FHF-rundskriv 22/2019: Invitasjon til Lederforum med årsmøte i IF 2019

Velkommen til årsmøte i IF og Lederforum 2019 for rektorer, ass. rektorer og inspektører ved de frilynte folkehøgskolene. Lederforum er et viktig møtested for lederne i frilynt folkehøgskole. Målet for dette lederforum er å ta tak i noen viktige fokusområder for tida framover. I dette rundskrivet presenterer vi nærmere programmet til Lederforum.

Invitasjon til Lederforum med årsmøte i IF 2019

Velkommen til årsmøte i IF og Lederforum 2019 for rektorer, ass. rektorer og inspektører ved de frilynte folkehøgskolene. Lederforum er et viktig møtested for lederne i frilynt folkehøgskole. Målet for dette lederforum er å ta tak i noen viktige fokusområder for tida framover. I dette rundskrivet presenterer vi nærmere programmet til Lederforum.

Fellessang og kulturformidling – – Højskolesangbogen i Danmark

Sangen er viktig i folkehøgskolen, og vi har invitert Rasmus Skov Borring fra Foreningen af Folkehøjskoler i Danmark til å snakke om sang som kulturarv.

Rasmus Skov Borring, prosjektleder i Folkehøjskolernes forening i Danmark inviterer inn i foreningens arbeid med formidling av en sterk folketradisjon. Højskolesangbogen er blant de mest solgte bøkene i Danmark. Rasmus Skov Borring snakker om prosjektet Syng, spis og snakk – og gir sitt forslag til hvilke oppmerksomhetsområder som er forbundet med å formidle en populærkultur som har eksistert i lang tid, men som også trenger kontinuerlig fornyelse. Rasmus Skov Borring er selv pianist og komponist, og presenterer et par kjente danske og norske allsanger.

En analyse av det politiske bakteppet

Valget i 2019 rokket ved flere av de tradisjonelle partikonstellasjonene vi har vært vant til å se. Vi har bedt Christian Tynning Bjørnø, daglig leder i Folkehøgskolerådet og tidligere stortingsrepresentant, om å komme med en analyse av det politiske bakteppet. Videre vil det informeres om aktuelle saker for Folkehøgskolerådet.

Krisekommunikasjon for ledere

Mange folkehøgskoler har de siste årene vært oppe i ulike krisesituasjoner. Vi ønsker å rette fokus mot hva gjør du når det koker rundt deg, pressen er på gårdsplassen og du har behov for å få fullt overblikk over situasjonen. Marianne Melfald fra Melfald Krisekom vil gi råd. I tillegg vil en av rektorene som har vært oppe i en slik situasjon fortelle om sine opplevelser.

«Det grønne skiftet» – Bærekraft på dagsordenen

Hvordan framstår folkehøgskolene i det grønne skiftet. Fra Agenda Rådgiving har vi invitert Tone Foss Aspevoll til å komme med en analyse på hvordan samfunnet og politikere ser på folkehøgskolene i et bærekraftperspektiv. Trusler og muligheter for folkehøgskolene med dette som bakteppe. Tone Foss Aspevoll har bakgrunn som journalist, har vært rådgiver i Bellona, tidligere kommunikasjonssjef for SV på Stortinget og har jobbet som kommunikasjonssjef hos Barneombudet.

Vi har også invitert gründere som ser muligheter i det grønne skiftet. Leder i folkebevegelsen Spis opp maten, Mette Nygård Havre er foredragsholder og daglig leder i eget selskap: Grønne verdier. Det var hun som fikk Q-meieriene til å endre datostemplingen på melk til «Best før, men ikke dårlig etter».

Vi har invitert Erik Baardstø og Marie Slyngstad fra Togreiser til å snakke om muligheter som ligger i togreisene. Togreiser.no er Norges eneste turoperatør som spesialiserer seg på gruppereiser med tog.

Årsmøtet i IF

Årsmøtet i IF vil i år være en ekstra viktig arena å være tilstede på. Bærekraft vil være på dagsordenen, både med bakgrunn i foredragene, og klimavedtaket som er gjort i styrene til alle folkehøgskoleorganisasjonene.

Videre vil en viktig sak være hvordan Folkehøgskoleforbundet og IF går videre i prosessen med å styrke frilynt folkehøgskole. Styrene i IF og FHF utforsker muligheten for, gjennom en felles organisasjon for frilynt folkehøgskole å legge til rette for felles strategi for alle sider ved det å være frilynt folkehøgskole. Slik samle ressurser for å få til et kvalitativt og mer effektivt arbeid, samtidig som en felles organisasjon kan bidra til å redusere sårbarhet for våre relativt små skoler i en stadig skjerpet konkurransesituasjon.

Nye lærer- og lederroller i skolen

Fredag rettes fokus mot det å være leder i folkehøgskolen. Vi har invitert Kristin Helstad, professor og forfatter av boka Nye lærer- og lederroller i skolen, til å snakke om ledelse i folkehøgskolen. Her har vi utfordret lederpar i folkehøgskolen til å fortelle om hvordan de jobber.

Opprettelse av rektorlaget

Landsmøtet 2019 i Folkehøgskoleforbundet vedtok at det skal etableres et rektorlag i FHF. Rektorlaget opprettes som et eget lokallag. Retningslinjer for rektorlaget finner dere her.

MEET Ullevaal Stadion er sted for årets Lederforum

I år er Lederforum og årsmøtet i IF lagt til MEET Ullevaal i Oslo fra og med onsdag 20. til og med fredag 22. november.  Overnatting vil være på Thon Hotel Ullevaal som ligger rett ved.

 

Meld deg på Lederforum her:

Vel møtt!

Med beste hilsen

Live Hokstad                                                                     Angelina K. Christiansen
leder                                                                                    generalsekretær

 

Kalender