Om PU

Det felles pedagogiske utviklingsarbeidet i frilynt folkehøgskole ledes av rådgiver for pedagogisk utvikling, og er Folkehøgskoleforbundet og Informasjonskontoret for Folkehøgskolens felles ansvar.

Målsetningen for arbeidet er å videreutvikle skoleslaget som et moderne, attraktivt og relevant skoletilbud for elevene og heve kompetansen til de som arbeider i folkehøgskolen. Skoleutviklingsarbeidet skal gjennom sin virksomhet styrke fellesskapet innad på skolene og skolene imellom.

 

Rådgiver for pedagogisk utvikling:

Det felles pedagogiske utviklingsarbeidet i frilynt folkehøgskole ledes av rådgiver for pedagogisk utvikling Espen Bråten Kristoffersen. Arbeidet finansieres av PU-midler som tildeles på søknad gjennom Folkehøgskolerådet og ved relevante eksterne kilder.

Rådgiver for pedagogisk utvikling rapporterer til styrene i Folkehøgskoleforbundet og IF og til landsmøtet i Folkehøgskoleforbundet og årsmøtet i IF samt til skoleutviklingsutvalget. Utviklingsleder forbereder, leder og refererer møtene i skoleutviklingsutvalget samt forestår det felles pedagogiske utviklingsarbeidet ved skoler tilknyttet Folkehøgskoleforbundet og IF.

 

Kalender