Se siste utgave av magasinet Folkehøgskolen

Publisert/Oppdatert

Møt Pia Noppa ved Lofoten folkehøgskole - kruttønna fra Nord-Sverige. Da tenåringene tok makta - Forsøksgym i Oslo. Rektormøtet i Bergen og Friroms-debatt til å bli klok av. Debatt - reisene i folkehøgskolen. Møte den nye generalsekretæren i Folkehøgskoleforbundet Angelina K. Chrsitiansen. Dette og mye mer i det 52-siders magasinet.

Debatt: Folkehøgskolens reisevirksomhet.

Publisert

Terje Garvik svarer Geir Ertzgaard. Først vil eg takke Geir Ertzgaard for ein spissformulert og tankevekkande artikkelen som er lagt ut på nettsida til Folkehøgskoleforbundet. Eg er enig med han. Eg er som han uroleg for at den prisen vi og samfunnet betaler for våre aktiviteter er for høg i forhold til det vi og samfunnet får igjen, i fotavtrykk, i truverdighet og kva som er moralsk rett.

Ungdom i Europa aksjonerer for klimaet

Publisert/Oppdatert

En 16 år gammel svensk jentes protest er i ferd med å bli en internasjonal bevegelse. I dag la belgiske skoleungdommer vekk pennalet for å kreve at internasjonale ledere tar grep om klimautfordringene. Ifølge HLN.be lot minst 35.000 skoleelever pensum være pensum, og trakk ut i gatene for å kreve handling mot klimaendringene.

Folkehøgskoler i Norge og Danmark dropper flyreiser

Publisert/Oppdatert

Flere folkehøgskoler i Norge og Danmark snur nå de seneste tiårs problematiske trend med å tilby stadig lengre og mer eksotiske studiereiser som er avhengige av fly. Romerike, Sogndal og Lofoten er blott noen eksempler på norske folkehøgskoler hvor hele skolen eller linjer kun reiser lokalt i egen landsdel, eller innen eget land eller Norden. Og da alltid langs bakken.

Innspill til Liedutvalget fra folkehøgskolerektorer

Publisert/Oppdatert

Liedutvalget: Utvalget ble nedsatt 1. september 2017 og skal levere to innstillinger. Den første innstillingen skal beskrive styrker og svakheter ved dagens videregående opplæring og skal leveres i desember 2018. Hovedinnstillingen skal leveres et år etter delinnstillingen og skal inneholde forslag til endringer i struktur, organisering og fagsammensetning i fremtidens videregående opplæring. Rektorene ved Romerike og Follo folkehøgskoler, Haldis Brubæk og Jan Martin Medhaug, har levert et omfattende innspill til Liedutvalgets første rapport.

Nå er tiden inne for å finne kandidater til tillitsvervene

Publisert

Folkehøgskoleforbundet har årsmøte i slutten av mai. Alle medlemmene i forbundets styre og utvalg er på valg, og valgnemnda er nå i gang med å finne gode kandidater til vervene, sier leder i valgnemda Tore Haltli - rektor ved Fana folkehøgskole.

Folkehøgskolenes reiseaktivitet – nok er nok

Publisert

Det er en stund siden Statsbudsjettet og FN sin nye klimarapport ble sluppet på samme dag, 8.oktober. Fra folkehøgskolen hørte vi mest om budsjettets gode sider, og litt knurring over tillyst fjerning av støtten til kortkurs. Det var et godt mellomårsbudsjett. Det kom ikke et kvekk om klimarapporten - som en gang for alle slår fast at hvis vi ikke skjerper oss drastisk, er det for seint.

Et godt år for folkehøgskolene

Publisert

Daglig leder i Folkehøgskolerådet, Christian Tynning Bjørnø, runder snart ett år i den viktige rollen for folkehøgskolelandskapet. Nå oppsummerer han et veldig positivt år for skoleslaget. Det er rekordbra rekruttering, og det har kommet viktige politiske gjennomslag. Tynning Bjørnø er også en stor optimist foran et spennende 2019.

Vil kutte i tilskuddet til Manger folkehøgskule

Publisert

Lesarbrev av Silje Louise Spurkeland, tillitsvald for Folkehøgskuleforbundet - i avisa Nordhordland.no 24.oktober 2018 la Hordaland Fylkeskommune fram forslag til budsjett for 2019. Fylkeskommunen vil redusera støtta til Manger Folkehøgskule med nesten 45 %, frå 1,9 millionar til 1,1 millionar. Dette er andre gong sidan 2017 Fylkeskommunen kuttar drastisk i støtta til skulen. Fylkesrådmannen vil også setja i gang eit arbeid for å vurdere om skulen bør drivast av andre, eller om skulen kan drivast utan fylkeskommunalt tilskot. Dette kan verta svært dramatisk for skulen vår.

Magasinet Folkehøgskolen, nytt temanummer

Publisert/Oppdatert

I dette temanummeret belyser vi kjønnsidentitet fra ulike sider. Vi har vært på Skjeberg folkehøgskole og intervjuet Mio som er i prosess med å endre kjønn, og Jane Victorius som er hen og aktiv i Skeiv Ungdom. Psykolog Silje-Håvard Bolstad forteller at transpersoner nå endelig er "friskmeldt". Mange stemmer å lytte til rundt et komplekst tema.