort, og Norge går logrende inn i ukjent farvann. Igjen. Og jeg melder meg ut av Miljøpartiet De Grønne (Mdg). Problemet denne gangen er at:…

Erlaug om møteplasser i folkehøgskolen

Publisert/Oppdatert

Erlaug Benjaminsen, inspektør ved Lofoten folkehøgskole slår et slag for møteplasser i folkehøgskolen og spør: Vanskelig å få til lokallagsmøter? Landsmøtet – bruker vi det? Kurs for tillitsvalgte - møter vi opp der? Pedagogiske drøftingsdager - bruker vi de dagene?…

Ny rektor til Møre folkehøgskule

Publisert

Einar Yngve Opsvik er tilsett som ny rektor ved Møre folkehøgskule. Han tek til i stillinga i august.

Ønsker dansk efterskole til Norge

Publisert/Oppdatert

Geografisk sett er vi like tett på Sverige som Danmark, men kulturelt er det Danmark som er broderlandet. Å være barn i Norge og Danmark gir en ganske lik oppvekst, men på et viktig punkt er det en tydelig forskjell: I overgangen fra ungdomsskolen til videregående. Det er de færreste som har barn i ungdomsskolealder som hører dem si at de bare elsker skolen. Etter ti år i grunnskolen er de fleste ungdommer klare for en forandring.

Elevrekruttering i Norge og Danmark sammenfallende

Publisert

Det er har vært en nedgang i kortkurs-deltakelsen på norske og danske folkehøgskoler de siste ti årene – omregnet til antall årselever. Deltakelsen på lange kurs har i samme tidsrom hatt en sterk økning i begge land.

Magasinet Folkehøgskolen nr 2 2018

Publisert/Oppdatert

Nytt nummer av magasinet Folkehøgskolen er ute. Vi var på rektormøtet hvor reiser i folkehøgskolen og kortkurs ble diskutert. Bærekraftsprosjektet, oppsummering og veien videre. Vi møter musikeren Solfrid Molland - som synger for livet. Og følger sekretær i Folkehøgskolerådet, Odd Arild Netland, ut porten etter 22 års kamp for skoleslaget. Dette og mye mer i det 56 siders fyldige bladet.

Samstemte rektorer for lokale bærekraftsplaner

Publisert

Under det nylig avholdte rektormøte på Olavsgaard ble det uttrykt enighet om å utvikle lokale bærekraftsplaner på hver enkelt skole. Dette viser at Folkehøgskolene tar sitt samfunnsoppdrag på alvor i det grønne skiftet, og drar i samme retning som FNs bærekraftsmål. Fra et utenfra perspektiv kunne det virke som stemningen for å kunne komme til enighet rundt noe, var overmoden.