Styret

Mellom årsmøtene ledes Informasjonskontoret for folkehøgskolen av et valgt styre med fem representanter.

Styret har i oppgave å forberede årsmøtesaker, legge opp retningslinjer for informasjonsarbeidet, ansette personale og føre tilsyn med den daglige driften av IF.

Styreleder og styremedlemmene velges av skolene på IFs årsmøte og sitter i to år. To medlemmer og en vara er på valg hvert år. I tillegg har Folkehøgskoleforbundet en representant i styret.

 • Morten Eikenes

  Styreleder

  Rektor ved Ringerike folkehøgskole

  Tel: 959 20 240
 • Ingvild Tollehaug Jevne

  Styremedlem

  Rektor ved Arbeiderbevegelsens folkehøgskole

  Tel: 406 35 239
 • Ole Karsten Birkeland

  Styremedlem

  Rektor ved Sogndal folkehøgskule

  Tel: 950 32 287
 • Astrid Moen, Sund folkehøgskole

  Styremedlem

  Assisterende rektor ved Sund folkehøgskole

  Tel: 901 10 254
 • Einar Opsvik

  Folkehøgskoleforbundets styremedlem

  Leder i Folkehøgskoleforbundet

  Tel: 971 76 112
 • Mette Haustreis

  1. vara

  Rektor ved Vefsn folkehøgskole

  Tel: 402 15 583
 • Tormod Gjersvold

  2. vara

  Rektor ved Trøndertun folkehøgskole

  Tel: 930 48 488

Valgkomite:

Arild Moen, rektor ved Peder Morset folkehøgskole
Tlf: 924 02 368
E-post: arild.moen@pedermorset.no

Lene Dyrkorn, rektor ved Skjeberg folkehøgskole.
Tlf: 924 23 106
E-post: lened@viken.no

Kalender