FHF-rundskriv 15/2019: Lønnsoppgjøret for folkehøgskoler tilknyttet Virke

Publisert

Partene har blitt enige om de sentrale lønnstilleggene for 2019. Årets tariffoppgjør er et mellomoppgjør, det betyr at det kun er lønn det er forhandlet om. Den totale rammen ble i år på 3,2%. Det er ikke avsatt midler til lokale forhandlinger.

FHF-rundskriv 14/2019: Lønnsoppgjøret i KS – kommunale og fylkeskommunale folkehøgskoler

Publisert

Partene har blitt enige om de sentrale lønnstilleggene for 2019. Årets tariffoppgjør er et mellomoppgjør, det betyr at det kun er lønn det er forhandlet om. Den totale rammen ble i år på 3,2%. Det er ikke avsatt midler til lokale forhandlinger.

FHF-rundskriv 13/2019: Bestilling av sangbok

Publisert/Oppdatert

Det er på tide å bestille sangbok for neste skoleår! Vi trenger å vite hvor mange sangbøker DIN skole trenger, og når dere ønsker dem levert (i hvilken uke).

FHF-rundskriv 12/2019: Landsmøtet uttaler

Publisert

Landsmøtet hadde bærekraft som hovedtema, og dette kom til uttrykk blant annet gjennom et vedtak om folkehøgskolenes utstrakte reisevirksomhet og klimaavtrykk.

FHF-rundskriv 11/2019: Invitasjon til FOLKEHØGSKOLEUKA 2019 – Kurs og møtested for nye og erfarne

Publisert/Oppdatert

For tredje gang inviterer vi til FOLKEHØGSKOLEUKA. Med FOLKEHØGSKOLEUKA kombinerer vi våre mangeårige kurs for nye i folkehøgskolen med aktuelle kurs for de som har vært i folkehøgskolen en stund. Ved å legge en rekke kurs samtidig i andre uke av august, kan flere møtes, for gjennom foredrag, samtaler, felles måltider, morgensamlinger, og sosialt samvær, få inspirasjon og faglig påfyll rett før oppstarten av nytt skoleår.

FHF-rundskriv 10/2019: Delegater til landsmøtet

Publisert

    FHF-rundskriv 10/2019 Delegater til landsmøtet Med utgangspunkt i lokallagenes innmeldte liste over ønskede delegater i prioritert rekkefølge, og i samsvar med ny delegatordning, har sekretariatet tildelt 60 delegatplasser som nå er påmeldt, se vedlagte liste. Se FHF-rundskriv 2/2019 Innkalling til landsmøte, og vedtektenes § 8.2…

FHF-rundskriv 9/2019: Folkehøgskolens lederutdanning – påmeldingsfrist 15. april

Publisert

Dette studiet er skreddersydd for deg som ønsker en lederutdanning med utgangspunkt i folkehøgskolens hverdag og virke, enten du er rektor, mellomleder/inspektør, eller vurderer å bli det.  Denne utdanningen veksler mellom samlinger med teori, refleksjon og erfaringsdeling, og aktivt arbeid i egen folkehøgskole med kvalitetsutvikling i periodene mellom samlingene.

FHF-rundskriv 8/2019: Hjelp til fornyelse av sangboka

Publisert/Oppdatert

    FHF-rundskriv 8/2019 Hjelp til fornyelse av sangboka   Sangen er en viktig kulturbærer og felleskapsbygger i det norske samfunnet generelt og i folkehøgskolen spesielt. Folkehøgskoleforbundets mål er å bidra til å fremme sangen. Vår egen Norsk Sangbok, nå «den hvite», gis ut av Cappelen Damm i samarbeid…

FHF-rundskriv 7/2019: Invitasjon til landsmøte 27. – 29. mai 2019

Publisert/Oppdatert

Vi inviterer herved til landsmøte i Folkehøgskoleforbundet på Skogn folkehøgskole 27. – 29. mai.

FHF rundskriv 6/2019: Invitasjon til «Dybdekurs i livsmot og mestring» for ansatte i folkehøgskolen med særlig ansvar for elever med utfordringer knyttet til psykisk helse

Publisert

Folkehøgskoleforbundet tilbyr i samarbeid med NKF og Modum bad noen ledige plasser i deres «Dybdekurs i livsmot og mestring».