FHF rundskriv 7/2020: Pause i årets lønnsoppgjør

Publisert

På grunn av den alvorlige situasjonen koronaviruset har skapt, med sykdom og økonomisk usikkerhet, er lønnsoppgjøret for våre medlemmer utsatt til høsten.

FHF Rundskriv Utlysning av stipend til forskning på folkehøgskolen

Publisert

Utlysning av midler fra Folkehøgskoleforbundets Stipend- og forskningsfond

FHF rundskriv 5/2020 Utlysning av stipend for kompetanseutvikling

Publisert

Vedlagt følger utlysing av midler fra Stipend og forskningsfondet - til orientering og kunngjøring, evt. ved oppslag.

Felles FHF/IF-rundskriv 12.02.2020 Rundspørring om Frirommet til skolene

Publisert/Oppdatert

Er din skole med på en felles frilynt demokratisk satsning? Skal frilynt folkehøgskole introdusere Frirommet i Norge?

FHF-rundskriv 4/2020 Kurs for kjøkkenansatte i frilynt folkehøgskole oppdatert program

Publisert/Oppdatert

Påminnelse og oppdatert program, kurs for kjøkkenansatte i frilynt folkehøgskole.

FHF-rundskriv 3/2020 Kurs for tilrettelagt Folkehøgskole

Publisert/Oppdatert

Vi i NKF og FHF tilbyr et kurs for ansatte som arbeider med tilrettelagt folkehøgskole.

FHF-Rundskriv 2/2020 Invitasjon til kurs for kjøkkenansatte i folkehøgskolen

Publisert

Hverdagen på kjøkkenet i folkehøgskolen er travel, og vi har mange munner å mette. Vi i Folkehøgskoleforbundet har laget et kurs som vi håper vil inspirere kjøkkenansatte.

FHF-Rundskriv 1/2020 Rektorlaget – landsomfattende lokallag av rektorer

Publisert/Oppdatert

Landsmøtet på Skogn i mai 2019 besluttet å opprette Rektorlaget, et landsomfattende lokallag for rektorer.

FHF-rundskriv 23/2019 Utlysning av midler fra Solidaritetsfondet til Folkehøgskoleforbundet

Publisert/Oppdatert

Vedlagt følger utlysing av midler fra Solidaritetsfondet - til orientering og kunngjøring, evt. ved oppslag.

FHF-rundskriv 22/2019 Invitasjon til Lederforum med årsmøte i IF 2019

Publisert

Velkommen til årsmøte i IF og Lederforum 2019 for rektorer, ass. rektorer og inspektører ved de frilynte folkehøgskolene. Lederforum er et viktig møtested for lederne i frilynt folkehøgskole. Målet for dette lederforum er å ta tak i noen viktige fokusområder for tida framover. I dette rundskrivet presenterer vi nærmere programmet til Lederforum.