Nytt tilbud: Folkehøgskolepedagogikk ved Universitetet i Sørøst-Norge

Publisert/Oppdatert

Folkehøgskole-organisasjonene i Norge har i mange år drømt om å kunne starte en egen lærerutdanning for folkehøgskoleansatte. De seneste årene har Folkehøgskoleforbundet (FHF) og Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF) arbeidet sammen med Universitetet i Sørøst-Norge for å få til en PPU (Praktisk Pedagogisk Utdanning) som er spesielt tilpasset folkehøgskolenes behov. Vi kan nå presentere et slikt tilbud som et 50 prosents studium over to år fra høsten 2020.

Korona-refleksjoner. Sånn var det!

Publisert

Den gangen da vi dansa sammen. Dansa oss svett og lo rett i ansiktet på hverandre når vi bomma i svingen. Og klemte hverandre og sa takk. Akkurat tidsnok til at nestemann, våt i panna han også, rakk å trekke deg med i den neste rocke-polsen eller hva det var. Mens jeg satte meg ned og kunne ikke være sikker på hva som var min pils, men det var ikke så nøye. Bare gode venner rundt bordet, og vi måtte prate høgt alle sammen. Lene oss over glassene og gestikulere med minst ei hand for å bli hørt i støyen.

Skal lede Trøndertun

Publisert

Tormod Gjersvold (56) er tilsatt som ny rektor ved Trøndertun folkehøgskole. Han tiltrer i stillingen 1. juni. Avgående rektor, Ronald Nygård, går av ved pensjonsalder etter 23 års fartstid. Gjersvold kommer fra stilling som rektor i Åfjord Kulturskole, hvor han har ledet de siste åtte årene.

Alf Cranner har hoppet av livets karusell

Publisert

Sommer’n er over.. synger jeg, der jeg har tatt frem gitaren og spiller forsiktig på Skjærgårdsvise av Alf Cranner. NRK har i dag (3.3.2020) meldt at han døde i en alder av 83 år. Alf Cranner var som norsk visesanger, låtskriver og billedkunstner en allsidig og elsket kar. Han blir ofte omtalt som den norske visebølgens foregangsmann og far på 1960-tallet. I hans mer enn 50-årige karriere samarbeidet han med mange kjente norske og nordiske forfattere og artister, og var sentral i Visens venner, som blomstret i hele Norden inn på 70-tallet.

Demokratilæring og elevrådsvalg på Ringerike folkehøgskole

Publisert/Oppdatert

– Vi fikk ideen på demokratiseringskurset med Raftostiftelsen og Bjørnar Dahle under Folkehøgskoleuken 2019. Målet var å øke reel læring om demokrati og demokratiprosesser gjennom et elevrådsvalg, forteller Karine Risnes. Sosialistisk elevparti kom først. Deretter fulgte Fellesskapspartiet og så dukket Elevpartiet de grønne opp. Elevrådsvalget var i gang.

Ikke grønnvask ditt budskap

Publisert/Oppdatert

Folkehøgskolene har vedtatt miljømål fram mot 2030, det er supert! Husk på å være ærlige og redelige når dere kommuniserer deres miljøengasjement. Benytter du som merkevare bare «riktige floskler» og et tilfeldig valgt bærekraftsmål i din kommunikasjon, er forbrukerne nådeløse og vil straffe deg når de gjennomskuer din mangel på oppriktighet som merkevare.

Globalvettreglene som inngang til Bærekraftvedtaket

Publisert

Bærekraftvedtaket er den tydeligste og største utfordringen folkehøgskolene har fått fra organisasjonene sine i nyere tid. Vi har blitt bedt om å sette vår tids største samfunnsutfordring høyt på agendaen, finne konkrete tiltak for å redusere klimagassutslippene våre og gjøre bærekraft til et gjennomgripende element i undervisningen. Utfordringen har blitt levert på en måte som ivaretar skolenes autonomi, samtidig som det er en klar forventning til hva vi skal levere på.

Årets første utgave av magasinet Folkehøgskolen

Publisert/Oppdatert

Da byr vi på årets første utgave av magasinet Folkehøgskolen. I det 60-siders bladet møter du Siri Thorson i portrettet. Vi fyrer opp en samtale om teater, politikk, ansvar og muligheter - teater som våpen. Miljøengasjementet er stor på linja "Back2Basics" ved Bømlo folkehøgskule. Engasjert lærer, Kristine E. Morton, gir oss et blikk inn i en grønn verden. Ved Pasvik folkehøgskole har satsing på markedsføring gitt resultater. Med svenskehjelp har de fått full skole. En engasjert kunnskapsminister møtte på årets rektormøte på Ringerike, det er ti år siden sist det skjedde. Regissør Kristoffer Carlin har fulgt datteren Emilie tett gjennom hennes år på Toneheim folkehøgskole. Filmen "Vår datter Emilie" har et tydelig budskap om hva vi mister ved å sortere ut det som er annerledes. Birgitte Kaufmann Olsen har skrevet masteroppgaven "Dansens dannende potensial", det er interessant lesning. Dette og mye mer finner du.... God fornøyelse!

Presisering fra FHF og NKF

Publisert/Oppdatert

I etterkant av av gårsdagens innslag på NRK, og de siste dagers omtale av stillingsutlysninger ved Sjøholt folkehøgskole er det nødvendig med en presisering. I saken kommer det frem at «Folkehøgskolene hevder de er unntatt likestillings- og diskrimineringsloven». Dette stemmer ikke.

Folkehøgskoleforbundets verdigrunnlag og skolesyn

Publisert/Oppdatert

I disse tider vil vi minne om den frilynte folkehøgskoles og Folkehøgskoleforbundets verdigrunnlag og skolesyn. Folkehøgskolen er for oss et fritt og uavhengig pedagogisk tilbud på bred humanistisk etisk grunn. Uavhengig av livssyn, etnisitet, legning, kjønn, alder, politiske holdninger, sosioøkonomisk bakgrunn og funksjonsevne, møtes mennesker i folkehøgskolen i åpenhet og respekt på en fordomsfri og undersøkende læringsarena, Les gjerne videre i vårt Idé- og prinsipprogram med vårt verdigrunnlag og skolesyn.