Fana: Tenker miljø og reduserer kjøttforbruket

Publisert/Oppdatert

Mats Olsen Holberg (39) har landet i folkehøgskolen, på Fana folkehøgskule i Bergen. Her har han styrt kjøkkenet som sjef i to år. Nordlendingen fra Myre i Vesterålen har god erfaring fra ti år i restaurantbransjen og siden ti år som ferskvaresjef i ulike butikker.

Jubileumsserie i Danmark: Streiftog i dansk folkehøgskolehistorie

Publisert

Højskolens idéhistorie – Ove Korsgaard: Dansk folkehøgskole fyller i 2019 175 år. Dette jubileet markeres med en bokserie på 11 korte bøker der overskriften er «Højskolens 10 bud – på en skole for livet». Den innledende boka er «Strejftog i højskolernes idéhistorie», og forfatter er Ove Korsgaard. Ove Korsgaard har vel etter vært blitt kjent for lesere av «Folkehøgskolen», men for ordens skyld: han er tidligere forstander på Gerlev Idrætshøjskole, tidligere leder av Foreningen for folkehøjskoler i Danmark, professor på Danmarks Pædagogiske Højskole, og på Aarhus Universitet, og forfatter av en lang rekke bøker om voksenpedagogikk, folkeopplysning og ikke minst om Grundtvig.

Topp og bredde i folkehøgskolen

Publisert/Oppdatert

Leder i magasinet Folkehøgskolen, nr 5 2019, som snart er ute. Det produseres mye flott håndverk og ulike kunstneriske uttrykk i norsk folkehøgskole. Det bobler av teateroppsetninger, danseopptredener, revyer, standup-forestillinger, utstillinger og vernissasjer med grafikk, collager, skulpturer, foto, malerier tegning etc. Vi er oppriktig stolt på folkehøgskolens vegne.

Ledig stilling som rektor på Trøndertun

Publisert

Trøndertun folkehøgskole ligger i Melhus i Trøndelag. Drøm på alvor er skolens motto. Årlig tar 150 elever på rock, dans, jazz og lyd ett år på Trøndertun for å virkeliggjøre sin drøm. Skolen har gode faglige og sosialpedagogiske resultat og en organisering som gir læring og utvikling for elever og ansatte. Dagens rektor skal gå av og vi søkers hans etterfølger.

Klima, fly og folkehøgskolene, Våre tanker om oppfølging av klimauttalelsen på landsmøtet

Publisert/Oppdatert

Folkehøgskoleforbundets landsmøteuttalelse på Skogn folkehøgskole i mai 2019 er en sterk oppfordring til god miljøpraksis. Det var særlig studiereisene og transport med fly som fikk fokus, med uttalelsens oppfordring om å fjerne stedsnavn for målet for studieturer på linjenavn og at hver linje høyst skulle ha én studietur med fly.

Statsbudsjett uten kutt

Publisert/Oppdatert

Statsbudsjettet: Midler til etter- og videreutdanning og økt studiefinansiering til 10. måneder for folkehøgskolen er ikke tilgodesett forslaget i til statsbudsjett som ble lagt fram av regjeringen 7. oktober. Nye Ørskog /Sjøholt folkehøgskole ligger inne med midler til oppstart i august. Det er nå en flertallsregjering som legger frem budsjettet, noe som betyr at handlingsrommet for endringer/justeringer er betydelig mindre enn slik det var i fjor da regjeringen var avhengig av å inngå forlik i stortinget. Det er ingen kutt i det framlagte budsjettet for folkehøgskolene.

Nummer 4 av magasinet Folkehøgskolen slippes

Publisert/Oppdatert

Folkehøgskoleuka er kommet for å bli. Med 12 kurs og 120 deltakere var det topp stemning på Ringerike folkehøgskole - vi var der. Historisk pride på Buskerud folkehøgskole, den første i fylket - og elevene dro det hele i gang. I portrettet møter du den markante rektoren Morten Eikenes - han er sjefen på vertshuset og elsker å være vert. Vi dukker også ned i Montessori-pedagogikken - det er nok mer radikale tanker enn magne er klar over. Møt også Sindre Vinje som takker for seg i Folkehøgskoleforbundet. Dette og mye mer i det 48-siders magasinet. God lesning.

Kjøkkensjef som går grønt

Publisert/Oppdatert

Marianne Olerud (44) tok over som kjøkkensjef på Ringerike folkehøgskole i desember 2018. Hun har allerede rukket å sette sitt tydelige stempel på hva som serveres i de nye, flotte og lyse lokalene.

Det skal være lys over det vi holder på med

Publisert

Nytt skoleår: Når dette skrives står et nytt folkehøgskoleår for døren, og når du leser dette er det i godt i gang. Nesten åtte tusen ungdommer skal gjeste dere denne kilen av tid – 33 uker. De kommer med et stort spekter av bagasje. De er selvsikre, utrygge, sårede, nysgjerrige, håpefulle, livredde, søkende – ja lista kunne være uendelig.

Innspill: Det grønne skiftet – når da?

Publisert

Folkehøgskolekjøkkenet produserer og serverer flere hundre måltider til elever og ansatte gjennom et folkehøgskoleår, og har en unik mulighet til å ta grep for å redusere klimautslipp, men ikke minst påvirke og endre elevenes holdning til hva de spiser.