Skoleutviklingsutvalget

Skoleutviklingsutvalget fungerer som referansegruppe for rådgiver for pedagogisk utvikling og møtes fire ganger i året. 
Skoleutviklingsutvalget
(Foto: Unsplash)

Medlemmer i skoleutviklingsutvalget

Elin Evenrud (IF), rektor på Tonheim folkehøgskole
Fredrik Møller-Hansen  (IF), rektor på Sandefjord folkehøgskole
Anne Berit Andøl, (FHF), assisterende rektor på Skap Folkehøyskole
Tove Ertsås, (FHF), lærer på Namdals folkehøgskole

Kalender