FHF-rundskriv 3/2022: Utlysning av stipend til kompetanseutvikling

Publisert/Oppdatert

FHF-rundskriv 3/2022 Utlysning av stipend til kompetanseutvikling Vedlagt følger utlysing av midler fra Stipend- og forskningsfondet, til orientering og kunngjøring. Fondet har som formål å støtte opplæringstiltak og kompetanseutvikling for yrkesaktive medlemmer. Stipend kan etter søknad tildeles vanlige medlemmer i Folkehøgskoleforbundet som er i aktiv jobb i folkehøgskolen,…

FHF-rundskriv 2/2022: Webinar: Elevdemokrati i praksis – 21. januar kl. 14.00-15.00

Publisert

Webinar: Elevdemokrati i praksis – 21. januar kl. 14.00-15.00 Vi inviterer alle ansatte i folkehøgskolen til webinar fredag 21. januar 2022. Tema for webinaret er «Elevdemokrati i praksis», og er del 3 av en webinarserie om demokratisk dannelse i samarbeid mellom Internasjonalt utvalg for folkehøgskolen (IU), Noregs Kristelege…

FHF-rundskriv 1/2022: Utlysning av midler fra Solidaritetsfondet til Folkehøgskoleforbundet

Publisert/Oppdatert

Utlysning av midler fra Solidaritetsfondet til Folkehøgskoleforbundet Solidaritetsfondet ble av Landsmøtet 2021 vedtatt avviklet. Fondet fases ut ved å lyse ut midler årlig inntil det er tomt. Bærekraft skal fortsatt være en forutsetning for tildeling. Vedlagt følger utlysing av midler fra Solidaritetsfondet – til orientering og kunngjøring, evt.

FHF-rundskriv 24/2021: Endring av kontingent til 1,38 % og nye trekkrutiner

Publisert

FHF-rundskriv 24/2021 Endring av kontingent til 1,38 % og nye trekkrutiner På Folkehøgskoleforbundet sitt landsmøte i sommer ble medlemskontingenten vedtatt redusert til 1,38 % fra årsskiftet. Vi har som mål at ingen skal trekkes for mye i forbindelse med denne endringen, og skjerper derfor våre rutiner noe, og…

FHF-rundskriv 23/2021: Tilbakemelding på selvevalueringsrapporten

Publisert

FHF-rundskriv 23/2021 Tilbakemelding på selvevalueringsrapporten I samarbeid med Noregs Kristelege Folkehøgskolelag vil vi utarbeide en generell tilbakemelding om årets selvevalueringsrapporter. NKF har i flere år gitt ut en slik tilbakemelding til sine skoler, og fra i fjor innledet vi et samarbeide med dem om dette. Som kjent inngår…

FHF-rundskriv 22/2021: Turnuskurs 3. – 4. november 2021

Publisert

FHF-rundskriv 22/2021 Turnuskurs 3. – 4. november 2021 Vi er svært glade for å kunne invitere til kurs med turnusguru Svein Arne Thrana! Dette er et av de planlagte kursene som i fjor ble kansellert på grunn av koronapandemien, som vi vet at mange av dere venter på.

FHF-rundskriv 21/2021: Lønnsoppgjøret for folkehøgskoler tilsluttet tariffområde Virke

Publisert

FHF-rundskriv 21/2021 Lønnsoppgjøret for folkehøgskoler tilsluttet tariffområde Virke Partene har blitt enige om de sentrale lønnstilleggene for 2021. I år er det et mellomoppgjør, det betyr at det kun er forhandlet om lønn. Rammen for oppgjøret er på 2,82 %. Det er avsatt 1 % til lokal pott.

FHF-rundskriv 20/2021: Lønnsoppgjøret i KS – kommunale- og fylkeskommunale folkehøgskoler

Publisert

Lønnsoppgjøret i KS – kommunale- og fylkeskommunale folkehøgskoler Partene har blitt enige om de sentrale lønnstilleggene for 2021. I år er det et mellomoppgjør, det betyr at det kun er forhandlet om lønn. Rammen for oppgjøret er på 2,82 %. Det er avsatt 1 % til lokal pott.

FHF-rundskriv 19/2021: Bestilling av ny sangbok

Publisert/Oppdatert

Endelig er ny sangbok ferdigstilt, og klar for levering til skolene fra 4. november 2021.

FHF-rundskriv 18/2019: Invitasjon til Lederforum med årsmøte i IF 2021

Publisert

FHF-rundskriv 18/2019 Invitasjon til Lederforum med årsmøte i IF 2021 Velkommen til lederforum og årsmøte i IF 2021, for rektorer og inspektører/ass. rektorer ved de frilynte folkehøgskolene. Lederforum er et viktig møtested for lederne i frilynt folkehøgskole. Vi er glade for å kunne presenter et fyldig og relevant program som…