FHF-rundskriv 3/2020 Kurs for tilrettelagt Folkehøgskole

Publisert/Oppdatert

Vi i NKF og FHF tilbyr et kurs for ansatte som arbeider med tilrettelagt folkehøgskole.

FHF-Rundskriv 2/2020 Invitasjon til kurs for kjøkkenansatte i folkehøgskolen

Publisert

Hverdagen på kjøkkenet i folkehøgskolen er travel, og vi har mange munner å mette. Vi i Folkehøgskoleforbundet har laget et kurs som vi håper vil inspirere kjøkkenansatte.

FHF-Rundskriv 1/2020 Rektorlaget – landsomfattende lokallag av rektorer

Publisert/Oppdatert

Landsmøtet på Skogn i mai 2019 besluttet å opprette Rektorlaget, et landsomfattende lokallag for rektorer.

FHF-rundskriv 23/2019 Utlysning av midler fra Solidaritetsfondet til Folkehøgskoleforbundet

Publisert/Oppdatert

Vedlagt følger utlysing av midler fra Solidaritetsfondet - til orientering og kunngjøring, evt. ved oppslag.

FHF-rundskriv 22/2019 Invitasjon til Lederforum med årsmøte i IF 2019

Publisert

Velkommen til årsmøte i IF og Lederforum 2019 for rektorer, ass. rektorer og inspektører ved de frilynte folkehøgskolene. Lederforum er et viktig møtested for lederne i frilynt folkehøgskole. Målet for dette lederforum er å ta tak i noen viktige fokusområder for tida framover. I dette rundskrivet presenterer vi nærmere programmet til Lederforum.

FHF rundskriv 21/2019: Seniortiltak

Publisert/Oppdatert

Vi har fått mange spørsmål om seniortiltakene, og ser at dette tolkes og løses forskjellig på skolene. Det har vært en gjennomgang av ordningen sentralt. I dette rundskrivet omtaler vi ordningen både for Virkeskolene og de kommunale/fylkeskommunale skolene, selv om innslagspunkt og omfang for ordningen ikke er helt sammenfallende. Det er et ønske om at vi skal søke å få en lik forståelse av intensjonen med ordningen.

FHF-rundskriv 20/2019: Invitasjon til kurs for vaktmestre/driftsansvarlige i folkehøgskolen

Publisert

Vaktmestre/driftsansvarlige i folkehøgskolen har ikke mange arenaer å møtes på seg imellom for å utvikle sin egen praksis videre. Det gjør vi nå noe med.

FHF-Rundskriv 19/2019 Myndig medborgerskap

Publisert

Boken «Myndig medborgerskap – Dialog og danning i folkehøyskolen» av Sigurd Ohrem og medforfatter Michael Noah Weiss ble presentert på landsmøtet i mai. Bokens utgangspunkt er i det seksårige prosjektet Filosofisk praksis i folkehøyskolen, hvor et trettitalls lærere fra over 20 frilynte og kristne folkehøgskoler arbeidet med dialogiske refleksjonsmetoder. Målgruppen er alle som jobber i folkehøgskolen.

FHF-rundskriv 18/2019: Rådgiver for pedagogisk utvikling i frilynt folkehøgskole

Publisert

Sindre Vinje har sluttet som rådgiver for pedagogisk utvikling i frilynt folkehøgskole, for å bli rektor ved Tønsberg Montessoriskole. Sindre har gjennom sine nesten sju år i Folkehøgskoleforbundet vært ansvarlig for en rekke pedagogiske utviklingsprosjekter, jobbet med nordisk skoleutvikling og vært en viktig bidragsyter i samarbeidet for å få på plass lederutdanningen i folkehøgskolen. Sindre har jobbet mye med å utvikle Folkehøgskoleuka, og det var ekstra hyggelig at årets kursuke ble så godt mottatt. Vi takker Sindre for følget så langt, og ønsker lykke til med nye utfordringer.

FHF-Rundskriv 17/2019: Etiske utfordringer i Folkehøgskolen

Publisert/Oppdatert

Vi håper heftet Etiske utfordringer i folkehøgskolen vil være nyttig som utgangspunkt for samtaler i deres forskjellige pedagogiske sammenhenger. Det er ment som et konkret bidrag til en pågående bevisstgjøring av etiske dilemma folkehøgskoleansatte fort kan komme opp i på skolene.