FHF rundskriv 2 2018: Er Folkehøgskolens lederutdanning noe for deg?

Publisert/Oppdatert

Noregs Kristelege Folkehøgskolelag og Folkehøgskoleforbundet har sammen med Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) og NLA Høgskolen (NLA) utarbeidet en lederutdanning for ansatte i folkehøgskolen. Første kull er nettopp avsluttet. Se uttalelser fra noen av deltakerne nederst i rundskrivet her. Nå er det klart for påmelding til neste kull:…

FHF rundskriv 1 2018: Utlysing av midler fra Solidaritetsfondet

Publisert/Oppdatert

Vedlagt følger utlysing av midler fra Solidaritetsfondet - til orientering og kunngjøring, evt. ved oppslag. Styret har ikke gitt utfyllende prioriteringer knyttet til årets utlysning (j.fr. pkt. 6 i vedtektene for fondet). Det vil i år deles ut inntil NOK 120.000 fra fondet totalt. Søknadsfrist 10. februar 2018.

FHF rundskriv 26 2017: Resolusjon/landsmøtet uttaler: Etablering av utviklingsmål og klimaplaner ved norske folkehøgskoler

Publisert/Oppdatert

Landsmøtet i Folkehøgskoleforbundet (FHF) vedtok uttalelse om etablering av utviklingsmål og klimaplaner ved norske folkehøgskoler (se under). Med henvisning til siste avsnittet er FHF i dialog med de øvrige organisasjonene om aktuelle programpost under kommende rektormøte.

FHF rundskriv 25 2017: Rektor som medlem

Publisert/Oppdatert

Rektorutvalget har sammen med sekretariatet, utarbeidet en brosjyre om rektor som medlem. Brosjyren inneholder en del informasjon som det er nyttig og viktig at lokallagsleder også kjenner til. Derfor sender vi herved brosjyren (elektronisk vedlagt) til deg som rektor, assisterende rektor/inspektør og lokallagsleder/tillitsvalgt.

FHF rundskriv 24 2017: DAGSKURS FOR VAKTMESTRE/DRIFTSANSVARLIGE I FOLKEHØGSKOLEN

Publisert/Oppdatert

Vaktmestre/driftsansvarlige i folkehøgskolen har ikke mange arenaer å møtes på seg imellom for å utvikle sin egen praksis videre. Det gjør vi nå noe med. Du inviteres herved til dagskurs for vaktmestre/driftsansvarlige i folkehøgskolen. Kurset blir på Best Western Karl Johan Hotell, Karl Johansgate 33 i Oslo, torsdag 16. november…

FHF rundskriv 23 2017: Invitasjon til Lederforum 2017 med årsmøte i IF

Publisert/Oppdatert

Vi viser til tidligere utsendt innkalling og informasjon om årsmøtet i IF og Lederforum 2017 fra Informasjonskontoret for folkehøgskolen. Vedlagt finner du invitasjon og program for årets Lederforum med årsmøte i IF 2017 i dagene 30. oktober til 1. november på Best Western Oslo Airport Hotell, Gardermoen.

FHF rundskriv 22 2017: Folkehøgskoler kan nå foreslås til Utdanningsforbundets klimapris

Publisert/Oppdatert

Etter møte med Utdanningsforbundet i vinter er det nå åpnet for at folkehøgskoler også kan foreslås som kandidater til Utdanningsforbundets klimapris. Folkehøgskolenes kandidater vil bli vurdert sammen med barnehager, grunnskoler og videregående skoler.

FHF rundskriv 21 2017: Produksjonsfeil i noen eksemplarer av boka «Grundtvig for begynnere..»

Publisert/Oppdatert

Det er oppdaget produksjonsfeil i noen eksemplarer av boka «Grundtvig for begynnere… og oss andre» (2016). I noen eksemplarer mangler sidene fra og med side 53 til og med side 60.

FHF rundskriv 20 2017: Innspill til forhandlingene om nye særavtaler

Publisert/Oppdatert

Særavtalene som regulerer arbeidstid for lærerne i folkehøgskolen skal etter planen reforhandles med Virke og KS denne høsten. Det trenger vi lokallagenes hjelp til.

FHF rundskriv 19-2017: Innkalling til tillitsvalgtkonferansen 2017, 19. – 21. september 2017, med forkurs 18. – 19. september

Publisert/Oppdatert

Folkehøgskoleforbundet og NKF inviterer til tillitsvalgtkonferanse på Sanner Hotell, Gran på Hadeland 19. – 21. september 2017. Det blir forkurs for nye tillitsvalgte fra ettermiddagen 18. september. Se vedlagte kursprogram her under.