Flertall for endrede opptaksregler

Utdannings- og forskningskomiteen har avgitt innstilling om nytt system for opptak til høyere utdanning.
Rødt foreslår å fjerne alle tilleggspoeng. SV foreslår å beholde tilleggspoeng, mens Venstre foreslår at regjeringen kommer tilbake med en ny modell. Frp og Høyre støtter regjeringens forslag. De har dermed flertall.