Om IF

Informasjonskontoret for folkehøgskolen (IF) er de tilsluttede skolenes felles organ for å hjelpe skolene med informasjonsarbeid og rekruttering. Kontoret holder til i Brugata 19 i Oslo, sammen med de øvrige folkehøgskoleorganisasjonene.

IFs formål:

  • Informasjonskontoret for Folkehøgskolen har sin bakgrunn i den frilynte folkehøgskolerørsla
    og er eit samarbeidsorgan for folkehøgskolane.
  • Føremålet er å drive informasjonsarbeid til beste for dei skolane som er tilslutta.

Fra retningslinjene til IF:

Virksomhet utover: Informasjonskontoret for Folkehøgskolen (IF) sin virksomhet utover er retta mot å skaffe elever til de folkehøgskolenesom er tilsluttetkontoret, og skal, gjennom markedsføring og samfunnskontakt, arbeide for økt kunnskap om og forståelse for den frilynte folkehøgskolen.

Virksomhet innover: Innover skal kontoret være bindeledd mellom skolene og virke som «lyttepost» i folkehøgskolelandskapet. IF deltar i arrangementer og organer der det er naturlig og tjenlig, og tar initiativ til informasjonsseminar, -konferanser og annet som styrker kommunikasjonen innover i den frilynte folkehøgskolen.

Kalender