Om IF

Informasjonskontoret for folkehøgskolen (IF) er de tilsluttede skolenes felles organ for å hjelpe skolene med informasjonsarbeid og rekruttering. Kontoret holder til i Brugata 19 i Oslo, sammen med de øvrige folkehøgskoleorganisasjonene.

IFs oppgaver

IF jobber sammen med Informasjonskontor for kristen folkehøgskole (IKF) om en rekke oppgaver med «Folkehøgskolene» som avsender.

Sammen med IKF har vi:

 • Felles nettside
 • Sosiale medier
 • Katalog
 • Annonsering og kampanjer
 • PR
 • Besøk på videregående skoler
 • Kontakt med rådgivere i videregående skole og ungdomsskole
 • Utdanningsmesser

I tillegg jobber IF med frilynt kommunikasjon:

 • Deltakelse på Pride
 • Sosiale medier
 • Frilyntfolkehogskole.no

IF jobber også med rådgivning til de frilynte folkehøgskolene og til folkehøgskolene generelt både direkte i møter, gjennom kurs og konferanser, foredrag, og ulike hjelpemidler til skolene.

Les mer om IF sitt formål og vedtekter

Kalender