FHF-rundskriv 23/2019 Utlysning av midler fra Solidaritetsfondet til Folkehøgskoleforbundet

Publisert/Oppdatert

Vedlagt følger utlysing av midler fra Solidaritetsfondet - til orientering og kunngjøring, evt. ved oppslag.

FHF-rundskriv 22/2019: Invitasjon til Lederforum med årsmøte i IF 2019

Publisert/Oppdatert

Velkommen til årsmøte i IF og Lederforum 2019 for rektorer, ass. rektorer og inspektører ved de frilynte folkehøgskolene. Lederforum er et viktig møtested for lederne i frilynt folkehøgskole. Målet for dette lederforum er å ta tak i noen viktige fokusområder for tida framover. I dette rundskrivet presenterer vi nærmere programmet til Lederforum.

FHF rundskriv 21/2019: Seniortiltak

Publisert/Oppdatert

Vi har fått mange spørsmål om seniortiltakene, og ser at dette tolkes og løses forskjellig på skolene. Det har vært en gjennomgang av ordningen sentralt. I dette rundskrivet omtaler vi ordningen både for Virkeskolene og de kommunale/fylkeskommunale skolene, selv om innslagspunkt og omfang for ordningen ikke er helt sammenfallende. Det er et ønske om at vi skal søke å få en lik forståelse av intensjonen med ordningen.

FHF-rundskriv 20/2019: Invitasjon til kurs for vaktmestre/driftsansvarlige i folkehøgskolen

Publisert

Vaktmestre/driftsansvarlige i folkehøgskolen har ikke mange arenaer å møtes på seg imellom for å utvikle sin egen praksis videre. Det gjør vi nå noe med.

FHF-Rundskriv 19/2019 Myndig medborgerskap

Publisert

Boken «Myndig medborgerskap – Dialog og danning i folkehøyskolen» av Sigurd Ohrem og medforfatter Michael Noah Weiss ble presentert på landsmøtet i mai. Bokens utgangspunkt er i det seksårige prosjektet Filosofisk praksis i folkehøyskolen, hvor et trettitalls lærere fra over 20 frilynte og kristne folkehøgskoler arbeidet med dialogiske refleksjonsmetoder. Målgruppen er alle som jobber i folkehøgskolen.

FHF-rundskriv 18/2019: Rådgiver for pedagogisk utvikling i frilynt folkehøgskole

Publisert/Oppdatert

Sindre Vinje har sluttet som rådgiver for pedagogisk utvikling i frilynt folkehøgskole, for å bli rektor ved Tønsberg Montessoriskole. Sindre har gjennom sine nesten sju år i Folkehøgskoleforbundet vært ansvarlig for en rekke pedagogiske utviklingsprosjekter, jobbet med nordisk skoleutvikling og vært en viktig bidragsyter i samarbeidet for å få på plass lederutdanningen i folkehøgskolen. Sindre har jobbet mye med å utvikle Folkehøgskoleuka, og det var ekstra hyggelig at årets kursuke ble så godt mottatt. Vi takker Sindre for følget så langt, og ønsker lykke til med nye utfordringer.

FHF-Rundskriv 17/2019: Etiske utfordringer i Folkehøgskolen

Publisert/Oppdatert

Vi håper heftet Etiske utfordringer i folkehøgskolen vil være nyttig som utgangspunkt for samtaler i deres forskjellige pedagogiske sammenhenger. Det er ment som et konkret bidrag til en pågående bevisstgjøring av etiske dilemma folkehøgskoleansatte fort kan komme opp i på skolene.

FHF-rundskriv 16/2019: Innkalling til tillitsvalgtkonferansen 2019

Publisert

Folkehøgskoleforbundet og Noregs Kristelege Folkehøgskolelag inviterer til tillitsvalgtkonferanse på Sanner Hotell, Gran på Hadeland, tirsdag 24. september – torsdag 26. september.

FHF-rundskriv 15/2019: Lønnsoppgjøret for folkehøgskoler tilknyttet Virke

Publisert

Partene har blitt enige om de sentrale lønnstilleggene for 2019. Årets tariffoppgjør er et mellomoppgjør, det betyr at det kun er lønn det er forhandlet om. Den totale rammen ble i år på 3,2%. Det er ikke avsatt midler til lokale forhandlinger.

FHF-rundskriv 14/2019: Lønnsoppgjøret i KS – kommunale og fylkeskommunale folkehøgskoler

Publisert

Partene har blitt enige om de sentrale lønnstilleggene for 2019. Årets tariffoppgjør er et mellomoppgjør, det betyr at det kun er lønn det er forhandlet om. Den totale rammen ble i år på 3,2%. Det er ikke avsatt midler til lokale forhandlinger.