Mai-Evy Bakkken til Hallingdal

Styret for Hallingdal Folkehøgskule har tilsett Mai-Evy Bakken i mellombels rektorstilling ved skule på Skaga i Gol.

Ho er tilsett fram til 1. juni 2016, etter at noverande rektor, Gisle Skoglund, sluttar i jobben i oktober månad.
   Skulen vil lyse ut fast rektorstilling ved skulen frå 1/8 2016. Utlysinga ved årsskiftet, med sikte på tilsetjing i mars 2016.
    Folkehøgskule i 22 år. Ho var sju år leiar i Norsk Folkehøgskulelag, og var lærar og undervisningsinspektør ved Hallingdal Folkehøgskule på 80-talet. Ho har hovudfagseksamen ved Norges Idrettshøgskule frå 1988.
Styret er svært glad for denne mellombelse løysinga, og trur dette vil bli ei god ordning for skulen.

Mai-Evy Bakken har vore rektor ved Sogndal

Klippet fra avisa Hallingdølen