Hans Petter Hansen er død – nekrolog

Hans
Petter Hanssen, kosmopolitt, pedagog/rektor, f. 21. desember 1935 sovnet stille
inn på Ullevål sykehus, 6. desember i år, 79 år gammel.

      Hans Petter hadde en bred
lærerpraksis i Landvik, Vestre Gausdal, Sagavoll-, Fosen- og Vestoppland
(Hadeland) folkehøgskoler, samt rektor ved Klokkeråsen skole i Tønsberg. Han
viste stor iderikdom og møtte utfordringer, da ikke alle umiddelbart var med på
hans pedagogiske eksperimenter. Han virket som flyktningkonsulent i Østre
Gausdal. Han hadde etterutdanning i kroppsøving og forming.
   Gjennom et langt liv som pedagog,
praktiserte han sin livsfilosofi. Han var brobyggeren der nestekjærlighet var
drivkraften. Han ga støtte der noen trengte pågangsmot for egen-realisering.

Han ivret for ideen om å løfte fram historia om Vonheim.  Drømmen hans var å samle hele folkehøgskolen til
ett skoleslag. Han utga boka, Kvit snø
over Sagatun
– et skrift, særegent i form og innhold. Dette var en videreføring
av Kåre Grytli sitt arbeid i senere år. Han sto sentralt i arbeidet for Sri
Lanka og Interfolk. Han var opptatt av Folk Technical High School i Nigeria og
Jagriti Vihara i India.
   Hans Petter var fysisk stor der han
raget 2 meter over bakken, og han var enda større som ideal og ideskaper. Han
var en rakrygget personlighet som sto opp for det han trodde på. Johan
Falkberget skriver om, Det oppreiste
mennesket, mennesket i loddsnorens tegn
. En skulle mest tro det var Hans
Petter han tenkte på. Hans Petter gikk aldri på akkord med det han mente var
rett.
      Hans Petter hadde kunstneriske
evner og interesser. Han var sanger i Tønsberg domkantori, Vang sangforening og
aktiv deltaker i flere kirkekor på Hedemarken. Hans litterære engasjement,
spesielt gjennom poesien, gledet mange. Han var kunstneren og formidleren. Han
løftet lokket på vår litterære skattkiste. Han viste oss noe av innholdet.
Vise- og lyrikksamlingene hjemme hos Hans Petter og Unni samlet en stor
venneflokk. Han formidlet kunsten ved bruk av gråblyant og ulike
fargeteknikker. Til og med karikatur ble nyttet for å få fram en dypere mening,
der ord og uttrykk møtte sin begrensning.

umiddelbart var med på
hans pedagogiske eksperimenter. Han virket som flyktningkonsulent i Østre
Gausdal. Han hadde etterutdanning i kroppsøving og forming.

   Våre tanker går til
hans kjære Unni og resten av familien. Et stort tre i kultur-skogen har falt.
Det var godt og oppleve vennskapet med Hans Petter- et medmenneske i
loddsnorens tegn.

Johan
Hovdedalen,
Tidligere styreleder av informasjonskontoret
for folkehøgskolen