Vet du hva som skjedde 17. juni 1397?

Publisert/Oppdatert

Visste du at den 17. juni 1397 ble Erik av Pommern kronet til konge av Danmark, Norge og Sverige. På den tiden inngikk også Finland, Færøyene, Island, Grønland, Orknøyene og Shetlandsøyene i disse tre landene. Hele Norden ble forent i Kalmarunionen sommeren 1397.

Nye opptaksregler vedtatt. Tilleggs­poeng fjernes om tre år 

Publisert

Fra opptaket i 2027 vil søkere til høyere utdanning ikke få alderspoeng og flere andre tilleggspoeng. Nye opptaksregler ble vedtatt i Stortinget onsdag.

Flertall for endrede opptaksregler

Publisert

Utdannings- og forskningskomiteen har avgitt innstilling om nytt system for opptak til høyere utdanning. Rødt foreslår å fjerne alle tilleggspoeng. SV foreslår å beholde tilleggspoeng, mens Venstre foreslår at regjeringen kommer tilbake med en ny modell. Frp og Høyre støtter regjeringens forslag. De har dermed flertall.

Gir opp Færder fhs. – prosjektet

Publisert/Oppdatert

Vi har fått en pressemelding fra Foreningen Færder Folkehøgskole. De legger nå ned aktiviteten etter vedtak på årsmøte 5. mai. Etter fire års iherdig arbeid gir de nå opp arbeidet med å starte en folkehøgskole på Østre Bolæren i Færder kommune.

Ny utgave av magasinet Folkehøgskolen ute

Publisert/Oppdatert

Da er en ny utgave av magasinet Folkehøgskolen klar. 52 sider med svært variert stoff. Vi har laget et portrettintervju med Bjørn Olav Nicolaisen som går av med pensjon etter 27 år som rektor på Namdals folkehøgskole - «Radikal tenker blir pensjonist». Vi møter indiske Rabindranath Tagore (1861 – 1941), han var filosof, pedagog, nasjonalist og forfatter som ble tildelt nobelprisen i litteratur i 1913. Her finner vi mange fellestrekk med Grundtvig.

Radikal tenker blir pensjonist

Publisert

Rektor Bjørn Olav Nicolaisen (66) går inn for landing. Etter 27 år i rektorstolen ved Namdals folkehøgskole – venter nå en tilværelse på den lille øya Leka helt nord i Trøndelag, her har han restaurert et småbruk som lenge har vært i slekta.

Folkehøgskole i motvind

Publisert

La oss si det som det er; norsk folkehøgskole er inne i en veldig vanskelig periode, ja den er i en krise, når det er snakk om rekruttering. Pr første mai har de 81 skolene, kristne og frilynte samlet, en tilbakegang på 1215 (ja-svar) elever over de to siste årene. Det er en tilbakegang på nesten 25 prosent. Det tilsvarer faktisk tolv skoler på 100 elever.

For en gave Folkehøgskolepedagogikk er

Publisert/Oppdatert

I løpet av tre år har 78 folkehøgskoleansatte tatt Folkehøgskolepedagogikk ved Universitetet i Sørøst- Norge.  Det har uten tvil styrket skoleslagets pedagogiske kompetanse.

Debattsvar: Retter baker for smed

Publisert/Oppdatert

Jeg skjønner at Tore Haltli er frustrert over at opptaksdatoen ble endret på Rektormøtet. Jeg mener dog at han retter baker for smed for det er ikke informasjonskontoret som har ønsket en endring av opptaksdatoen, men Tores medrektorer.

Folkehøgskulen sitt varemerke

Publisert/Oppdatert

Eg er ikkje stor tilhengar av å nytte ord og omgrep frå bedriftstenking og næringslivsterminologien, og «varemerke» er i stor grad knytt til marknadsposisjon og konkurranseevne. I mangel av eit betre ord kan dette likevel hjelpe oss å tenke i retning av; kven er vi som folkehøgskulerørsle, kva vil vi stå for, kva er våre kjerneverdiar og aktivitetar og kva vil vi vise fram, til kven?  Det som er tydeleg er at folkehøgskulen sitt «varemerke» i dag, ikkje skaper den kommunikasjon med våre potensielle elevar som vi ynskjer. Når våre metodar ikkje nyttar, er det ikkje rett strategi å gjere meir av det same. Folkehøgskulen må gjere opp status, gjere noko nytt, og ta stilling til kursen framover.