FHF-RUNDSKRIV 22/2020: TILBAKEMELDING PÅ SELVEVALUERINGSRAPPORTEN

Publisert/Oppdatert

I år vil Folkehøgskoleforbundet og Noregs Kristelege Folkehøgskolelag sammen gi ut en generell tilbakemelding på selvevalueringsrapportene. I den forbindelse vil vi gjerne se så mange som mulig av de frilynte skolenes selvevalueringsrapporter.

FHF-RUNDSKRIV 21/2020: KOMITE TIL REVISJON AV IDÉ- OG PRINSIPPROGRAM

Publisert/Oppdatert

Nåværende Idé- og prinsipprogram for Folkehøgskoleforbundet gjelder frem til Landsmøtet i 2021. Forbundsstyret vil nedsette en bredt sammensatt komite som skal arbeide med revisjon av Idé- og prinsipprogrammet.

FHF-rundskriv 20/2020: Innkalling til digital tillitsvalgtkonferanse

Publisert/Oppdatert

Innkalling til digital tillitsvalgtkonferanse 2020. For program, se arrangementet i kalender til høyre på siden.

FHF-rundskriv 19/2020: Utlysning av stilling som rådgiver for pedagogisk utvikling

Publisert/Oppdatert

Målsetningen for det pedagogiske utviklingsarbeidet er å videreutvikle skoleslaget som et moderne, attraktivt og relevant skoletilbud for elevene og heve kompetansen til de som arbeider i folkehøgskolen. Skoleutviklingsarbeidet skal gjennom sin virksomhet styrke fellesskapet innad på skolene og skolene imellom. Bærekraft skal vektlegges spesielt i det pedagogiske arbeidet fremover.

FHF-rundskriv 18/2020: Å sende et menneske til månen – en praktisk metodebok for folkehøgskolen

Publisert

Folkehøgskoleforbundet ønsker å bidra til ekstra inspirasjon til skolestart, og gir alle de frilynte skolene et eksemplar av boka «Å sende et menneske til månen – en praktisk metodebok for folkehøgskolen». Boka er ført i pennen av Benedicte Hambro, og er et resultat av mange års erfaring i frilynt folkehøgskole. Boka gir råd og tips som vil være fine å ta med seg inn i skolehverdagen.

FHF-rundskriv 17/2020: Vertskapsskole til Folkehøgskoleuke 2021

Publisert/Oppdatert

Folkehøgskoleforbundet søker vertskapsskole for Folkehøgskoleuka 2021.

FHF-rundskriv 16/2020: Tillitsvalgtkonferansen

Publisert/Oppdatert

Tillitsvalgtkonferanse på Sanner Hotell tirsdag 22. september - torsdag 24. september. Kurs for nye tillitsvalgte arrangeres i forkant av konferansen, mandag 21. – tirsdag 22. september. Innkalling sendes ut i begynnelsen av august, da har vi tatt endelig stilling til om vi trygt kan gjennomføre konferansen som planlagt, eller om vi holder konferansen digitalt.

FHF-rundskriv 15/2020: Invitasjon til kurs for nye lærere og ledere i frilynt folkehøgskole

Publisert/Oppdatert

Vi inviterer til kurs for nye lærere og ledere i folkehøgskolen. Kursene er i uke 33 på Arbeiderbevegelsens folkehøgskole, Ringsaker. Kurs for nye lærere er fra 10. august til 13. august, mens kurs for nye ledere holdes fra 10.til 11. august.

FHF-rundskriv 14/2020: Bestilling av sangbok

Publisert/Oppdatert

Det er på tide å bestille sangbok for neste skoleår!

FHF-rundskriv 13/2020: Inspirasjon til forarbeidsdagene

Publisert

Siden vi måtte avlyse Folkehøgskoleuka har styret i Folkehøgskoleforbundet funnet en alternativ måte å bidra med inspirasjon til det nye skoleåret. I begynnelsen av august vil vi sende ut ett eksemplar av Benedicte Hambros rykende ferske metodebok til alle frilynte folkehøgskoler. I den forbindelse kan dere også få Benedicte med dere til en inspirasjonsøkt i forarbeidsdagene.