FHF-rundskriv 4/2023: Innkalling til landsmøte 31. mai – 2. juni 2023

Publisert/Oppdatert

Innkalling til landsmøte 31. mai  – 2. juni 2023 Det innkalles til landsmøte i Folkehøgskoleforbundet på Sogndal folkehøgskule 31. mai – 2. juni 2023. Landsmøtet i 2017 vedtok følgende ordning for tildeling av delegater (vedtekter §8.2): 8.2    Landsmøtet er sett saman av delegatar vald av lokallaga og…

FHF-rundskriv 3/2022: Utlysning av stipend til forskning på folkehøgskolen

Publisert

Utlysning av stipend til forskning på folkehøgskolen Vedlagt følger utlysing av midler fra Folkehøgskoleforbundets Stipend og forskningsfond – til orientering og kunngjøring. Det vil i år deles ut inntil kr. 15.000 fra fondet til folkehøgskolerelatert forskning. Se neste side for vilkår. Du søker ved å sende en e-post…

FHF-rundskriv 2/2023: Utlysning av stipend til kompetanseutvikling

Publisert

Utlysning av stipend til kompetanseutvikling Vedlagt følger utlysing av midler fra Stipend- og forskningsfondet, til orientering og kunngjøring. Fondet har som formål å støtte opplæringstiltak og kompetanseutvikling for yrkesaktive medlemmer. Stipend kan etter søknad tildeles vanlige medlemmer i Folkehøgskoleforbundet som er i aktiv jobb i folkehøgskolen, til offentlig…

FHF-rundskriv 1/2023: Utlysning av midler fra Solidaritetsfondet til Folkehøgskoleforbundet

Publisert

Utlysning av midler fra Solidaritetsfondet til Folkehøgskoleforbundet Solidaritetsfondet ble av Landsmøtet 2021 vedtatt avviklet. Fondet fases ut ved å lyse ut midler årlig inntil det er tomt. Bærekraft skal fortsatt være en forutsetning for tildeling. Vedlagt følger utlysing av midler fra Solidaritetsfondet – til orientering og kunngjøring, evt.

FHF-rundskriv 20/2022: Lønnsoppgjøret for skoler tilsluttet tariffområde Virke

Publisert

FHF-rundskriv 20/2022 Lønnsoppgjøret for skoler tilsluttet tariffområde Virke Virke og organisasjonene har i hovedoppgjøret kommet til enighet om ny Landsoverenskomst for Utdanning for perioden 1. mai 2022 – 30. april 2024. Totalrammen for oppgjøret er på 3,84 %. Sentrale tillegg – vedlegg 1 Det gis sentrale…

Invitasjon til Lederforum med årsmøte i IF 2022

Publisert

FHF-rundskriv 19/2022: Invitasjon til Lederforum med årsmøte i IF 2022 Velkommen til lederforum og årsmøte for IF 2022! Rektorer og inspektører/ass. rektorer får presentert et fyldig og relevant program som belyser aktuelle og relevante saker i tiden fremover. Nedenfor presenteres programmet nærmere. Mandag 7. november Den første dagen er kun…

FHF-rundskriv 18/2022 : Kurs i psykisk førstehjelp for unge 13. – 14. februar 2023

Publisert

FHF-rundskriv 18/2022 : Kurs i psykisk førstehjelp for unge 13. – 14. februar 2023 Flere og flere rammes av psykisk sykdom. Også på folkehøgskolene opplever vi at elever har ulike psykiske utfordringer. Hva gjør vi når en elev er psykotisk og hører stemmer i hodet? Eller når Jonas får et…

FHF-rundskriv 17/2022: Innkalling til tillitsvalgtkonferansen

Publisert

FHF-rundskriv 17/2022: Innkalling til tillitsvalgtkonferansen Folkehøgskoleforbundet (FHF) og Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NK) innkaller til tillitsvalgtkonferanse på Sanner Hotell, Gran på Hadeland, tirsdag 1. november – torsdag 3. november. Vi starter og avslutter med lunsj. Kurs for nye tillitsvalgte arrangeres i forkant av konferansen, mandag 31. oktober – tirsdag 1. november. Forkurset…

FHF rundskriv 16/2022: Selvevalueringsrapporter

Publisert

FHF-rundskriv 16/2022: Tilbakemelding på selvevalueringsrapporten I samarbeid med Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF) vil vi utarbeide en generell tilbakemelding til årets selvevalueringsrapporter. NKF har i flere år gitt ut en slik tilbakemelding til sine skoler, og vi har samarbeidet med dem om denne de to siste årene. «Faglig kvalitet i folkehøgskolen»…

FHF-rundskriv 15/2022: VERTSSKOLE SØKES TIL FOLKEHØGSKOLEUKA 2023 – 2024

Publisert

 Det har blitt en tradisjon å samles til kurs i frilynt folkehøgskole før skolestart i august. Folkehøgskoleuka arrangeres årlig for alle ansatte i frilynt folkehøgskole. Folkehøgskoleuka 2022 samlet rundt 110 deltakere fra hele landet, fordelt på en rekke kurs. Folkehøgskoleuka er det største arrangementet Folkehøgskoleforbundet arrangerer hvert år.