Skoleutviklingsutvalget

Skoleutviklingsutvalget fungerer som referansegruppe for rådgiver for pedagogisk utvikling og møtes fire ganger i året. 
Skoleutviklingsutvalget
(Foto: Unsplash)

Medlemmer i skoleutviklingsutvalget

Ingvild TollehaugJevne (IF), rektor på Arbeiderbevegelsens folkehøgskole
Ketil Foss (IF), rektor på Pasvik folkehøgskole
Tor-Erik Moen, (FHF), lærer på Møre folkehøgskule
Tove Ertsås, (FHF), lærer på Namdals folkehøgskole

Kalender