Styret

Mellom årsmøtene ledes Informasjonskontoret for folkehøgskolen av et valgt styre med fem representanter.

Styret har i oppgave å forberede årsmøtesaker, legge opp retningslinjer for informasjonsarbeidet, ansette personale og føre tilsyn med den daglige driften av IF.

Styreleder og styremedlemmene velges av skolene på IFs årsmøte og sitter i to år. To medlemmer og en vara er på valg hvert år. I tillegg har Folkehøgskoleforbundet en representant i styret.

 • Morten Eikenes

  Morten Eikenes

  Styreleder

  Rektor ved Ringerike folkehøgskole

  Tel: 959 20 240
 • Ingvild Tollehaug Jevne

  Ingvild Tollehaug Jevne

  Styremedlem

  Rektor ved Arbeiderbevegelsens folkehøgskole

  Tel: 406 35 239
 • Ole Karsten Birkeland

  Ole Karsten Birkeland

  Styremedlem

  Rektor ved Sogndal folkehøgskule

  Tel: 950 32 287
 • Portrett av hvit, voksen kvinne med skulderlangt hår. Hun har på seg en blå skjorte, mørk jakke og smiler til kamera.

  Astrid Moen, Sund folkehøgskole

  Styremedlem

  Assisterende rektor ved Sund folkehøgskole

  Tel: 901 10 254
 • Einar Opsvik

  Folkehøgskoleforbundets styremedlem

  Leder i Folkehøgskoleforbundet

  Tel: 971 76 112
 • Mette Haustreis

  Mette Haustreis

  1. vara

  Rektor ved Vefsn folkehøgskole

  Tel: 402 15 583
 • En hvit, voksen mann med skjegg, kort mørkt hår og briller, ser i kamera og smiler med øynene.

  Tormod Gjersvold

  2. vara

  Rektor ved Trøndertun folkehøgskole

  Tel: 930 48 488

Valgkomite:

Arild Moen, rektor ved Peder Morset folkehøgskole
Tlf: 924 02 368
E-post: arild.moen@pedermorset.no

Lene Dyrkorn, rektor ved Skjeberg folkehøgskole.
Tlf: 924 23 106
E-post: lened@viken.no

Kalender