New York Times på Seljord folkehøgskule

Publisert/Oppdatert

Sist uke besøkte storavisa New York Times (NYT) Telemark for å lage en sak om den nye vikingebølgen.

Tror karakterjaget sender flere til folkehøgskolene

Publisert/Oppdatert

Karakterjaget hjelper til rekordhøge elevtal hos folkehøgskulane, meiner rektorane ved landet sine to største folkehøgskular. Dei får støtte frå forskarhald.     – Kvart år kjem mange elevar til oss og sukkar, og fortel kor slitne dei er, seier rektor ved Rønningen Folkehøgskole, Svein Harstein, til KPK Han ønskjer…

Bærekraft: Resolusjon fra landsmøtet i Folkehøgskoleforbundet

Publisert/Oppdatert

Til regjeringen og stortinget ved Kunnskapsdepartementet og Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. Bærekraftperspektivet skal ligge til grunn for all utdanning Det overordnede målet for alle samfunn må være å bidra til at alle mennesker på kloden kan leve verdige og meningsfulle liv i balanse med jordens…

Mai-Evy Bakkken til Hallingdal

Publisert/Oppdatert

Styret for Hallingdal Folkehøgskule har tilsett Mai-Evy Bakken i mellombels rektorstilling ved skule på Skaga i Gol. Ho er tilsett fram til 1. juni 2016, etter at noverande rektor, Gisle Skoglund, sluttar i jobben i oktober månad.   Skulen vil lyse ut fast rektorstilling…

Resolusjon fra landsmøtet i Folkehøgskoleforbundet

Publisert/Oppdatert

Fra Folkehøgskoleforbundets landsmøte, Voss folkehøgskole 3. juni 2015 Til Regjeringen ved statsministeren Erna Solberg Statsministerens kontor Opplæring og utdanning må tas ut av TISA- og TTIP-forhandlingene Folkehøgskoleforbundet er dypt bekymret over mulige konsekvenser av de to avtalene det også fra norsk side forhandles om; Trade…

Leserundersøkelsen

Publisert/Oppdatert

Mange gode innspill. Vi gjennomførte en leserundersøkelse for magasinet Folkehøgskolen i april/mai. Hele 42 prosent av medlemmer/abonnenter svarte på de 20 spørsmålene. Målet med en slik undersøkelse er å få et bilde av hva som fungerer og grep som kan gjøres for å…