NF-rundskriv 21-2012: Solidaritetsfondet – utlysning

Publisert/Oppdatert

Med frist 1. desember 2012 kan det søkes om støtte til internasjonale solidaritetstiltak fra solidaritetsfondet til NF.

NF-rundskriv 20-2012: Forslag til endring i vedtektene – høring

Publisert/Oppdatert

Styret i NF foreslår endring av vedtektene til NF. Dette som et resultat av en gjennomgang av NF som organisasjon og de utfordringer organisasjonen står overfor. Forslagene sendes med dette på høring i lokallag og distriktslag av NF. Resultatet av høringen vil være avgjørende for hva styret endelig legger fram som forslag til endringer i vedtektene på landsmøtet på Agder i mars 2013.

NF-rundskriv 19-2012: Forslag til nytt idé- og prinsipprogram for NF 2013-2017

Publisert/Oppdatert

Programnemnda sender her et utgangsforslag til revidert idé- og prinsipprogram til høring i lokallag og distriktslagstyrene. Høringsfrist er 20. november 2012. Høringssvarene sendes NF sentralt. Norsk Folkehøgskolelags idé- og prinsipprogram skal opp til vurdering hvert fjerde år. Neste gang er på kommende landsmøte i NF på Agder Folkehøgskole (18.-21. mars 2013).

NF-rundskriv 18-2012: vertsskole til kurs-samling praktisk personale 2013

Publisert/Oppdatert

Hvert år inviterer en folkehøgskole til samling/kurs for praktisk personale. I 2011 var samlingen på Lofoten folkehøgskole. I år var den på Seljord, samtidig og sammen med juni-møtet. Neste år vil det igjen være en egen samling/kurs for praktisk personale, da det ikke arrangeres juni-møte i 2013 pga landsmøtet i mars.

NF-rundskriv 17-2012 Kommende saker til lokal- og distriktslag

Publisert/Oppdatert

Tiden kommer fort. Og da er det greit å vite om ting som man bør kjenne til kommer og kan planlegge i forhold til. For eksempel når det kan være gunstig å ha lokallagsmøte og distriktsstyremøte på et par saker som kommer på høring fra styret i NF og programnemnda. Dette gjelder forslag til nytt idé- og prinsipprogram for NF og forslag til nye vedtekter.

NF-rundskriv 16-2012 Invitasjon til Dørstokkmila for ledelse i fhs

Publisert/Oppdatert

Vi inviterer herved til kurs for dem i folkehøgskolen som "går med en leder i magen", enten det er rektorstillinger, inspektør/assisterende rektorstillinger eller andre posisjoner, som tillitsvalgt for eksempel. Kurset er lagt til Sanner Hotell på Hadeland (med direkte forbindelse fra og til Gardermoen og Oslo) onsdag 31. oktober til fredag 2. november d.å.

NF-rundskriv 15-2012 Invitasjon til rektor om felles opplæring i lokale forhandlinger 2012

Publisert/Oppdatert

Under siste dag av tillitsvalgtkonferansen som NF og NKF arrangerer på Sanner Hotell 25.-27. september 2012 legges det opp til felles opplæring i lokale forhandlinger i samarbeid med arbeidsgiverorganisasjonen Virke og Utdanningsforbundet. Rektorer/arbeidsgiverrepresentanter fra folkehøgskolene inviteres til å delta på opplæringen.

NF-rundskriv 14 – 2012 Verving av nye medlemmer

Publisert/Oppdatert

Et nytt folkehøgskoleår er startet. Og mange skoler har som vanlig hatt endringer i personalet. Nye tilsatte, lærere som praktisk personale, er kommet inn i et spennende og annerledes skoleslag.

NF-rundskriv 13-2012 INVITASJON TIL TILLITSVALGTKONFERANSEN 2012 25. – 27. SEPTEMBER 2012, MED FORKURS 24. – 25. SEPTEMBER.

Publisert/Oppdatert

NF og NKF inviterer til tillitsvalgtkonferanse på Sanner Hotell, Gran på Hadeland 25. – 27. september 2012. Det blir forkurs for nye tillitsvalgte fra ettermiddagen 24. september.

NF-rundskriv 12-2012 Resultatet fra lønnsoppgjøret i tariffområdene KS og Virke

Publisert/Oppdatert

Lønnsoppgjørene med KS og Virke er i havn. Det generelle lønnstillegget for begge avtaleområdene er på 2,7 prosent eller minst 12 000 kroner. I tillegg kommer 1,2 prosent i lokale forhandlinger og evt. lokale tillegg fra sist skal flyte oppå.