Om PU

Det felles pedagogiske utviklingsarbeidet i frilynt folkehøgskole ledes av rådgiver for pedagogisk utvikling, og er Folkehøgskoleforbundet og Informasjonskontoret for Folkehøgskolens felles ansvar.
En gutt sitter ved en symaskin mens en kvinnelig lærer og en medelev ser på.
Syundervisning på Buskerud folkehøgskole. Foto: Jeanett Bækkevold.

 

Målsetningen for arbeidet er å videreutvikle skoleslaget som et moderne, attraktivt og relevant skoletilbud for elevene og heve kompetansen til de som arbeider i folkehøgskolen. Skoleutviklingsarbeidet skal gjennom sin virksomhet styrke fellesskapet innad på skolene og skolene imellom.

 

Rådgiver for pedagogisk utvikling:

Det felles pedagogiske utviklingsarbeidet i frilynt folkehøgskole ledes av rådgiver for pedagogisk utvikling Espen Bråten Kristoffersen. Arbeidet finansieres av PU-midler som tildeles på søknad gjennom Folkehøgskolerådet og ved relevante eksterne kilder.

Rådgiver for pedagogisk utvikling rapporterer til styrene i Folkehøgskoleforbundet og IF og til landsmøtet i Folkehøgskoleforbundet og årsmøtet i IF samt til skoleutviklingsutvalget. Utviklingsleder forbereder, leder og refererer møtene i skoleutviklingsutvalget samt forestår det felles pedagogiske utviklingsarbeidet ved skoler tilknyttet Folkehøgskoleforbundet og IF.