Klimasatsing på Sandefjord folkehøyskole – Skiringssal

Publisert/Oppdatert

Mange folkehøyskoler har i tråd med landsmøtet allerede valgt å redusere antall flyreiser for å signalisere et grønt skifte. Sandefjord folkehøyskole, Skiringssal, valgte i tillegg å vie en hel uke til bevisstgjøring om klimaeefekter og FNs bærekraftsmål. Et av virkemildene var et heldags klima-rollespill parallelt med toppmøtet i Madrid.

Svært god respons på det nye søknadsskjemaet

Publisert/Oppdatert

Det nye søknadsskjemaet på folkehogskole.no har blitt meget godt mottatt av både folkehøgskolene og søkerne.

Folkehøyskole er internatliv og spennende opplevelser , men hva er egentlig intensjonen

Publisert/Oppdatert

I den tidligere omtalte masteroppgaven «Fri som i frilynt» (2018) fremkom det jo at Grundtvigs skoletanker fortsatt er aktuelle. Derfor blir resultatet av denne undersøkelsen nå også testet i praksis. Det begynte tidlig i 2019 med en ganske omfattende reisevirksomhet på kryss og tvers i landet, medbragt foredrag og seminarer inspirert av Grundtvigs skoletanker - slik de kan komme til uttrykk i folkehøyskolene i dag.

Hjelp meg å bli et godt menneske – om folkehøgskolens verdi for generasjon depresjon

Publisert/Oppdatert

Kunst og kreativitet skaper unike rom for et prosessorientert prestasjonsfokus, for refleksjon, samarbeid, forståelse og utvikling. Som første folkehøgskole i Norge starter vi på Solbakken derfor opp en linje med bakgrunn i teaterpedagogikk – teaterterapi og psykososial forskning. Lær om hvordan teater kan gjøre verden bedre, påvirke samfunnet og bidra positivt i menneskers liv - dette forteller Siri Thorson ved Solbakken folkehøgskole.

Bevilgning til ny folkehøgskole på Stord

Publisert/Oppdatert

Regjeringa har bestemt at Stord folkehøgskule blir tildelt 750.000 kroner i planleggingsmidler for 2020. – Planleggingsmidlar betyr ikke at vi er garantert oppstart. Men det betyr at myndighetene liker søknaden og konseptet og ber oss vise at prosjektet faktisk lar seg realisere, melder Geir Angeltveit. Dette vil ifølge han bety driftstilskudd over statsbudsjettet som vil tilsvara ca. 14 millionar årlig.

Nytt nummer av magasinet Folkehøgskolen

Publisert/Oppdatert

Her får du et fyldig nytt nummer av magasinet Folkehøgskolen. Vi har besøkt den nye jødiske folehøgskolen Paideia i Stockholm som har fått starthjelp av islamske Kista folkehøgskole, en virkelig gladsak. Elverum folkehøgskole har systematisk jobbet med danning siden 2013, det står det respekt av. Du kan også lese om et historisk felles styrevedtak - alle folkehøgskoleorganisasjonene går for en bærekraftig utvikling av norsk folkehøgskole. Vi har også besøkt en splitter ny folkehøgskole i Danmark - Roskilde festival højskole. Møt også Johann Heinrich Pestalozzi som kalles folkeskolens far. Dette og mye mer i det 52-siders magasinet.

Fana: Tenker miljø og reduserer kjøttforbruket

Publisert/Oppdatert

Mats Olsen Holberg (39) har landet i folkehøgskolen, på Fana folkehøgskule i Bergen. Her har han styrt kjøkkenet som sjef i to år. Nordlendingen fra Myre i Vesterålen har god erfaring fra ti år i restaurantbransjen og siden ti år som ferskvaresjef i ulike butikker.

Jubileumsserie i Danmark: Streiftog i dansk folkehøgskolehistorie

Publisert

Højskolens idéhistorie – Ove Korsgaard: Dansk folkehøgskole fyller i 2019 175 år. Dette jubileet markeres med en bokserie på 11 korte bøker der overskriften er «Højskolens 10 bud – på en skole for livet». Den innledende boka er «Strejftog i højskolernes idéhistorie», og forfatter er Ove Korsgaard. Ove Korsgaard har vel etter vært blitt kjent for lesere av «Folkehøgskolen», men for ordens skyld: han er tidligere forstander på Gerlev Idrætshøjskole, tidligere leder av Foreningen for folkehøjskoler i Danmark, professor på Danmarks Pædagogiske Højskole, og på Aarhus Universitet, og forfatter av en lang rekke bøker om voksenpedagogikk, folkeopplysning og ikke minst om Grundtvig.

Topp og bredde i folkehøgskolen

Publisert/Oppdatert

Leder i magasinet Folkehøgskolen, nr 5 2019, som snart er ute. Det produseres mye flott håndverk og ulike kunstneriske uttrykk i norsk folkehøgskole. Det bobler av teateroppsetninger, danseopptredener, revyer, standup-forestillinger, utstillinger og vernissasjer med grafikk, collager, skulpturer, foto, malerier tegning etc. Vi er oppriktig stolt på folkehøgskolens vegne.

Ledig stilling som rektor på Trøndertun

Publisert

Trøndertun folkehøgskole ligger i Melhus i Trøndelag. Drøm på alvor er skolens motto. Årlig tar 150 elever på rock, dans, jazz og lyd ett år på Trøndertun for å virkeliggjøre sin drøm. Skolen har gode faglige og sosialpedagogiske resultat og en organisering som gir læring og utvikling for elever og ansatte. Dagens rektor skal gå av og vi søkers hans etterfølger.