Blir støttespiller for Krafttak for sang

Publisert

Folkehøgskoleforbundet har inngått partneravtale med Krafttak for sang (KFS) og forplikter seg til å støtte KFS som initiativ og stiller seg til rådighet for samarbeid med organisasjonen som arbeider med å fronte sangen i det norske samfunnet. Norges kristelige folkehøgskulelag har inngått tilsvarende avtale. Faglig og administrativ leder i KFS, Jarle Flemvaag, ønsker folkehøgskolen velkommen som støttespiller - og sier: dere vil ha være en viktig aktør og en viktig stemme hos oss.

Anne Tingelstad Wøien tilsatt som daglig leder av Folkehøgskolerådet

Publisert

Styret i Folkehøgskolerådet har tilsatt Anne Tingelstad Wøien (55) som ny daglig leder i FHSR. Wøien har de siste to årene hatt stillingen som fagsjef for utdanning i hovedorganisasjonen Virke. Hun satt to perioder på Stortinget, fra 2009 - 2017, for Senterpartiet.

Styrekurs for elevrepresentanter

Publisert

Onsdag 25. november arrangerte Folkehøgskoleforbundet styrekurs for elevrepresentanter i folkehøgskolen. Det ble kjørt som webinar på Zoom med til sammen 26 deltakere fra både frilynte og kristelige skoler.

Morten Eikenes gjenvalgt som styreleder i IF

Publisert/Oppdatert

Morten Eikenes, rektor på Ringerike folkehøgskole, ble gjenvalgt for to nye år som styreleder for Informasjonskontoret for folkehøgskolen (IF) på deres årsmøte 17. november. I disse koronatider ble årsmøtet, som vanligvis holdes i forbindelse med frilynt folkehøgskoles lederforum i november, arrangert som nettkonferanse.

Song i folkehøgskulen, og ny songbok

Publisert/Oppdatert

Eg byrja å jobbe som lærar på Sogndal folkehøgskule i 1990. Som her på Romerike folkehøgskole starta dagen med allsong. Eg vart glad i det det frå første stund, og er det framleis. Songboka alle elevane fekk i 1990  var grønn og fin med tittelen Songbok for folkehøgskolen, utgitt av Norsk Folkehøgskolelag i 1982. Det var ei revidert utgåve av Olaus Alvestads «Norsk Songbok» som kom ut første gong i 1898.

Magasinet Folkehøgskolen, årets siste

Publisert/Oppdatert

Nå kan du møte mørke novemberkvelder sammen med årets siste utgave av magasinet Folkehøgskolen. Tidligere folkehøgskoleelev og forfatter, Eldrid Johansen, har skrevet en svært utfordrende roman om Metoo i folkehøgskolen, basert på virkelige historier. Stord folkehøgskule kom inn i reserfart fra sidelinjen, med godkjenning for 125 elever starter de opp høsten 2021. Vi presenterer funnene fra folkehøgskolenes klima- og miljørapporter for 2019, og du møter kunstnerskapet til den amerikanske kunstneren Josh Kline, som stiller spørsmål ved de teknologiske, økonomiske og biologiske endringene som påvirker mennesket og samfunnet i det 21. århundre. Dette og mye mer i det 52-siders magasinet.

Bokanmeldelse: Å sende et menneske til månen

Publisert

Forfatteren Benedicte Hambro, har som hun selv skriver i innledningen 32 års erfaring i folkehøgskolen og sitter på mengder av erfaringer og et stort hjerte for skoleslaget. Mange har kanskje vært på kurs med Benedicte og jeg tror flere vil beskrive henne som en imponerende raus, god og tydelig dame. Slik er også denne boken.

Seksuell dannelse mer aktuelt en noen gang

Publisert

«#MeToo og sexismedebatten minder mig om, at den seksuelle dannelse er aktuel som aldrig før. Det er selvfølgelig noget, vi beskæftiger os med i mit fag. Opgaven er ikke kun at præcisere behovet for ligestilling og rettigheder, dykke ned i enkeltsager eller fordømme krænkerne, men at undersøge, hvilken kultur der ligger til grund for sexisme og overgreb». Det sier den danske folkehøgskolelæreren Mette Øyås Madsen ved Brandbjerg højskole til Højskolebladet. Hun arbeider til daglig med seksuell dannelse gjennom faget «Køn, krop og seksualitet».

Funn fra folkehøgskolenes klima- og miljørapporter for 2019

Publisert

I midten av september leverte hele 50 folkehøgskoler inn sine klima- og miljørapporter for kalenderåret 2019. Det betyr at vi nå har et utgangspunkt for målet om å redusere klimagassutslipp med 40 prosent innen 2030. Dette er ett av målene i folkehøgskolenes Bærekraftvedtak, vedtatt av styrene i de fem folkehøgskoleorganisasjonene i oktober 2019, og vi deler her noen av funnene fra skolenes rapporter.

Endelig et studium i folkehøgskolepedagogikk

Publisert

Folkehøgskoleorgansisasjonene inviterte sammen med Universitetet i Sørøst-Norge til forskersymposium på Campus Vestfold og til webinar - 22. - 23. oktober. Dette var også en offisiell åpning av studiet i folkehøgskolepedagogikk, PPU. Da var endelig en gammel drøm gjennom mange tiår landet.

Kalender