FHF-rundskriv 17/2021: Webinar om demokratisk dannelse

Publisert/Oppdatert

Velkommen til webinar med tema: metoder i demokratisk dannelse

FHF-rundskriv 16/2021: Hvordan inkludere alle elevene helt fra skolestart?

Publisert

Hvordan inkludere alle elevene helt fra skolestart? Tema: Et webinar i samarbeid med Unge funksjonshemmede om inkludering av unge med funksjonsnedsettelser og kroniske sykdommer i folkehøgskolen.   Tid: fredag 20. august fra kl. 10.00 - 11.00 Sted: Zoom

FHF-rundskriv 15/2021: Innkalling til tillitsvalgtkonferansen

Publisert/Oppdatert

Folkehøgskoleforbundet og Noregs Kristelege Folkehøgskolelag inviterer til tillitsvalgtkonferanse på Sanner Hotell, Gran på Hadeland, tirsdag 21. september – torsdag 23. september.

FHF-rundskriv 14/2021: Invitasjon til digitalt landsmøte 1. juni

Publisert/Oppdatert

Vi inviterer herved til digitalt landsmøte i Folkehøgskoleforbundet 1. juni 2021. Programmet er tilpasset slik at vi får gjennomført møtet på en dag, fra kl. 8.45 – 14.30.

FHF-rundskriv 13/2021: Delegater til landsmøtet

Publisert/Oppdatert

Med utgangspunkt i lokallagenes innmeldte liste over ønskede delegater i prioritert rekkefølge, og i samsvar med delegatordningen, har sekretariatet tildelt 60 delegatplasser, se vedlagte liste.

FHF-rundskriv 12/2021: Invitasjon til Folkehøgskoleuka 2021

Publisert/Oppdatert

Det er en stor glede for oss å ønske velkommen til FOLKEHØGSKOLEUKA 2021 på Fana Folkehøgskole i Bergen! I fjor stoppet pandemien oss, men i år er vi endelig tilbake. Hold av mandag 9. til torsdag 12. august. Det har blitt en tradisjon at vi kombinerer våre mangeårige kurs for nye i folkehøgskolen, med spennende og aktuelle kurs for dere som har vært i skoleslaget en stund. Ved at vi legger opp til en rekke kurs i andre uken av august sørger vi for at flere kan møtes på tvers av fag, stilling og geografi.

FHF-rundskriv 11/2021: Landsmøtet 2021 avholdes digitalt, tirsdag 1. juni

Publisert/Oppdatert

FHF-rundskriv 11/2021 Landsmøtet 2021 avholdes digitalt, tirsdag 1. juni Vi viser til tidligere innkalling til landsmøte i Folkehøgskoleforbundet. På grunn av den pågående pandemien har styret i Folkehøgskoleforbundet vedtatt at årets landsmøte vil avholdes digitalt tirsdag 1. juni. Vi takker Sogndal folkehøgskule for å ha holdt…

FHF-rundskriv 10/2021: Mellomoppgjøret 2021

Publisert

FHF-rundskriv 10/2021 Mellomoppgjøret 2021 Lønnsoppgjøret for 2021 er nå kommet et stykke på vei. Frontfagene endte med en ramme på 2,7 %. Partene i arbeidslivet er enige om å bruke frontfagsmodellen som grunnlag for lønnsdannelse i Norge. Det vil si at konkurranseutsatt industri forhandler først, og…

FHF-rundskriv 9/2021: Kurs i etablering av mentortilbud

Publisert/Oppdatert

Kurs i etablering av MENTORTILBUD for elever uten fullført VGO 19. august 2021, Folkehøgskolekontoret, Oslo   All erfaring viser at uten fullført videregående opplæring vil ungdom stille svakere, både i jobbsammenheng og deltakelse i samfunnet ellers. Hvert år er det mellom 20-30…

FHF-rundskriv 8: Studium i folkehøgskolepedagogikk

Publisert/Oppdatert

FHF-rundskriv 8/2021 Studium i folkehøgskolepedagogikk –som en del av Praktisk-pedagogisk-utdanning (PPU) eller som et enkeltstående studieemne i folkehøgskolepedagogikk  Folkehøgskoleforbundet (FHF) og Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF) har nå gleden av å invitere til studie i folkehøgskolepedagogikk på Universitet i Sørøst-Norge (USN), utarbeidet i samarbeid mellom…