FHF-rundskriv 10/2021: Mellomoppgjøret 2021

Publisert

FHF-rundskriv 10/2021 Mellomoppgjøret 2021 Lønnsoppgjøret for 2021 er nå kommet et stykke på vei. Frontfagene endte med en ramme på 2,7 %. Partene i arbeidslivet er enige om å bruke frontfagsmodellen som grunnlag for lønnsdannelse i Norge. Det vil si at konkurranseutsatt industri forhandler først, og…

FHF-rundskriv 9/2021: Kurs i etablering av mentortilbud

Publisert/Oppdatert

Kurs i etablering av MENTORTILBUD for elever uten fullført VGO 19. august 2021, Folkehøgskolekontoret, Oslo   All erfaring viser at uten fullført videregående opplæring vil ungdom stille svakere, både i jobbsammenheng og deltakelse i samfunnet ellers. Hvert år er det mellom 20-30…

FHF-rundskriv 8: Studium i folkehøgskolepedagogikk

Publisert/Oppdatert

FHF-rundskriv 8/2021 Studium i folkehøgskolepedagogikk –som en del av Praktisk-pedagogisk-utdanning (PPU) eller som et enkeltstående studieemne i folkehøgskolepedagogikk  Folkehøgskoleforbundet (FHF) og Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF) har nå gleden av å invitere til studie i folkehøgskolepedagogikk på Universitet i Sørøst-Norge (USN), utarbeidet i samarbeid mellom…

FHF-rundskriv 7/2021: Nytt idé- og prinsipprogram til høring i lokallagene

Publisert/Oppdatert

FHF-rundskriv 7/2021 Nytt idé- og prinsipprogram til høring i lokallagene Nåværende Idé- og prinsipprogram for Folkehøgskoleforbundet gjelder frem til Landsmøtet i 2021. Idé- og prinsipprogrammet revideres på landsmøtet hvert fjerde år. Gjeldende idé- og prinsipprogram ble vedtatt på landsmøtet i 2017 på Elverum. Det er derfor tid for…

FHF-rundskriv 6/2021: Invitasjon til NYTT kurs for ansatte som arbeider med tilrettelagt folkehøgskole

Publisert

FHF-rundskriv 6/2021 Invitasjon til NYTT kurs for ansatte som arbeider med tilrettelagt folkehøgskole NKF og FHF tilbyr et kurs for ansatte som arbeider med tilrettelagt folkehøgskole. Merk at det er kort påmeldingsfrist, men mange påmeldingsmuligheter. • Dato: 7. og 8. april 2021 • Sted: Lillestrøm…

FHF-rundskriv 5/2021: Utlysning av stipend til forskning på folkehøgskolen

Publisert/Oppdatert

FHF-rundskriv 5/2021 Utlysning av stipend til forskning på folkehøgskolen Vedlagt følger utlysing av midler fra Folkehøgskoleforbundets Stipend og forskningsfond – til orientering og kunngjøring. Det vil i år deles ut inntil kr. 10.000 fra fondet til folkehøgskolerelatert forskning. Se neste side for vilkår. Du søker ved å sende…

FHF-rundskriv 4/2021: Utlysning av stipend for kompetanseutvikling

Publisert

FHF-rundskriv 4/2021 Utlysning av stipend for kompetanseutvikling Vedlagt følger utlysing av midler fra Stipend og forskningsfondet – til orientering og kunngjøring. Fondet har som formål å støtte opplæringstiltak og kompetanseutvikling for yrkesaktive medlemmer. Stipend kan etter søknad tildeles vanlige medlemmer i Folkehøgskoleforbundet som er i aktiv jobb i…

FHF-rundskriv 3/2021: Generell tilbakemelding på selvevalueringsrapportene 2019-2020

Publisert

FHF-rundskriv 3/2021 Generell tilbakemelding på selvevalueringsrapportene 2019-2020 Høsten 2020 ba vi om å få tilsendt deres selvevalueringsrapporter for 2019-2020, og vi mottok 9 rapporter. Alle fikk et tilbud om en kort tilbakemelding på sin selvevalueringsrapport, det var 3 skoler som takket ja til dette tilbudet. Samtidig fikk IKF-skolene…

FHF-rundskriv 2/2021: Innkalling til landsmøte 31. mai  – 2. juni 2021

Publisert

Det innkalles til landsmøte i Folkehøgskoleforbundet på Sogndal folkehøgskule 31. mai – 2. juni 2021.

FHF-rundskriv 1/2021: Utlysning av midler fra Solidaritetsfondet til Folkehøgskoleforbundet

Publisert/Oppdatert

Det lysast ut NOK 100.000,- frå Solidaritetsfondet til Folkehøgskoleforbundet.