Elverum: Suggestopedi som læringsmetode

Publisert/Oppdatert

Etter å ha vært norsklærer i 17 år, har lærer Susan Ege Andersen ved Elverum folkehøgskule i høst tatt i bruk en helt ny læringsmetode kalt suggestopedi…

Hans Petter Hansen er død – nekrolog

Publisert/Oppdatert

Hans Petter Hanssen, kosmopolitt, pedagog/rektor, f. 21. desember 1935 sovnet stille inn på Ullevål sykehus, 6. desember i år, 79 år gammel.

SKAP har ansatt rektor

Publisert/Oppdatert

Fredag ble folkehøyskolen SKAPs aller første rektor presentert. Ann Birgitte Tvedten (47) gleder seg til å komme i gang. Den nystartede folkehøyskolen skal stå klar til skolen begynner i august 2016. Mye gjenstår før det gamle hotellet er omgjort til undervisningsbygg, men arbeidet med å sette sammen skolens nøkkelpersonell er…

Penger til mentorordning i folkehøgskolen

Publisert/Oppdatert

Regjeringen bevilger 300.000 kroner til Skiringssal folkehøyskole. En mentorordning skal følge opp elever som tidligere har falt ut av videregående skole. Skiringssal er én av tre folkehøyskoler som er valgt ut til et pilotprosjekt som skal gjennomføres i skoleåret 2016/2017. Skolen får tilskudd til særlig tett oppfølging av…

Gladmelding til folkehøgskolene

Publisert/Oppdatert

Pressemelding: Kuttet på 10 millioner reverseres Kristelig folkeparti og Venstre har, sammen med regjeringen, blitt enige om å ta bort kuttet på 10 millioner kroner som regjeringen foreslo i tilleggsproposisjonen.

Folkehøgskolen sier ja til dugnad for flyktninger

Publisert/Oppdatert

300 flyktninger/asylsøkere på folkehøgskole sparer samfunnet for 20 millioner kroner. Den norske stat må ha god råd når regjeringen i sin tilleggsproposisjon kutter i tilskuddet til folkehøgskolene og må betale 20 millioner kroner ekstra. På TV-debatten i NRK torsdag kveld (5.11.2015) opplyses det at en flyktning/asylsøker på et…

Interfolk legges ned

Publisert/Oppdatert

På Inter-Folks årsmøte 22.9.2015 ble det gjort vedtak om nedleggelse av Inter-Folk (I-F). I-F ble stiftet i 1986 og har vært folkehøgskolenes kanal til Norad-støtte. Formålet var «å…

Ny folkehøgskolekatalog

Publisert/Oppdatert

En splitter ny Folkehøgskolekatalog for skoleåret 2016 – 2017 er nå klar digitalt. Den fysiske utgaven på 108 sider sendes ut 15. november – til videregående skoler, bibliotek, forsvaret, til de som har bestilt den på nett etc.  …

Temanummer – Kunst, Estetikk og Arkitektur

Publisert/Oppdatert

Nytt temanummer av magasinet Folkehøgskolen Mange innfallsvinkler:  – Landart, pedagogisk hverdag  – Estetikk og ideologi  – Street art  – Gerilja med blomster som våpen  – PISA, politisk styrt kunnskapsfall…

Den danske regjeringen vil kutte i højskolebudsjettet

Publisert/Oppdatert

Højskolebladet og dansk folkehøgskole fortviler over bebudet kutt på 120 milloiner de neste årene: Andreas Habsmeier i Højskolebladet skriver: Både i Norge og Sverige øges det statslige tilskud til højskolerne med den begrundelse, at det styrker dannelsen. Det…